Giáo án Hoá học lớp 9 - MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG doc

4 2,729 7
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 17:20

BÀI 10 : MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hiểu được tính chất vật lí,tính chất hoá họccủa NaCl và KNO 3. Trạng thái tự nhiên và cách khai thác NaCl , những ứng dụng quan trọng của NaCl và KNO 3. 2. Kĩ năng: Viết PTHH làm bài tập định tính và định lượng sgk tr 36. 3. Thái độ tình cảm: Có ý thức trân trọng đối với nghề làm muới của người dân miền biển , biết tiết kiệm khi sử dụnh muối. trân trọng tài nguyên biển của Việt Nam. II.CHUẨN BỊ: Dụng cụ: cốc ,muỗng thuỷ tinh, ống nghiệm, que đóm,đèn cồn .kẹp gỗ. Hoá chất: NaCl và KNO 3,, nước III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1:Tìm hiểu về NaCl.  Hỏi: 1) Trong tự nhiên muối ăn có ở đâu? 2) Thành phần cơ bản  Trả lời và ghi bài. 1. Trạ ng thái thiên nhiên: Natri clorua có trang nước biển và kết tinh trong các mỏ muối. của nước biển là gì? 1 m 3 nước biển có: Kg NaCl. 5 Kg MgCl 2 1 KgCaSO 4 một số muối khác 3) Nguồn gốc của các mỏ muối? 4) Làm thế nào để thu muối ăn từ nuớc biển?  Thông báo :  Muối ăn có nhiều trong nước biển .ở các đồng muối (diêm điền) dọc bở biền nước ta,diêm dân khai thác muối bằng cách cho nước biển bay hơi để thu muối kết tinh.  Với độ mặn trung bình 35 phần nghìn ,đại dương chừa 38 triệu tỷ tấn muối ăn, loài người trên thế giơí hàng năm tiêu thụ khoảng 25 triệu tấn muối, muối ăn 2. Khai thác: Cho nước biển bay hơi để thu muối kết tinh. Muối mỏ được khai thác bằng cách:đào hầm ,giếng sâu qua các lớp đất đá để lấy muối lên,hoặc bơm nước xuống hoà tan muối rồi hút lên.muối mỏ sau khi khai thác được nghiền nhỏvà tinh chế để thu muối sạch.  Lắng nghe.  Trả lời và ghi bài . 3. Ứng dụng: NaCl.dùng làm gia vị,bảo quản thực phẩm.sản xút, natri,clo,hiđro, trong nước biển cung cấp cho loài người 1500 triệu năm nữa.  Hỏi: 1) Muối mỏ được khai thác như thế nào?. 2) Nêu ứng dụng của muối ăn. Hoạt động 2: Tìm hiểu về KNO 3.  Cho HS quan sát mẫu chất KNO 3 đựng trong lọ. Hỏi: 1) Cho biết trang thái,màu sắc của KNO 3 . 2) Tên gọi khác của kali nitrat là gì? 3) Làm thế nào để biết kali nitrat có tan trong nước được hay không?  Quan sát mẫu hóa chất.  Trả lời và ghi bài. II. KALI NITRAT KNO 3:  Kali nitrat chất rắn ,màu trắng,tan nhiều trong nước.  Dễ bị phân hũy bởi nhiệt: 2KNO 3 2KNO 2 + O 2  Liên hệ thực tế : Có thể dùng phân dơi bón cho cây trồng rất tốt vì trong phân dơi chứa nhiều đạm và kali (KNO 3 ) .  Kali nitrat: dùng để chế tạo thuốc nổ đen, phân bón, bảo quản thực phẩm.  Lắng nghe. Hoạt động 3: Vận dụng: bài tập 1và 4 sgk tr 36. Bài tập về nhà: Bài 1: Cần lấy bao nhiêu gam NaCl nước hòa tan vào 20 g NaCl để thu được dung dịch NaCl 16%? A. 105 g B. 107 g C. 125 g D. 145g Bài 2: Trường hợp nào tạo ra kết tủa khi trộn các cặp dung dịch sau : A. NaCl và AgNO 3 B. Na 2 CO 3 và KCl C.Na 2 SO 4 và AlCl 3 D.ZnSO 4 và CuCl . 10 : MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hiểu được tính chất vật lí,tính chất hoá họccủa NaCl và KNO 3. Trạng thái tự nhiên và cách khai thác NaCl , những ứng dụng quan trọng. tinh trong các mỏ muối. của nước biển là gì? 1 m 3 nước biển có: Kg NaCl. 5 Kg MgCl 2 1 KgCaSO 4 một số muối khác 3) Nguồn gốc của các mỏ muối? 4) Làm thế nào để thu muối ăn từ nuớc. chừa 38 triệu tỷ tấn muối ăn, loài người trên thế giơí hàng năm tiêu thụ khoảng 25 triệu tấn muối, muối ăn 2. Khai thác: Cho nước biển bay hơi để thu muối kết tinh. Muối mỏ được khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoá học lớp 9 - MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG doc, Giáo án Hoá học lớp 9 - MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay