Tất cả các lệnh trong Auto CAD

5 97,373 5,445

idom Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,957 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 09:31

Tất cả các lệnh trong Auto CAD - Các lệnh, phím tắt hướng dẫn sử dụng trong auto cad . màn hình của tất cả các cổng xem105.RE REGEN Tạo lại bản vẽ và các cổng xem hiện hành106.REA REGENALL Tạo lại bản vẽ và làm sáng lại tất cả các cổng xem107.REC. hiện 1 chuỗi các lệnhtừ 1 Script118.SEC SECTIONSử dụng mặt giao của 1 mặt phẳng và các cố thể nhằm tạo ra 1 vùng119.SET SETVAR Liệt kê tất cả các giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tất cả các lệnh trong Auto CAD, Tất cả các lệnh trong Auto CAD, Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay