Nhà lãnh đạo và nhà quản lý trong quản trị CTXH

26 742 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 08:42

Lãnh đạo được định nghĩa như là “năng lực của một người ảnh hưởng, thúc đẩy, và làm cho người khác có khả năng đóng góp cho kết quả và thành công của tổ chức mà họ là thành viên”Lãnh đạo được xác định bởi địa vị và năng lực.Địa vị là người chịu trách nhiệm kiểm soát tình huống và là vị trí hướng dẫn, chỉ dẫn. Khả năng lãnh đạo là khả năng, kỹ năng ảnh hưởng đến mối quan hệ với người khác vì thế họ sẽ tuân theo con đường nhà lãnh đạo vạch ra.Lãnh đạo là khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng trên người khác để hoàn thành những mục tiêu mong muốn. Nói cách khác, lãnh đạo thiên về khía cạnh nhân bản và nhắm đến “người” để nối kết họ thành một đội ngũ và động viên họ tiến tới mục tiêu mong muốn. Có hai loại lãnh đạo là lãnh đạo chính thức và lãnh đạo không chính thức.Lãnh đạo chính thức là người lãnh đạo có thực quyền. Người lãnh đạo có thực quyền là người lãnh đạo đồng thời đóng vai trò quản trị viên trong một tổ chức, được trao ban quyền hạn và chức năng hành xử trên người khác để thi hành một công tác theo hoạch định. Người lãnh đạo không chính thức hay còn gọi là lãnh đạo tự nhiên, là người lãnh đạo do thiên phú với phong cách lôi cuốn người khác. Tuy họ không có quyền hạn chính thức để sai khiến, nhưng lời nói của họ có giá trị, được người khác lắng nghe và thực hiện.Những người lãnh đạo tự nhiên này thường được người khác ngưỡng mộ như một chứng nhân gương mẫu về cách tổ chức và thực hiện đối với đời sống cá nhân cũng như xã hội. MÔN: QUẢN TRỊ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHÍNH SÁCH VÀ HOẠCH ĐỊNH LỚP CTXH 1 – 2012 NHÓM 9 – NHÀ LÃNH ĐẠO VÀ NHÀ QUẢN LÝ DANH SÁCH NHÓM 9: 1. Trịnh Thị Thanh Huyền 2. Hà Thị Phương Dung 3. Nguyễn Thị Vân Anh 4. Lê Thị Thanh Huyền 1 Phần 1: Nhà lãnh đạo và nhà quản lý 1. Khái niệm về công tác lãnh đạo Lãnh đạo được định nghĩa như là “năng lực của một người ảnh hưởng, thúc đẩy, và làm cho người khác có khả năng đóng góp cho kết quả và thành công của tổ chức mà họ là thành viên” Lãnh đạo được xác định bởi địa vị và năng lực.Địa vị là người chịu trách nhiệm kiểm soát tình huống và là vị trí hướng dẫn, chỉ dẫn. Khả năng lãnh đạo là khả năng, kỹ năng ảnh hưởng đến mối quan hệ với người khác vì thế họ sẽ tuân theo con đường nhà lãnh đạo vạch ra. Lãnh đạo là khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng trên người khác để hoàn thành những mục tiêu mong muốn. Nói cách khác, lãnh đạo thiên về khía cạnh nhân bản và nhắm đến “người” để nối kết họ thành một đội ngũ và động viên họ tiến tới mục tiêu mong muốn. Có hai loại lãnh đạo là lãnh đạo chính thức và lãnh đạo không chính thức.Lãnh đạo chính thức là người lãnh đạo có thực quyền. Người lãnh đạo có thực quyền là người lãnh đạo đồng thời đóng vai trò quản trị viên trong một tổ chức, được trao ban quyền hạn và chức năng hành xử trên người khác để thi hành một công tác theo hoạch định. Người lãnh đạo không chính thức hay còn gọi là lãnh đạo tự nhiên, là người lãnh đạo do thiên phú với phong cách lôi cuốn người khác. Tuy họ không có quyền hạn chính thức để sai khiến, nhưng lời nói của họ có giá trị, được người khác lắng nghe và thực hiện.Những người lãnh đạo tự nhiên này thường được người khác ngưỡng mộ như một chứng nhân gương mẫu về cách tổ chức và thực hiện đối với đời sống cá nhân cũng như xã hội. Một số phong cách của người lãnh đạo: - Kiểu lãnh đạo độc đoán 2 Người lãnh đạo sử dụng quyền lực cá nhân tác động ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò chức năng của nhân viên dưới quyền thông qua quyền uy của họ. Kiểu phong cách này thể hiện hành vi lãnh đạo đặt trọng tâm vào người lãnh đạo.Kiểu phong cách lãnh đạo này mang tính độc đoán, chuyên quyền, liên quan tới lý thuyết về cá tính. - Kiểu lãnh đạo dân chủ Kiểu lãnh đạo này là hành vi của người lãnh đạo đặt trọng tâm vào cả hai phía người lãnh đạo và nhân viên.Mọi thành viên trong tổ chức đều được tham gia dân chủ vào quá trình quản trị.Kiểu phong cách lãnh đạo này quan tâm đến các mối quan hệ trong tổ chức và nhu cầu của đối tượng được giúp đỡ. - Kiểu thả lỏng (hay tự do) Kiểu lãnh đạo thả lỏng là hành vi của người lãnh đạo đặt trọng tâm vào nhân viên. Kiểu lãnh đạo này thường thể hiện ra khi quan sát là mạnh ai, nấy làm; quyền hành và trách nhiệm không được chỉ định rõ rang; có sự nhập nhằng về vai trò và phân tán vai trò; thường xuyên xảy ra tình trạng lỏng lẻo trong quản lý của người lãnh đạo và sự vượt quá tầm hạn về vai trò của nhân viên trong truyền thông và điều hành công việc. - Kiểu lãnh đạo độc quyền nhân từ Nhà lãnh đạo rất bao dung nhân từ và đối xử với cấp dưới như con cái, người thân của mình nhưng đa số các quyết định do người lãnh đạo đưa ra và yêu cầu cấp dưới phải tin tưởng tuân thủ.Trong công tác xã hội, chúng ta thường thấy các nhà lãnh đạo phi chính thức làm công tác từ thiện có phong cách này. 2. Khái niệm quản trị 3 Quản trị là một chức vụ được chính thức trao ban do cấp trên và được thừa nhận ở cấp dưới. Một quản trị viên, theo hai giáo sư John French và Bertram Raven trong tác phẩm “The Bases of Social Power” (1960), định nghĩa là người có quyền sai khiến người dưới và hành xử công việc theo hoạch định của tổ chức. Quản trị, nhắm tới “việc” hơn là “người”.Quản trị viên là người phối trí và giao công tác cho người thừa hành. Họ đồng thời là những cảnh sát viên theo dõi diễn tiến công tác và định giá phẩm lượng công tác để thưởng phạt theo nguyên tắc của tổ chức. Do đó, nói đến quản trị là nói đến quyền hạn. 3. Phân biệt khái niệm Lãnh đạo và Quản trị Ở đây cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản trị.Trên thực tế ranh giới của hai khái niệm này không dễ phân biệt. Sự phân biệt lãnh đạo và quản trị dựa trên các nội dung sau: Lãnh đạo Quản trị Lãnh đạo tác động đến con người Quản trị tác động đến công việc Làm những cái đúng Làm đúng Đạt mục tiêu thông qua việc cổ vũ động viên Đạt mục tiêu thông qua hệ thống chính sách, mệnh lệnh, yêu cầu công việc Nhà lãnh đạo đề ra phương hướng, viễn cảnh, chủ trương, sách lược Nhà quản trị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát… 4. Khái niệm nhà lãnh đạo và nhà quản trị 4 Khái niệm nhà lãnh đạo: nhà lãnh đạo là người có khả năng tạo ra tầm nhìn cho một tổ chức hay một nhóm và biết sử dụng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng cho những người đi theo thực hiện tầm nhìn đó. Khái niệm nhà lãnh đạo: Nhà quản trị là người nắm giữ một vị trí cụ thể trong bộ máy tổ chức. Nhà quản trị được dự kiến để thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát. 5. Sự khác biệt giữa nhà lãnh đạo và nhà quản trị Warren Bennis đưa ra 12 cách thức khác nhau giữa nhà quản trị và nhà lãnh đạo : 1. Nhà quản trị trông nom, cai quản, quản lý còn nhà lãnh đạo sáng tạo, đổi mới. 2. Nhà quản trị hỏi bằng cách nào và khi nào; nhà lãnh đạo hỏi cái gì và tại sao. 3. Nhà quản trị đặt trọng tâm vào hệ thống; nhà lãnh đạo đặt trọng tâm vào con người. 4. Nhà quản trị làm được việc; nhà lãnh đạo làm đúng việc. 5. Nhà quản trị duy trì; nhà lãnh đạo phát triển. 6. Nhà quản trị dựa vào kiểm soát; nhà lãnh đạo truyền sự tin cậy 7. Nhà quản trị có cách tiếp cận ngắn hạn; nhà lãnh đạo có cách tiếp cận dài hạn. 8. Nhà quản trị chấp nhận hiện trạng; nhà lãnh đạo thách thức hiện trạng. 9. Nhà quản trị có cái nhìn theo điểm cốt yếu; nhà lãnh đạo có cái nhìn theo nhận thức. 10. Nhà quản trị làm theo; nhà lãnh đạo khởi xướng. 11. Nhà quản trị tranh đua để thành nhà quân sự giỏi; nhà lãnh đạo là chính con người họ. 12. Nhà quản trị bắt chước; nhà lãnh đạo chỉ ra sự độc đáo sáng tạo. 5 1. Lý thuyết cá tính. Những lý thuyết này thịnh hành từ năm 1930 tới 1950, nhấn mạnh những thuộc tính cá nhân của nhà lãnh đạo với giả thuyết cho rằng “nhà lãnh đạo được sinh chứ không phải do tạo ra”. Như vậy con người được sinh ra với những cá tính sẵn có. Một số tính cách đặc biệt phù hợp với công việc lãnh đạo. Người thực hiện tốt vai trò nhà lãnh đạo có sự kết hợp đúng (hay đầy đủ) những cá tính. Những nghiên cứu dựa trên lý thuyết này đều tập trung vào những đặc điểm riêng của nhà lãnh đạo như dáng vẻ bên ngoài, sự thông minh, nhu cầu quyền lực, thành đạt và địa vị thống trị. Tuy nhiên những đặc điểm này không bảo đảm có được hành vi lãnh đạo tốt. McCall và Lombardo (1983) nghiên cứu cả những cá tính thành công lẫn thất bại và nhận ra bốn cá tính chủ yếu nhờ đó nhà lãnh đạo có thể thành công : - Sự ổn định cảm xúc và bình tĩnh : Trầm tĩnh, tự tin và có thể dự báo trước đặc biệt khi bị stress. - Thừa nhận sai lầm : Thú nhận hết sai lầm hơn là ra sức che đậy chúng. - Những kỹ năng giao tiếp tốt : Có khả năng giao tiếp và thuyết phục người khác mà không cần đến những chiến thuật tiêu cực hay cưỡng bức. - Sự phóng khoáng tư tưởng : Có khả năng hiểu được phạm vi rộng các lĩnh vực hơn là một giỏi một lĩnh vực hẹp (và đầu óc hẹp hòi). 2. Lý thuyết hành vi Lý thuyết hành vi nhà lãnh đạo được phát triển trong những năm 1950 và 1960. Những lý thuyết này dựa trên giả thuyết cho rằng nhà lãnh đạo có thể tạo ra hơn là 6 Phần 2: Các lý thuyết về lãnh đạo được sinh ra và việc lãnh đạo thành công là dựa vào hành vi có thể định rõ, có thể học được. Các lý thuyết hành vi nhà lãnh đạo không tìm kiếm những tính cách bẩm sinh hay những khả năng bẩm sinh. Mà thay vào đó họ tìm kiếm những gì nhà lãnh đạo thực sự làm. Con người được dạy dỗ để hành xử với một cách thức phù hợp hơn với việc lãnh đạo tốt thông qua đào tạo và giáo dục. 3. Phong cách lãnh đạo. Từ các cách tiếp cận hành vi tới khảo sát cách lãnh đạo tiến triển đi vào đặt trọng tâm vào kiểu lãnh đạo tiếp tục tồn tại ở thế kỷ 21. Mạng quản lý do Blake và Mouton đưa ra được sử dụng rộng rãi để xem xét các phong cách lãnh đạo khác nhau. Họ cho rằng phong cách lãnh đạo có thể được đánh dấu trên mạng lưới dựa vào hành vi. Các điểm trên mạng lưới biểu thị cho phong cách lãnh đạo của một người căn cứ vào 1) mức độ quan tâm đến sản xuất và 2) mức độ quan tâm đến con người. Quản lý yếu kém Nỗ lực tối thiểu để hoàn thành công việc, một cách tiếp cận cơ bản là lười biếng tránh việc càng nhiều càng tốt. Phục tùng quyền hành Tập trung mạnh mẽ vào nhiệm vụ nhưng ít quan tâm đến con người, chú ý tính hiệu quả kể cả loại trừ yếu tố con người nơi nào có thể được. Quản lý câu lạc bộ miền quê Quan tâm và chăm sóc con người với môi trường thoải mái và thân thiện và phong cách hội đoàn; nhưng tập trung thấp vào nhiệm vụ cho ra những kết quả đáng ngờ. Ở chặng giữa con đường quản lý 7 Một sự cân bằng yếu giữa tập trung vào cả con người và công việc; làm đủ để công việc hoàn thành, nhưng không cố gắng vượt khỏi biên giới những gì có thể làm được. Quản lý theo nhóm Làm việc hết mình (Firing on all cylinders) : mọi người cam kết với công việc và nhà lãnh đạo cam kết với con người (cũng như với công việc). 4. Thuyết X và thuyết Y Thuyết X và thuyết Y của Douglas McGregor đã được bàn bạc trước đây trong phần Động viên và Thỏa mãn công việc. Đóng góp của McGregor nhằm tìm hiểu về công tác lãnh đạo là trong sự hiểu biết sâu sắc rằng nhà lãnh đạo hành xử dựa trên nhận thức của họ về con người và sự ưa thích công việc. Dĩ nhiên, đơn thuần 8 thuyết X và thuyết Y là ở bậc cao độ. Ở hầu hết trường hợp, phong cách lãnh đạo rơi vào khoảng giữa hai thuyết này. Thuyết X thường được xem như là phong cách quản lý hướng vào công việc trong khi thuyết Y là phong cách quản lý hướng vào con người. Một nhà lãnh đạo tham gia không ra những quyết định độc đoán mà tìm kiếm sự tham gia của mọi người vào tiến trình, bao gồm nhân viên, bạn đồng nghiệp, các giám sát viên và những người cùng có quyền lợi khác. • Sự phân bố mức độ tham gia có thể có, như trình bày sau đây: 5. Lý thuyết ngẫu nhiên/lý thuyết tình huống. Trường phái về lãnh đạo này cho rằng việc lãnh đạo tốt còn tùy vào nhu cầu của tình huống. Lý thuyết ngẫu nhiên nhấn mạnh rằng các tính cách và hành vi lãnh đạo sẽ có giá trị nhiều hay ít tùy thuộc vào tình huống. Một ví dụ về những lý thuyết như thế là của Hersey và Blanchard. 9 S1: Nói/Hướng dẫn Cấp dưới : R1: Tài năng thấp, cam kết thấp/Không khả năng và thiếu thiện chí hoặc bấp bênh Nhà lãnh đạo : Tập trung cao vào nhiệm vụ, ít tập trung vào mối quan hệ. S2: Bán / Huấn luyện Cấp dưới : R2: Một số có tài năng, sự cam kết hay thay đổi/ Không khả năng nhưng có thiện chí hoặc phấn khởi 10 [...]... trình và các kỹ năng của quản trị CTXH - Biết về các nguyên tắc, tiến trình và kỹ năng quản trị 16 Nhà quản trị cần hiểu biết cơ bản về tiến trình trong quản trị một cơ sở xã hội: hoạch định, tổ chức, nhân sự, lãnh đạo và kiểm tra để có thể tiến hành thuận lợi công việc của cơ sở Bên cạnh đó nhà quản trị cũng cần phải thông thạo kỹ năng, giỏi cả về lý thuyết quản lý lẫn giao tiếp nhân sự - Am hiểu về lý. .. trung thấp vào nhiệm vụ , tập trung thấp vào mối quan hệ Phần 3: Các kỹ năng, nhiệm vụ của nhà lãnh đạo 1 Các kỹ năng cơ bản của nhà lãnh đạo a Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch Đây là một kỹ năng không thể thiếu của nhà lãnh đạo .Lãnh đạo là người xây dựng tầm nhìn chiến lược cho công ty, đồng thời cũng phải quản lý và lập kế hoạch cho các mục tiêu mà tổ chức thể cần đạt tới.Có khả năng quản lý và lập kế... và sự cống hiến là trách nhiệm và bổn phận của cá nhân trong tổ chức Nhà quản trị CTXH chứng tỏ thái độ tích cực, lạc quan đối với cơ sở, nhân viên và bản thân mình Họ tin tưởng vào các chính sách, dịch vụ có thể được thực hiện tót và làm việc vì chất lượng của sự phục vụ tốt nhất cho đối tượng giúp đỡ 1.3 Kỹ năng của nhà quản trị Nhà quản trị CTXH cần phải có các kỹ năng: 1 Chấp nhận 19 Nhà quản trị. .. quản trị CTXH luôn chấp nhận các nhân viên và đồng nghiệp trong cơ quan, tổ chức như họ vốn đang tồn tại Đồng thời nhà quản trị còn phảI chấp nhận các nhân viên chuyên nghiệp và những nhà lãnh đạo khác trong cộng đồng khi làm việc chung với họ Chấp nhận thân chủ là một nguyên tắc cơ bản để nhà quản trị hướng tới đạt được mục tiêu của tổ chức Nhà quản trị giúp thiết lập mục đích, tiêu chuẩn và hướng... các mục tiêu cá nhân và mục tiêu tập thể Người lãnh đạo phát ngôn cần xác tín, có thái độ bình tĩnh trong giao tế nhân sự và làm việc với các đối tác không hạn chế Những nhà lãnh đạo do dự, thiếu quyết đoán và thiếu sự kiên nhẫn thường không tồn tại lâu c Kỹ năng quản lý thời gian Nhà lãnh đạo tài năng ở cơ sở là người coi trọng giá trị thời gian, hiểu được tính năng động của nó và có khả năng sử dụng... về lý thuyết tổ chức và lượng giá Nhà quản trị biết các loại mô hình tổ chức khác nhau và điều khiển chúng một cách thành thạo, hiểu được tổ chức hoạt động ra sao, những ưu điểm và hạn chế của nó như thế nào? Nhà quản trị hiểu biết các tiến trình và kỹ thuật lượng giá Họ cần hiểu biết về quản trị theo mục tiêu, phân tích hệ thống, hoạch định chiến lược và những phương pháp quản lý khác, nhờ thế những... nhà quản trị CTXH hay nhân viên xã hội họ đều có chung các nguyên tắc hành động nghề nghiệp và có các kiến thức, thái độ, kỹ năng cần và đủ để đảm bảo cho hoạt động của nhà quản trị đạt hiệu quả 1 Yêu cầu về kiến thức 1.1 Kiến thức nghề nghiệp - Hiểu biết về mục đích, chính sách, dịch vụ và tài nguyên của cơ sở Nhà quản trị am hiểu rõ ràng những mục đích và mục tiêu cụ thể của cơ sở mình làm việc và. .. tin mình, theo mình, nhà lãnh đạo phải biết cách truyền đạt thông tin Muốn thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên, nhà lãnh đạo phải biết cách khuyến khích, động viên, hay muốn có các bản hợp đồng, nhà lãnh đạo cũng phải biết cách thương thuyết h Kỹ năng ứng biến 13 Sự ứng biến đòi hỏi người lãnh đạo cần có những suy nghĩ và hành động với một phong cách độc đáo Các nhà lãnh đạo phải dùng thời gian... tháI và sự ấm áp trong các mối quan hệ nhân sự 2 Chăm sóc Nhà quản trị cần làm việc cần cù và minh chứng giá trị lao động của mình, nhưng cần sử dụng thời gian nghỉ ngơI và luôn làm trre hóa thể chất và tâm hồn con người Họ cần có thời gian để tham gia vào các cuộc vui, thư giãn, nghỉ ngơI và hưởng thụ, cũng như phục hồi các năng lực cá nhân để duy trì sự cân bằng và thăng bằng bản thân Nhà quản trị. .. mọi ý kiến và ý tưởng của nhân viên và đánh giá đúng mức công lao của họ với tập thể Nhà quản trị tôn trọng tiến trình nhóm và nhìn nhận rằng sự hợp tác thường là cách tốt nhất để để giải quyết một vấn đề, một quyết định hay nhu cầu hoạch địch 5 Tin tưởng Nhà quản trị CTXH cần có niềm tin vững chắc vào nhân viên.Những quan điểm, ý kiên và dữ liệu họ trình bày là đáng được trân trọng Nhà quản trị đem lại . giữa nhà quản trị và nhà lãnh đạo : 1. Nhà quản trị trông nom, cai quản, quản lý còn nhà lãnh đạo sáng tạo, đổi mới. 2. Nhà quản trị hỏi bằng cách nào và khi nào; nhà lãnh đạo hỏi cái gì và tại. sao. 3. Nhà quản trị đặt trọng tâm vào hệ thống; nhà lãnh đạo đặt trọng tâm vào con người. 4. Nhà quản trị làm được việc; nhà lãnh đạo làm đúng việc. 5. Nhà quản trị duy trì; nhà lãnh đạo phát. triển. 6. Nhà quản trị dựa vào kiểm soát; nhà lãnh đạo truyền sự tin cậy 7. Nhà quản trị có cách tiếp cận ngắn hạn; nhà lãnh đạo có cách tiếp cận dài hạn. 8. Nhà quản trị chấp nhận hiện trạng; nhà lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà lãnh đạo và nhà quản lý trong quản trị CTXH, Nhà lãnh đạo và nhà quản lý trong quản trị CTXH, Nhà lãnh đạo và nhà quản lý trong quản trị CTXH, Phân biệt khái niệm Lãnh đạo và Quản trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay