Giáo án địa lý 7 - BÀI 1: DÂN SỐ ppsx

7 908 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 12:20

. TRƯỜNG. BÀI 1: DÂN SỐ . 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh hiểu: dân số và tháp tuổi. - Dân số là nguồn lao động của 1 địa phương - Tình hình và nguyên nhân của sự tăng dân số . - Hậu. của một địa phương? - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số nguồn lao động ở 1 địa phương, 1 nước . - Tháp tuổi là biểu hiện cụ thể về dân số địa phương + Chọn ý đúng: Dân số tăng. đồ dân số và tháp. c. Thái độ: - Giáo dục ý thức và có khả năng tuyên truyền công tác dân số. 2. CHUẨN BỊ: a .Giáo viên: - Giáo án + Tập bản đồ + Sgk + Hình 1.2; 1.3 phóng to. b.Học sinh: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 7 - BÀI 1: DÂN SỐ ppsx, Giáo án địa lý 7 - BÀI 1: DÂN SỐ ppsx, Giáo án địa lý 7 - BÀI 1: DÂN SỐ ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn