De thi HSG TP Ha Noi mon Vat li.9 V2 nam 2008-2009

2 349 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 14:00

. Kì THI HọC SINH GIỏI THàNH PHố - LớP 9 Hà NộI Năm học 2008-20 09 Môn : Vt l ý Ngày thi: 27 - 3 - 20 09 Thời gian làm bài: 150 phút. (Đề thi gồm 01 trang) Câu 1 (4 điểm) Có hai bố con bơi thi. tốc không đổi v 2 = 3m/s (hình l). Cả hai xuất phát cùng lúc a. Tìm khoảng cách giữa hai ngời sau khi xuất phát 2s. b. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai ngời (trớc khi chạm thành bể đối diện) nối tiếp với hộp MN( hình 2). Ta thấy luôn tồn tại từng cặp hai sơ đồ trong hộp MN cho công suất tiêu thụ trên MN bằng nhau. Hãy thi t kế các cặp sơ đồ này và giải thích . Câu 3 (3 điểm) Một
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HSG TP Ha Noi mon Vat li.9 V2 nam 2008-2009, De thi HSG TP Ha Noi mon Vat li.9 V2 nam 2008-2009, De thi HSG TP Ha Noi mon Vat li.9 V2 nam 2008-2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn