Xác nhận nguồn gốc Việt Nam docx

3 352 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 19:21

Xác nhận nguồn gốc Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:04 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp. Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày giải quyết cho công dân. Tên bước Mô tả bước 2. Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu cá nhân bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. 3. Trong thời hạn 4 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận có gốc Việt Nam của cá nhân, cán bộ chuyên trách hộ tịch Sở Tư pháp trình Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp giấy xác nhận cho cá nhân. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ tự thuật về thành phần gia đình; 2. Bản sao hộ chiếu, Visa (có chứng thực) 3. Một trong các giấy tờ sau đây: Khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ cử tri, các giấy tờ khác do Việt Nam dân chủ cộng hoà trước đây cấp hoặc Thành phần hồ sơ các giấy tờ khác nếu có. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị xác nhận có gốc Việt Nam Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . hạn 4 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận có gốc Việt Nam của cá nhân, cán bộ chuyên trách hộ tịch Sở Tư pháp trình Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp giấy xác nhận cho cá nhân. . Xác nhận nguồn gốc Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở. Việt Nam dân chủ cộng hoà trước đây cấp hoặc Thành phần hồ sơ các giấy tờ khác nếu có. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị xác nhận có gốc Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác nhận nguồn gốc Việt Nam docx, Xác nhận nguồn gốc Việt Nam docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay