Bài 13: Công dân với cộng đồng(t2)

8 4,671 9
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 20:00

. Tiết PPCT: 30 Ngày soạn: 17/03/2010 Ngày dạy: 25/03/2010 Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG ( Tiết 2) I. Mục tiêu bài học: Học xong bài này HS cần đạt được 1. Về kiến thức: - Hiểu được thế nào. hợp tác, vì sao, làm thế nào để sống hoà nhập, hợp tác. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiết 2 của bài 13: Công dân với cộng đồng. 3.2. Nội dung: Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: (10 phút). trồng lúa nước, chăn nuôi đúng cách. Người dân bản không còn nghĩ bỏ bản mà đi nữa. Anh cảm thấy đã hoàn thành tốt 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng. a. Nhân nghĩa. b. Hoà nhập. Sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13: Công dân với cộng đồng(t2), Bài 13: Công dân với cộng đồng(t2), Bài 13: Công dân với cộng đồng(t2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn