Biểu diễn ren và mối ghép ren

17 1,824 13

idom Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,961 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 10:29

Biểu diễn ren và mối ghép ren Tuần 11Biểu diễn ren mối ghép ren•Vẽ kỹ thuật cơ khí, tập 1, trang 169 – 186 các Phụ lục trang 199 – 217.Khái niệm•Đường xoắn ốc: Quĩ đạo của một điểm chuyển động đều trên đường sinh một mặt trụ (hoặc mặt nón) khi mặt trụ quay đều quanh trục. Quĩ đạo sẽ là đường xoắn ốc trụ hoặc đường xoắn ốc nón.-Vòng xoắn-Bước xoắn-Góc xoắn-Số đầu mốiRen•Sự hình thành ren: Hình phẳng (tam giác, hình thang, vuông,…) chuyển động theo đường xoắn ốc sao cho mặt phẳng chứa hình phẳng đó luôn chứa trục quay sẽ tạo thành khối xoắn ốc, gọi là ren.-Ren tạo thành trên mặt trụ gọi là ren trụ-Ren tạo thành trên mặt côn gọi là ren côn-Ren hình thành trên mặt ngoài hình trụ gọi là ren ngoài-Ren hình thành trên mặt trong hình trụ gọi là ren trong•Các yếu tố của ren:-Profin ren: đường bao của mặt cắt ren bởi mặt phẳng đi qua trục-Số đầu mối: số đường xoắn ốc-Bước ren: bước xoắn-Hướng xoắn (hướng ren): hướng phải hoặc hướng trái• Ren trong Ren ngoài• Ren phải Ren trái Một đầu mối Hai đầu mối Ba đầu mốiCác loại ren thường dùngTheo biên dạng ren, có những loại ren phổ biến như sau:–Ren hệ mét–Ren côn hệ mét–Ren tròn–Ren ống–Ren thang –Ren đỡRen hệ mét•Prôfin là tam giác có góc ở đỉnh bằng 60°, đơn vị đo là mm•Tiêu chuẩn: TCVN 2247/2248-77•Ký hiệu: M (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16,… )•Một số loại ren khác (góc đỉnh 60°)Ren hệ Anh (Whitworth Thread)•Prôfin là tam giác có góc ở đỉnh bằng 55°, đơn vị đo là inch (”). Được sử dụng chủ yếu ở châu Âu một số nước như Mỹ, Úc,…•Ký hiệu: W (W1/4”, W3/8”, W1/2”, W3/4”, W1”, W1 ¼”, W1 ½”, W2”,…)[...]... là inch (”).•Tiêu chuẩn: -TCVN 4681-89: Ren ống trụ-TCVN 4631-88: Ren ống cơn•Ký hiệu: G (ren ống trụ), R (ren ống cơn ngồi), Rc (ren ống côn trong), Rp (ren ống trụ trong) Các loại ren thường dùngTheo biên dạng ren, có những loại ren phổ biến như sau:– Ren hệ mét– Ren côn hệ mét– Ren tròn– Ren ống– Ren thang – Ren đỡ Ren đỡ•Prơfin ren là hình thang, góc làm việc ở đỉnh bằng 3°,... chuẩn là ren vuông, ký hiệu Sq. Biểu diễn qui ước ren •Đọc kỹ mục 9.1.5, Vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 1, trang 174 – 177, Bảng 9.1 – Thí dụ cách ghi ký hiệu kích thước ren Ren (hình) thang•Prơfin ren là hình thang cân, góc ở đỉnh bằng 30°, đơn vị đo là mm. Chủ yếu dùng cho mục đích truyền động, chịu lực theo 2 phía. (Tại Mỹ được gọi là ACME Thread)•Tiêu chuẩn: TCVN 4673-89 (cho ren một mối) •Ký.. .Ren hệ Anh (Whitworth Thread)•Prơfin là tam giác có góc ở đỉnh bằng 55°, đơn vị đo là inch (”). Được sử dụng chủ yếu ở châu Âu một số nước như Mỹ, Úc,…•Ký hiệu: W (W1/4”, W3/8”, W1/2”, W3/4, W1, W1 ẳ, W1 ẵ, W2,) Biểu diễn mối ghép ren •Đọc kỹ mục 9.1.5, Vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 1, trang 175 – 177 Ren ống•Prơfin là tam giác có góc ở đỉnh bằng . đầu mối Ba đầu mối Các loại ren thường dùngTheo biên dạng ren, có những loại ren phổ biến như sau: Ren hệ mét Ren côn hệ mét Ren tròn Ren ống Ren. là ren. -Ren tạo thành trên mặt trụ gọi là ren trụ -Ren tạo thành trên mặt côn gọi là ren côn -Ren hình thành trên mặt ngoài hình trụ gọi là ren ngoài-Ren
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu diễn ren và mối ghép ren, Biểu diễn ren và mối ghép ren, Biểu diễn ren và mối ghép ren

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay