Giáo án Hoá học lớp 9 - MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG doc

4 2,598 6
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 17:20

. 10 : MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hiểu được tính chất vật lí,tính chất hoá họccủa NaCl và KNO 3. Trạng thái tự nhiên và cách khai thác NaCl , những ứng dụng quan trọng. tinh trong các mỏ muối. của nước biển là gì? 1 m 3 nước biển có: Kg NaCl. 5 Kg MgCl 2 1 KgCaSO 4 một số muối khác 3) Nguồn gốc của các mỏ muối? 4) Làm thế nào để thu muối ăn từ nuớc. chừa 38 triệu tỷ tấn muối ăn, loài người trên thế giơí hàng năm tiêu thụ khoảng 25 triệu tấn muối, muối ăn 2. Khai thác: Cho nước biển bay hơi để thu muối kết tinh. Muối mỏ được khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoá học lớp 9 - MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG doc, Giáo án Hoá học lớp 9 - MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay