Chương IX: Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diezel pps

18 450 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 23:20

Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL Chương IX Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diezel 9.1. Chức năng – phân loại - yêu cầu : 9.2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của hệ thống: 9.3. Kết cấu các chi tiết chính trong hệ thống. 9.4. Hệ thống cung cấp nhiên liệu common rail. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9.1. Chức năng –yêu cầu - phân loại: 9.1.1. Chức năng: 9.1.2. Yêu cầu: 9.1.3. Phân loại: Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL - Cung cấp nhiên liệu điezel vào buồng đốt để tạo thành hỗn hợp cho động cơ dưới dạng sương mù với áp suất cao. - Cung cấp kịp thời, đúng lúc phù hợp với các chế độ của động cơ và đồng đều trong tất cả các xi lanh. 9.1.1. Chức năng: Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9.1.2. Yêu cầu. - Đảm bảo cho quá trình cháy của động cơ là tốt nhất, kinh tế và an toàn. - Quá trình phun nhiên liệu phải nhanh và rứt khoát tránh hiện tượng phun dớt và phun xương để giúp cho quá trình hình thành hỗn hợp hoà khí nhanh. - Phải cung cấp nhiên liệu với lượng nhiên liệu đồng đều giữa các xylanh. - Phải cung cấp nhiên liệu điesel cho động cơ với áp suất cao và lượng nhiên liệu cung cấp vào phải phù hợp với phụ tải (chế độ công tác) của động cơ Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9.1.3. Phân loại: - Hệ thống cung cấp nhiên liệu điezel dùng bơm cao áp dãy. - Hệ thống cung cấp nhiên liệu điezel dùng bơm cao chia. - Hệ thống cung cấp nhiên liệu điezel được điều khiển điện tử. - Hệ thống cung cấp nhiên liệu phun điezel trực tiếp. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9.2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc chung cua hệ thống. a. Sơ đồ cấu tạo. b. Nguyên lý làm việc chung. 1 24 5 3 8 7 9 6 Xem chi tiÕt Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL Cấu tạo chung của hệ thống DIEZEL gồm: 1. Thùng chứa nhiên liệu 1 24 5 3 8 7 9 6 Xem chi tiết Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL Cấu tạo chung của hệ thống DIEZEL gồm: 2. Bơm chuyển nhiên liệu 1 24 5 3 8 7 9 6 Xem chi tiết S¬ ®å cÊu t¹o chung Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL Cấu tạo chung của hệ thống DIEZEL gồm: 3.Bầu lọc nhiên liệu 1 24 5 3 8 7 9 6 Xem chi tiết Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL Cấu tạo chung của hệ thống DIEZEL gồm: 4. Bơm cao áp 1 24 5 3 8 7 9 6 Xem chi tiết [...].. .Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9 7 6 3 5 4 2 8 Xem chi tiết 1 Cấu tạo chung của hệ thống DIEZEL gồm: 5 Bộ điều chỉnh góc phun sớm Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9 7 6 3 5 4 2 8 Xem chi tiết 1 Cấu tạo chung của hệ thống DIEZEL gồm: 6 Bộ điều tốc Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9 7 6 3 5 4 2 8 Xem chi tiết 1 Cấu tạo chung của hệ thống DIEZEL gồm: 7 Vòi phun Hệ thống. .. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9 7 6 3 5 4 2 8 Xem chi tiết 1 Cấu tạo chung của hệ thống DIEZEL gồm: 8 Đường dầu đi Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9 7 6 3 5 4 2 8 Xem chi tiết 1 Cấu tạo chung của hệ thống DIEZEL gồm: 9 Đường dầu hồi Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9 Nguyên lý làm việc Nhiên liệu từ thùng chứa (1) 7 Hút 6 3 Dầu hồi 5 4 2 1 Bơm chuyển nhiên liệu( 2)... Bơm chuyển nhiên liệu( 2) Bầu lọc (3) 8 Xem chi tiết Bơm cao áp (4) Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9 Dầu hồi 7 6 3 5 4 2 8 Xem chi tiết Không khí Vòi phun (7) Cuồi nén đầu nổ 1 Buồng đốt Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL 9 2 Bơm chuyển nhiên liệu 7 6 3 3.Bầu lọc nhiên liệu 4 Bơm cao áp 5 4 8 1 Thùng chứa nhiên liệu 2 1 5 Bộ điều chỉnh góc phun sớm 6 Bộ điều tốc 7 Vòi phun 8 Đường . loại: - Hệ thống cung cấp nhiên liệu điezel dùng bơm cao áp dãy. - Hệ thống cung cấp nhiên liệu điezel dùng bơm cao chia. - Hệ thống cung cấp nhiên liệu điezel được điều khiển điện tử. - Hệ thống cung. chi tiÕt Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL Cấu tạo chung của hệ thống DIEZEL gồm: 1. Thùng chứa nhiên liệu 1 24 5 3 8 7 9 6 Xem chi tiết Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL Cấu. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIESEL Chương IX Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diezel 9.1. Chức năng – phân loại - yêu cầu : 9.2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của hệ thống:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương IX: Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diezel pps, Chương IX: Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diezel pps, Chương IX: Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diezel pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay