Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản pdf

4 141 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 03:20

Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Địa chỉ 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. . Thời gian: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. . Hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận và viết biên nhận hồ sơ, có hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp tổ chức chưa chuẩn bị đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận giải thích, hướng dẫn, yêu cầu bổ sung đầy đủ theo quy định. 3. Bước 3 Đến ngày hẹn trả kết quả tổ chức mang biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận nêu trên để nhận kết quả và ký vào sổ nhận. Tên bước Mô tả bước . Thời gian trả hồ sơ: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình; 2. Thiết kế kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 3. Bản đồ Khu khai thác tỷ lệ 1/5.000. Số bộ hồ sơ: 08 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp. Chi cục Lâm nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có) : Chi cục Kiểm lâm Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối. đạt yêu cầu theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận và viết biên nhận hồ sơ, có hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp tổ chức chưa chuẩn bị đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận giải thích, hướng dẫn, yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản pdf, Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản pdf, Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay