Bài 13: Công dân với cộng đồng (t1)

7 1,852 5
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 20:00

. cộng đồng khác nhau như cộng đồng gia đình, cộng đồng dân cư, cộng đồng làng xã, cộng đồng ngôn ngữ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. GV: Cá nhân và cộng đồng có mối quan hệ mật thiết với. 18/03/2010. Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (Tiết 1) I. Mục đích yêu cầu. Học xong bài này HS cần đạt được: 1. Về kiến thức: - Hiểu được thế nào là cộng đồng và vai trò của cộng đồng trong cuộc. sẽ góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng. Ngược lại, cộng đồng sẽ tạo điều kiện, cơ sở cho sự đồng đối với cuộc sống của con người. a. Cộng đồng là gì? Cộng đồng là toàn thể những người cùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13: Công dân với cộng đồng (t1), Bài 13: Công dân với cộng đồng (t1), Bài 13: Công dân với cộng đồng (t1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn