Đề thi toeic chuẩn quốc tế test 2 economy actual test

58 719 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 09:11

[...]... (B) (C) (D) 119 120 121 hers her she herself http://bstudent.net |Bstudent English Center Cửa hàng ô tô của Gabe nhắc nhở tất cả lái xe phải kiểm tra phanh xe thường xuyên - Remind sb to do st: nhắc nhở ai làm gì - Brake: phanh xe - Frequent: thường xuyên 27 [ghé thăm https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre để cập nhật những đề thi mới nhất! ] 122 123 124 125 126 127 October 18, 20 13 In order to... nhật (C) Vào thứ 2 (D) Vào thứ 3 100 vị khách đầu tiên sẽ được nhận cái gì? (A) Một cái áo phông (B) Một cái móc chìa khóa (C) Cơ hội được nhận 1 ô tô (D) Một chiếc vé cho sự kiện tiếp theo 22 [ghé thăm https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre để cập nhật những đề thi mới nhất! ] October 18, 20 13 car (D) A ticket for the next event http://bstudent.net |Bstudent English Center 23 [ghé thăm https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre... Center 20 [ghé thăm https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre để cập nhật những đề thi mới nhất! ] Questions 92- 94 refer to the following talk 92 D (A) It’s fast (B) It‘s inexpensive (C) It‘s guaranteed (D) It‘s widely used Good afternoon I‘m very pleased that everyone was able to make this meeting It’s an honor to introduce to you, Natasha Suzanski, the new general manager of our radio station.( 92) ... họ sẽ cư xử một cách chuyên nghiệp 25 [ghé thăm https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre để cập nhật những đề thi mới nhất! ] October 18, 20 13 khi giao dịch với khách hàng - Conduct: cư xử - Manner: cách, lối - Deal with sb: giao dịch, giao thi p với ai a professional manner when dealing with clients (A) conductor (B) conducts (C) to conduct (D) be conducting 1 12 113 114 115 116 Although many people... những đề thi mới nhất! ] (B) At a music concert (C) At a museum (D) At a photography exhibit 87 C What is the purpose of this announcement? (A) To introduce the performers (B) To welcome photographers October 18, 20 13 (C) Ở bảo tàng (D) Ở triễn lãm ảnh Mục đích của thông báo là gì? (A) Để giới thi u những người biểu diễn (B) Để chào mừng các nhiếp ảnh gia (C) Để yêu cầu sự cư xử phù hợp (D) Để giới thi u... promises well- made clothing at _ prices (A) relative C Cần tìm tính từ bổ nghĩa cho danh từ ―prices‖ với nghĩa phù hợp A Liên quan http://bstudent.net |Bstudent English Center Những thi t kế truyền thống Taylor hứa hẹn những sản phẩm chất lượng với mức giá thích hợp 28 [ghé thăm https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre để cập nhật những đề thi mới nhất! ] October 18, 20 13 B Có giá trị C Thích... Đi trước, vượt lên giảm thi u chi phí vận chuyện D Ngẫu nhiên quốc tế Cần trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho tính từ ―well – written‖ A Trạng từ http://bstudent.net |Bstudent English Center Những bài viết của bà Landry trên mục hàng tuần hết sức xuất chúng làm cho doanh thu của tờ báo tăng gấp đôi mỗi 29 [ghé thăm https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre để cập nhật những đề thi mới nhất! ] (A) (B)... ensure that these chắn rằng những tiểu chuẩn standards are implemented này được thực hiện ở mỗi địa D 150 151 1 52 http://bstudent.net |Bstudent English Center 33 [ghé thăm https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre để cập nhật những đề thi mới nhất! ] October 18, 20 13 điểm bán lẻ của chúng tôi in each of our retail locations (A) Soon (B) Close (C) Now (D) New STT ĐỀ BÀI ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH DỊCH – TỪ... October 18, 20 13 car (D) A ticket for the next event http://bstudent.net |Bstudent English Center 23 [ghé thăm https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre để cập nhật những đề thi mới nhất! ] STT ĐỀ BÀI ĐÁP ÁN October 18, 20 13 1 02 The accounting manager _ the new charter flight from London to Toronto for a meeting with a client (A) spent (B) had (C) took (D) went 103 104 105 106 DỊCH – TỪ VỰNG Sau... đơn đặt hàng bằng cách nào? (A) Qua điện thoại (B) Bằng fax (C) Bằng thư (D) Qua mạng Vào thứ 7, ngày 16/8, buổi trình diễn quốc tế thường niên lần thứ 21 sẽ diễn ra ở trung tâm sự kiện quốc gia Các mẫu nhập khẩu và nội địa mới nhất, các mẫu cổ hiếm, và các ý tưởng về ô tô sẽ đều có ở buổi trưng bày Buổi trưng bày sẽ diễn ra cho đến ngày 31 tháng 8 và sẽ mở cửa cho công chúng hàng ngày từ 9h sáng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toeic chuẩn quốc tế test 2 economy actual test, Đề thi toeic chuẩn quốc tế test 2 economy actual test, Đề thi toeic chuẩn quốc tế test 2 economy actual test

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn