Hình học 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiết 2) potx

4 387 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 16:21

ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiết 2) A/ Mục tiêu: - Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập vẽ hình, tính chứng minh. B/ Chuẩn bị: - HS đã ôn tập các câu hỏi ôn tập và làm các bài tập ôn tập C 2 . C/ Tiến trình Dạy - Học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Ôn tập về một số dạng tam giác đặc biệt - GV: Trong chương II chúng ta đã được một số dạng tam giác đặc biệt nào? Sau đó đặt câu hỏi về: + Định nghĩa. + Tính chất về cạnh + Tính chất về góc. + Một số cách chứng minh đã biết của tam giác cân, đều, vuông, vuông cân. - GV đưa ra và giới thiệu bảng một số dạng tam giác đặc biệt. - HS trả lời theo trình tự câu hỏi của giáo viên. Hoạt động 2: Luyện tập Bài 70/141 SGK. GV cho HS đọc đề bài, vẽ hình, ghi GT, KL A H K M B C N O ABC cân tại A; BM = CN GT BH  AM, CK  AN HB  KC = {O} a, AMN cân b, BH = CK, KL c, AH = AK; d, OBC là tam giác gì? e, Khi BÂC = 60 0 và BM = CN = BC. Tìm số đo các góc AMN, xác định dạng OBC. HS lần lượt lên bảng chứng minh vẽ hình câu e. A H K M B C N O e, Khi BÂC = 60 0 thì ABC đều  B 1 = C 1 = 60 0 Có ABM cân vì BA =BM = BC  0 0 ^ ^ 30 2 60 2  B M Chứng minh tương tự:  N = 30 0 . Do đó MÂN = 180 0 - (30 0 + 30 0 ) = 120 0 . Xét  vuông BHN có M = 30 0  B 1 = 60 0  B 3 = 60 0 (đối đỉnh) Tương tự C 3 = 60 0 Bài 72/141 SGK: Do đó OBC đều. HS lên bảng xếp hình. 4 2 Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà. - Ôn tập lí thuyết, xem kỹ các bài tập đã giải. - Tiết sau kiểm tra 1 tiết. . ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiết 2) A/ Mục tiêu: - Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân. - Biết vận dụng các kiến thức đã học. vào bài tập vẽ hình, tính chứng minh. B/ Chuẩn bị: - HS đã ôn tập các câu hỏi ôn tập và làm các bài tập ôn tập C 2 . C/ Tiến trình Dạy - Học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Ôn tập về một số dạng tam giác đặc biệt - GV: Trong chương II chúng ta đã được một số dạng tam giác đặc biệt nào? Sau đó đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình học 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiết 2) potx, Hình học 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiết 2) potx, Hình học 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiết 2) potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay