Giáo án địa lý 7 - BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pdf

7 2,951 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 12:20

BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG. 1. MỤC TIÊU ; a. Kiến thức: Học sinh cần: - Nắm được các hình thức canh tác trong nông nghiệp, làm rẫy, sản xuất theo quy mô lớn. - Nắm được mối quan hệ giữa canh tác lúa nước và dân cư. b. Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lí. Lược đồ, lập sơ đồ, c. Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. 2. CHUẨN BỊ : a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ, tranh ruộng bậc thang. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Trực quan . – Phương pháp đàm thoại 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. ổn định lóp: (1’).Kdss. 4.2. Ktbc: (4’). + Nêu điều kiện làm ruộng thâm canh lúa nước - Điều kiện: Khí hậu nhiệt đới nắng nhiều, mưa nhiều, lượng mưa lớn hơn 1000 mm, nguốn lao động dồi dào - Hiện nay đã áp dụng những tiến bộ KHKT nên cho năng suất cao. + Chọn ý đúng: Đốt rừng làm nương rẫy góp phần: a. Bảo vệ môi trường. b. Phá hoại môi trường. c. Tăng độ phì cho đất. @. b, c đúng. 4.3. Bài mới: ( 33’). HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1: ** Trực quan . - Giáo viên cho học sinh ôn lại đặc điểm khí hậu xích đaọ ẩm, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa. ( Khí hậu có đặc điểm chung là nắng nóng quanh năm và mưa nhiều). - Giáo viên cho họat động nhóm, từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. 1.Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: * Nhóm 1: Từ nền tảng khí hậu đó có ảnh hưởng đến cây trồng và mùa vụ như thế nào? TL: Tới việc bố trí mùa vụ và lựa chọn cây trồng. * Nhóm 2: Nêu những thuận lợi của môi trường xích đạo đối với hoạt động nông nghiệp? TL: - Mưa và nắng nhiều quanh năm nên có thể nuôi trồng nhiều loại cây, công nghiệp xen canh. * Nhóm 3: Những khó khăn ở đây là gì? TL: Nấm mốc côn trùng phát triển gây trở ngại cho cây trồng. - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát H 9.1; H 9.2. ( biểu đồ nhiệt độ lượng mưa và đất xói mòn). * Nhóm 4: Lớp mùn không dày ở đới nóng nếu đất có độ dốc cao và mưa nhiều quanh năm thì xảy ra hiện tượng gì? TL: Lớp mùn bị rửa trôi. * Nhóm 5: Nếu rừng cây bị chặt phá hết lượng - Ở môi trường xích đạo ẩm do nhiệt độ cao, độ ẩm lớn thích hợp sản xuất nông nghiệp. - Đất mùn ở môi trường xích đạo dễ bị rửa trôi do nhiệt độ cao, lượng mưa lớn. mưa nhiều như vậy thì hiện tượng gì xẽ xảy ra ở vùng đồi núi? TL: Đất bị xói mòn. = Đất đai ở đới nóng rất dễ bị nước mưa cuốn trôi lớp đất màu bị xói mòn nếu không có sự che phủ ( lớp phủ thực vât). * Nhóm 6: Hãy nêu những biện pháp đang được áp dụng để khắc phục những bất lợi do khí hậu gây ra? TL: Làm thủy lợi, trồng cây che phủ đất, biện pháp chống thiên tai, bố trí mùa vụ cây trồng hợp lí, phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi - Giáo viên cho học sinh quan sát ruộng bậc thang Chuyển ý Hoạt động 2: ** Phương pháp đàm thoại. + Hãy kể tên các cây lương thực và hoa màu chủ yếu trồng ở đồng bằng và Miền Nam nước - Ở đới nóng trồng rừng và làm thủy lợi là quan trọng nhất. 2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu - Cây trồng ở đới nóng là cây lúa nước, ngũ cốc, cây công nghiệp các lọai. ta ? TL: - Khoai lang, lúa ở đồng bằng - Củ sắn và nhiều cây lấy củ ở miền nam + Tại sao các lọai cây này trồng ở những miền địa hình khác nhau? TL: - Phù hợp với từng lọai đất trồng + Tại sao cây cao lương lại là cây trồng chủ yếu ở Châu Phi TL: Thích hợp khí hậu nhiệt đới khô hạn + Kể tên những cây công nghiệp nhiệt đới ? TL: Cà phê; Hồ tiêu… + Nêu tên các hình thức chăn nuôi ở đới nóng ? TL: Chăn thả + Liên hệ thực tế địa phương em. - Chăn nuôi chưa phát triển bằng trồng trọt . hình thức phổ biến là chăn thả. 4.4. Củng cố và luỵên tập; (5’) + Nêu những đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở đới nóng ? - Đới nóng nhiệt độ cao, độ ẩm lớn thích hợp sản xuất nông nghiệp. - Đất mùn dễ bị rửa trôi do nhiệt độ cao lượng mưa lớn - Trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng làm thủy lợi là quan trọng nhất. + Chọn ý đúng: Hình thức chăn nuôi ở đới nóng a. Chăn thả trâu bò. b. Nuôi gà, lợn. @. Cả 2 đều đúng. - Hướng dẫn làm bài tập Sgk + Tập bản đồ 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (3’). - Học bài theo nội dung mới học + Sgk. - Chuẩn bị bài mới: Địa lý lâm nghiệp và ngư nghiệp Tây Ninh theo yêu cầu. + Rừng Tây Ninh như thế nào? + Nghành nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. 5. RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… . BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG. 1. MỤC TIÊU ; a. Kiến thức: Học sinh cần: - Nắm được các hình thức canh tác trong nông nghiệp, làm rẫy, sản xuất theo quy mô lớn. - Nắm. - Ở đới nóng trồng rừng và làm thủy lợi là quan trọng nhất. 2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu - Cây trồng ở đới nóng là cây lúa nước, ngũ cốc, cây công nghiệp các. 4.3. Bài mới: ( 33’). HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1: ** Trực quan . - Giáo viên cho học sinh ôn lại đặc điểm khí hậu xích đaọ ẩm, nhiệt đới,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 7 - BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pdf, Giáo án địa lý 7 - BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pdf, Giáo án địa lý 7 - BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn