Giáo án địa lý 7 - THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI potx

6 990 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 12:20

. Bài 4: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI 1. MỤC TIÊU: b. Kiến thức :Củng cố cho Học sinh - Khái niệm mật độ dân số và phân bố dân số không đồng đều trên thế giới - Các khái. khái niệm đồ thị, siêu thị và sự phân bố các siêu đô thị a. Kĩ năng: - Nhận biết cách thể hiện mật độ dân số - Đọc khái thác thông tin trên lược đồ - Đọc sự biến đội kết cấu dân số - Vận dụng. Tìm hiểu dân số CA + địa phương c. Thái độ : - Giáo dục lòng say mê học bộ môn 2. CHUẨN BỊ: b. Giáo viên: - Giáo án + Sgk + bản đồ TNCA + Tập bản đồ a. Học sinh : - Sgk + Tập bản đồ + Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 7 - THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI potx, Giáo án địa lý 7 - THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI potx, Giáo án địa lý 7 - THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn