Đăng ký dự thi, cấp lại bằng máy trưởng ( do Sở GTVT.AG) cấp trước khi có Quyết định số : 914 QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/04/1997 ppt

5 220 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 05:20

Đăng ký dự thi, cấp lại bằng máy trưởng ( do Sở GTVT.AG) cấp trước khi có Quyết định số : 914 QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/04/1997 Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày quyết định công nhận trúng tuyển Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí sát hạch và thi cấp bằng máy trưởng hạng ba 140.000đ Thông tư số 47/2005/TT- BTC ng 2. Lệ phí cấp, đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng: 50.000 đ Thông tư số 47/2005/TT- BTC ng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng giới thiệu đến Hội đồng thi tham gia thi Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, giới thiệu đến Hội đồng thi để được tham gia dự thi Tên bước Mô tả bước 3. Hội đồng thi Sở rà soát hồ sơ dự thi, niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, tổ chức kỳ thi và báo cáo kết quả thi 4. Văn phòng Sở trình ký quyết định công nhận kết quả thi, bằng máy trưởng cấp cho thí sinh trúng tuyển 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị.dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa 2. 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm kiểu chứng minh nhân dân Thành phần hồ sơ 3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 4. Bản sao Bằng máy trưởng cũ ( hết hạn ) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị.dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa (phụ lục 3). Quyết định số 19/2008/QĐ-BGT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nội dung Văn bản qui định 1. Dự thi lại lý thuyết, nếu đạt yêu cầu được cấp lại bằng thuyền trưởng Quyết định số 19/2008/QĐ- BGT . Đăng ký dự thi, cấp lại bằng máy trưởng ( do Sở GTVT. AG) cấp trước khi có Quyết định số : 914 QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/04/1997 Thông tin Lĩnh vực thống k : Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm. sao Bằng máy trưởng cũ ( hết hạn ) Số bộ hồ s : 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị .dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa (phụ. danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, tổ chức kỳ thi và báo cáo kết quả thi 4. Văn phòng Sở trình ký quyết định công nhận kết quả thi, bằng máy trưởng cấp cho thí sinh trúng tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký dự thi, cấp lại bằng máy trưởng ( do Sở GTVT.AG) cấp trước khi có Quyết định số : 914 QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/04/1997 ppt, Đăng ký dự thi, cấp lại bằng máy trưởng ( do Sở GTVT.AG) cấp trước khi có Quyết định số : 914 QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/04/1997 ppt, Đăng ký dự thi, cấp lại bằng máy trưởng ( do Sở GTVT.AG) cấp trước khi có Quyết định số : 914 QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/04/1997 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay