Cách làm bài Giới thiệu tác giả văn 9

7 620 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 10:00

. tổng quát về tác giả - tác phẩm. Đề 4: Giới thiệu vài nét về tác giả Ngô gia văn phái và tác phẩm Hoàng lê nhất thống chí Hồi 14. Đề 5: Giới thiệu vài nét về tác giả Phạm Đình Hổ và tác phẩm Chuyện. quát về tác giả - tác phẩm. Đề 2: Giới thiệu một vài nét về thi hào dân tộc Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều. 1/ MB: + Giới thiệu ND Truyện Kiều. + Nêu NX - đánh giá chung. 2/ TB:a/ Tác giả: *. tình. 3/ KB: Đánh giá tổng quát về tác giả - tác phẩm. Đề 3: Giới thiệu vài nét về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên. 1/ MB: + Giới thiệu Nguyễn Đình Chiểu Truyện Lục
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài Giới thiệu tác giả văn 9, Cách làm bài Giới thiệu tác giả văn 9, Cách làm bài Giới thiệu tác giả văn 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn