đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 3 ppsx

5 218 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 13:20

Ch-ơng 3 lựa chọn điện áp I. Nguyên tắc chung Lựa chọn cấp điện áp vận hành cho mạng điện là một nhiệm vụ rất quan trọng , bởi vì trị số điện áp ảnh h-ởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế, kĩ thuật của mạng điện. Để chọn đ-ợc cấp điện áp hợp lý phải thoả mãn các yêu cầu sau : - Phải đáp ứng đ-ợc yêu cầu mở rộng phụ tải sau này. - Cấp điện áp phải phù hợp với tình hình l-ới điện hiện tại và phù hợp với tình hình l-ới điện quốc gia. - Bảo đảm tổn thất điện áp từ nguồn đến phụ tải trong qui phạm 100 U QXPR U 2 .% Từ công thức ta thấy điện áp càng cao thì U càng nhỏ , truyền tải đ-ợc công suất càng lớn. - Tổn thất công suất: R U QP P 2 22 . Khi điện áp càng cao thì tổn hao công suất càng bé, sử dụng ít kim loại màu ( do I nhỏ ) . Tuy nhiên lúc điện áp tăng cao thì chi phí cho xây dựng mạng điện càng lớn và giá thành của thiết bị bị tăng cao. II. Tính toán cấp điện áp của mạng điện: Việc lựa chọn cấp điện áp của mạng điện chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tổng kết. Theo công thức kinh nghiệm: )(, KVP16l344U iii U i : điện áp đ-ờng dây thứ i l i : chiều dài đ-ờng dây thứ i (km) P i : công suất tác dụng truyền tải trên đ-ờng dây thứ i (MW) Để đơn giản ta chỉ chọn ph-ơng án hình tia nh- sau: Ta có: KV5952616358344P16l344U 111 ,.,,, KV496281645344P16l344U 222 ,.,, KV5972816656344P16l344U 333 ,.,,, KV9105341651344P16l344U 444 ,.,, KV3105341645344P16l344U 555 ,.,, KV996281651344P16l344U 666 ,.,, KV496281645344P16l344U 777 ,.,, KV298281664344P16l344U 888 ,.,, KV479022582344P16l344U 5I5I5I ,,,, Dựa vào kết quả tính toán theo công thức chọn cấp điện áp cho mạng l-ới điện thiết kế là 110KV. Mạng điện 110KV cần chọn dây có tiết diện F 70 mm 2 để giảm tổn thất vầng quang. 4 3 2 1 6 8 7 NĐI NĐII 5 82,5 51 56,6 45 58,3 51 64 45 các ph-ơng án nối dây của mạng điện chọn ph-ơng án tối -u I. Những yêu cầu chính đối với mạng điện: 1. Cung cấp điện liên tục 2. Đảm bảo chất l-ợng điện 3. Đảm bảo tính linh hoạt cao 4. Đảm bảo an toàn II. Lựa chon dây dẫn: 1. Dây đồng: Dây đồng là dây dẫn đ-ợc chế tạo bằng kim loại đồng, là vật liệu dẫn điện tốt nhất. Đồng có điện trở suất nhỏ, có ứng suất kéo dây đồng phụ thuộc vào quá trình công nghệ chế tạo và có thể đạt đ-ợc ứng suất cao, ngoài ra đồng có bề mặt đ-ợc bao bọc bởi một lớp oxyt đồng, do đó dây đồng có khả năng chống ăn mòn tốt. Nh-ng đồng là kim loại quý hiếm và đắt tiền. Vì vậy dây đồng chỉ dùng trong các mạng điện đặc biệt. 2. Dây nhôm: là kim loại phổ biến nhất trong thiên nhiên. Điện trở suất lớn hơn của đồng khoảng 1,6 lần, nhôm cũng có lớp oxyt nhôm bên ngoài nên cũng có tác dụng chống ăn mòn trong khí quyển. Nh-ợc điểm chủ yếu của dây nhôm là độ bền cơ t-ơng đối nhỏ. Do đó ng-ời ta không sản xuất dây nhôm trần một sợi. Dây nhôm nhiều sợi đ-ợc dùng cho các mạng phân phối điện áp đến 35 kV. 3. Dây nhôm lõi thép: là dây nhôm có lõi là dây thép để khắc phục nh-ợc điểm về độ bền cơ của dây nhôm và đây là dây dẫn đ-ợc sử dụng phổ biến nhất ở các đ-ờng dây trên không điện áp từ 35kV trở lên. III. Phân vùng cấp điện: Từ sơ đồ địa lý ở phần trên ta có thể phân ra là hai vùng cấp điện cho các phụ tải lân cận hai nhà máy điện. - vùng xung quanh nhà máy I, gồm các phụ tải 1,2,3 và 4 - vùng xung quanh nhà máy II, gồm các phụ tải 5,6,7 và 8 Hai nhà máy đ-ợc nối liên lạc trực tiếp với nhau hoặc nối qua phụ tải 5. . có: KV595261 635 834 4P16l344U 111 ,.,,, KV49628164 534 4P16l344U 222 ,.,, KV597281665 634 4P16l344U 33 3 ,.,,, KV910 534 165 134 4P16l344U 444 ,.,, KV310 534 164 534 4P16l344U 555 ,.,, KV99628165 134 4P16l344U 666 ,.,,. KV49628164 534 4P16l344U 777 ,.,, KV29828166 434 4P16l344U 888 ,.,, KV47902258 234 4P16l344U 5I5I5I ,,,, Dựa vào kết quả tính toán theo công thức chọn cấp điện áp cho mạng l-ới điện thiết kế là 110KV. . cao. II. Tính toán cấp điện áp của mạng điện: Việc lựa chọn cấp điện áp của mạng điện chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tổng kết. Theo công thức kinh nghiệm: )(, KVP16l344U iii U i : điện áp đ-ờng dây
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 3 ppsx, đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 3 ppsx, đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 3 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay