câu hỏi lý thuyết luật hành chính

19 1,631 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 12:35

. Câu hỏi lý thuyết luật hành chính Câu 1: Tại sao nói luật hành chính là ngành luật về quản lý hành chính nhà nước? Xuất phát từ từ ngữ: quản lý nhà nước hiểu theo nghĩa hẹp và hành chính. nhà nước. Câu 4. Luật hành chính có sử dụng phương pháp thỏa thuận không? Vì sao? Luật hành chính có sử dụng phương pháp thỏa thuận trong giao kết các hợp đồng hành chính; trong ban hành các. giữa các bộ phận trong bộ máy hành chính Câu 8: Nguyên tắc Đảng lãnh đạo có cần đổi mới không? Câu 9. Nguồn của luật hành chính Khái niệm: Nguồn của luật hành chính Việt Nam là những văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi lý thuyết luật hành chính, câu hỏi lý thuyết luật hành chính, câu hỏi lý thuyết luật hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay