Hoàn thiện tổ chức côgn tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành công trình tại Công ty Đầu tư - xây dựng Hà Nội

116 625 3
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 15:46

Hoàn thiện tổ chức côgn tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành công trình tại Công ty Đầu tư - xây dựng Hà Nội Lời nói đầu Có thể nói cha bao giờ và cha khi nào tốc độ đô thị hoá lại diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc nh một vài năm trở lại đây. Đi đến đâu chúng ta cũng nhìn thấy những toà nhà cao tầng tráng lệ, những khu đô thị mới sang trọng và những cây cầu những con đờng đợc làm mới. XDCB đã mang lại cho đất nớc ta một diện mạo mới đẹp hơn, hiện đại hơn. Chiếm hơn 30% tổng vốn đầu t của Nhà nớc, có thể thấy rằng ngành XDCB có đợc một vị trí vô cùng quan trọng trong chiến lợc HĐH - CNH của nớc ta hiện nay. Điều đó đồng nghĩa với những đòi hỏi về chất lợng sản phẩm xây lắp là rất khắt khe. Do đó, để tồn tại và phát triển, cũng nh các ngành các lĩnh vực kinh tế khác, cạnh tranh trong XDCB cũng không kém phần khắc nghiệt. Một trong những yếu tố quyết định thắng lợi trong cạnh tranh giành đợc uy tín trên thị trờng là giảm đợc chi phí, hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lợng, quy cách sản phẩm. Để thực hiện đợc điều đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác kế toán là thực hiện tốt kế toán tập hợp chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm xây lắp. Với doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kế toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm xây lắp là cơ sở để giám sát hoạt động, từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của mình, không ngừng đổi mới hoàn thiện phù hợp với cơ chế tài chính hiện nay của nớc ta. Với Nhà nớc, công tác hạch toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm xây lắp là cơ sở để Nhà nớc kiểm soát vốn đầu t xây dựng cơ bản và thu thuế. Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian nghiên cứu lý luận trong trờng học cùng với thời gian tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty Đầu t - xây dựng Nội, em đã chọn đề tài: Hoàn thiên tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuấttính giá thành công trình tại Công ty Đầu t - xây dựng Nội làm luận văn tốt nghiệp. Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận đợc chia làm 3 phần: 1 - Phần I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuấtgiá thành công trình trong hoạt động xây lắp. - Phần II: Thực tế công tác kế toán chi phí sản suất và tính giá thành công trình xây lắp tại công ty Đầu t xây dựng Nội. - Phần III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm tại công ty Đầu t - xây dựng Nội. Với kiến thức và thời gian còn hạn chế nên dù đã cố gắng nhng bản luận văn không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong đợc sự đóng góp và chỉ bảo của các thầy cô trong bộ môn Kế toán để báo cáo đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cô giáo h- ớng dẫn Nguyễn Thị Ngọc Thạch, thầy giáo Nguyễn Vũ Việt và ban lãnh đạo công ty, các anh chị phòng Tài chính - Kế toán và các phòng ban liên quan tại công ty Đầu t xây dựng Nội đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này. Em xin chân thành cảm ơn! nội, ngày 04 tháng 05 năm 2005 Sinh viên Phạm Thị Phơng Thuý 2 Chơng I Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuấtgiá thành công trình trong hoạt động xây lắp 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm trong DNXL 1.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Thông thờng, công tác XDCB do các đơn vị xây lắp nhận thầu tiến hành. Ngành sản xuất này có những đặc điểm cơ bản sau: - Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc . có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài Do vậy, việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có các dự toán thiết kế, thi công. - Sản phẩm xây lắp đợc tiêu thụ theo giá dự toán giá thoả thuận với chủ đầu t từ trớc, nên tính chất hàng hoá của sản phẩm thể hiện không rõ. - Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. - Tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp ở nớc ta hiện nay phổ biến theo phơng thức khoán gọn các công trình, hạng mục công trình, khối lợng hoặc công việc cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp nh tổ sản xuất, đội, xí nghiệp Trong giá khoán gọn, không chỉ có tiền l- ơng mà còn có đủ các chi phí về nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ thi công, chi phí chung của bộ phận nhận khoán. Những đặc điểm nói trên đã chi phối không nhỏ đến công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp, đặc biệt là đối với công tác kế toán chi phígiá thành. Yêu cầu đặt ra là cần có sự hoàn thiện không ngừng trong tổ chức công tác kế toán chi phí giá thành. 1.1.2. Chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm trong DNXL Khái niệm chi phí sản xuất? 3 CPSX của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Đối với hoạt động xây dựng cơ bản, chi phí sản xuất của DNXL là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, biểu hiện bằng tiền và tính cho một thời kỳ nhất định. Do đặc thù ngành xây lắp, chi phí sản xuất ở DNXL luôn có tính cá biệt không chỉ đối với mỗi doanh nghiệp mà còn đối với mỗi công trình (sản phẩm xây lắp), bao gồm tất cả các chi phí mà doanh nghiệp chi ra để tiến hành hoạt động thi công xây lắp các công trình . Chi phí sản xuất luôn đợc tính toán , đo lờng bằng tiền và gắn với một thời gian nhất định. Nh vậy bản chất của chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp luôn đợc xác định là những phí tổn (hao phí) về tài nguyên, vật chất, về lao động và phải gắn liền với mục đích kinh doanh. Mặt khác khi xem xét bản chất của chi phí trong doanh nghiệp, cần phải xác định rõ các mặt sau: - Chi phí của doanh nghiệp phải đợc đo lờng và tính toán bằng tiền trong một khoảng thời gian xác định. - Độ lớn của chi phí phụ thuộc vào 2 nhân tố chủ yếu: nhân tố khối l- ợng lao động và t liệu sản xuất đã tiêu hao vào quá trình sản xuất thi công xây lắp trong một thời kỳ nhất định và nhân tố giá cả các t liệu sản xuất đã tiêu dùng và tiền công của một đơn vị lao động đã hao phí. Nghiên cứu bản chất chi phí, giúp cho doanh nghiệp phân biệt đợc chi phí với chi tiêu; chi phí với vốn. Chi tiêu của doanh nghiệp là sự chi ra, sự giảm đi thuần túy của tài sản, không kể các khoản đó dùng vào việc gì và dùng nh thế nào. Chi tiêu trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho các quá trình mua hàng, quá trình sản xuất, kinh doanh. Chi tiêu cho quá trình mua hàng làm tăng tài sản của doanh nghiệp, còn chi tiêu cho quá trình sản xuất kinh doanh làm cho các khoản tiêu dùng cho quá trình sản xuất kinh doanh tăng lên. Chi phí trong kỳ của doanh nghiệp, bao gồm toàn bộ phần tài sản tiêu dùng hết cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ và số chi tiêu dùng cho quá trình sản xuất tính nhập hoặc phân bố vào chi phí trong kỳ. Ngoài ra 4 khoản chi phí phải trả (chi phí trích trớc) không phải là chi tiêu trong kỳ nh- ng đợc tính vào chi phí trong kỳ. Nh vậy, giữa chi tiêu và chi phí của doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với nhau, đồng thời có sự khác nhau về lợng và về thời điểm phát sinh. Mặt khác chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy nó đợc tài trợ từ vốn kinh doanh và đợc bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh; chi tiêu không gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh, vì vậy nó có thể đợc tài trợ từ những nguồn khác nhau, có thể lấy từ quĩ phúc lợi, từ trợ cấp của nhà nớc và không đợc bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh. Khái niệm giá thành sản phẩm? Trong mối quan hệ với mặt thứ hai của quá trình sản xuất, đó là kết quả sản xuất thu đợc. Quan hệ sản xuất này hình thành nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghịêp đã bỏ ra có liên quan đến khối lợng công tác, sản phẩm lao vụ đã hoàn thành. Đối với xây dựng cơ bản khi tiến hành thi công các công trình do quá trình thi công thờng kéo dài, trải qua nhiều giai đoạn phức tạp nên việc nghiệm thu, bàn giao thanh toán cũng thờng tiến hành dàn trải theo từng giai đoan, từng công trình, hạng mục công trình hay khối lợng xây lắp hoàn thành. Nh vậy, giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí sản xuất cho từng công trình, hạnh mục công trình hay khối lợng xây lắp hoàn thành đợc nghiệm thu bàn giao và chấp nhận thanh toán . Nh vậy giá thành sản phẩm luôn chứa đựng hai mặt khác nhau vốn có bên trong nó là CPSX chỉ ra và lợng giá trị sử dụng thu đợc cấu thành trong khối lợng sản phẩm, công việc đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm chính là sự dịch chuyển giá trị của những yếu tố chi phí bên trong nó, còn chi phí là cơ sở để hình thành nên giá thành. . Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu mang tính giới hạn và xác định, vừa mang tính chất khách quan vừa mang tính chất chủ quan. Trong hệ thống các chỉ tiêu quản lý của doanh nghiệp, giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, việc tăng năng suất lao động tiết kiệm vật t, hoàn thiện kĩ 5 thuật thi công, rút ngắn thời gian thi công, sử dụng hợp lý vốn sản xuất cùng với các giải pháp kinh tế kĩ thuật áp dụng trong toàn doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp quản lý, sử dụng chi phí hợp lý, hạ giá thành tới mức tối đa. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tăng khả năng đấu thầu, tạo việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc Mối quan hệ giữa chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm. Chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu có liên quan chặt chẽ với nhau trong quá rình sản xuất tạo ra sản phẩm. Việc tính đúng tính đủ CPSX quyết định đến tính chính xác của giá thành sản phẩm . Chi phí biểu hiện hao phí còn giá thành biểu hiện kết quả của sản xuất. Đây là hai mặt thống nhất của một vấn đề vì vậy chúng giống nhau về chất. Giá thànhchi phí đều bao gồm các chi phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình cấu tạo sản phẩm. Tuy nhiên giữa CPSX và giá thành sản phẩm lại khác nhau về mặt l- ợng. Đứng trên góc độ quá trình hoạt động để xem xét thì quá trình sản xuất là một quá trình hoạt động liên tục còn việc tính giá thành sản phẩm thực hiện tại một điểm có tính chất chu kỳ để so sánh chi phí với khối lợng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành. Tại thời điểm tính giá thành có thể có một khối lợng sản phẩm cha hoàn thành, chứa đựng một lợng chi phí cho nó - đó là chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ. Cũng nh thế, đầu kỳ có thể có một số khối lợng sản phẩm sản xuất cha hoàn thành ở kỳ trớc chuyển sang để tiếp tục sản xuất, chứa đựng một lợng chi phí cho nó - đó là chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ. Nh vậy giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ bao gồm chi phí sản xuất của kỳ trớc chuyển sang và một phần của chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Khi giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ hoặc cuối kỳ bằng nhau hoặc các ngành sản xuất không có sản phẩm dở dang thì giá thành sản phẩm trùng với CPSX. Trong XDCB, muốn tính đúng giá thành SPXL thì phải kết hợp chính xác kịp thời CPSX phát sinh theo đối tợng chịu chi phí cụ thể tạo cơ sở số liệu để tính giá thành sản phẩm . Về mặt lợng, nếu CPSX là tổng hợp những chi phí phát sinh trong một thời kỳ nhất định thì giá thành sản phẩm lại là tổng hợp những chi phí 6 chi ra gắn liền với việc sản xuấthoàn thành khối lợng công việc xây lắp nhất định, đợc nghiệm thu, bàn thu bàn giao, thanh toán. Chúng chỉ thống nhất với nhau về lợng trong trờng hợp toàn bộ đối tợng xây lắp đều khởi cônghoàn thành trong cùng một thời kỳ, bằng tổng giá thành các đối t- ợng xây lắp khởi cônghoàn thành trong kỳ đó. 1.1.3. Yêu cầu quản lý đối với công tác kế toán chi phí giá thành trong DNXL Đối với quản trị doanh nghiệp cũng nh quản lý Nhà nớc về kinh tế thì kế toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm đều đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm hết sức khắt khe: - Tổ chức ghi chép, phản ánh một cách đầy đủ, kịp thời, trung thực các loại chi phí mà đơn vị đã chi ra theo đúng hao phí thực tế, đảm bảo nguyên tắc kế toán đã đợc quy định. - Thông tin kế toán cung cấp về chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm phải nhanh chóng, kịp thời, trung thực và có ích cho quản trị doanh nghiệp. - Tổ chức kế toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm phải thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm. 1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm trong DNXL Với các doanh nghiệp thì mục tiêu kinh doanh cuối cùng là đạt đợc lợi nhuận cao để tồn tạiđứng vững trên thị trờng. Do đó việc hạch toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm làm cơ sở định giá bán sản phẩm cũng nh ra nhiều quyết định quan trọng khác trong kinh doanh luôn đợc các nhà quản trị trong doanh nghiệp hết sức quan tâm. Đây là chỉ tiêu kinh tế phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó giúp phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí. Bên cạnh đó, thông qua các thông tin về chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm mà các cơ quan quản lý có chức năng có thể kiểm tra đợc tình hình thực hiện việc quản lý và sử dụng chi phí của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng thất thoát và lãng phí chi phí trong xản xuất. 7 Để cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm thì kế toán cần phải thực hiện những nhiệm vụ sau: - Trớc hết cần nhận thức đúng đắn vị trí vai trò của kế toán chi phítính giá thành sản phẩm trong toàn bộ hệ thống kế toán doanh nghiệp, mối quan hệ với các bộ phận kế toán có liên quan, trong đó kế toán các yếu tố chi phí là tiền đề cho kế toán chi phítính giá thành. - Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất, loại hình sản xuất đặc điểm của sản phẩm, khả năng hạch toán, yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp để lựa chọn, xác định dúng đắn đối tợng kế toán chi phí sản xuất, lựa chọn phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất theo các phơng án phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. - Căn cứ đặc điểm tổ chức SXKD, đặc điểm của sản phẩm, khả năng và yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp để xác định đối tợng tính giá thành cho phù hợp. - Trên cơ sở mối quan hệ giữa đối tợng kế toán chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành đã xác định để tổ chức áp dụng phơng pháp tính giá thành cho phù hợp và khoa học. - Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, hợp lý trên cơ sở phân công rõ ràng trách nhiệm của từng nhân viên, từng bộ phận kế toán có liên quan đặc biệt bộ phận kế toán các yếu tố chi phí. - Thực hiện tổ chức chứng từ, hạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản, sổ kế toán phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực, chế độ kế toán đảm bảo đáp ứng đợc yêu cầu thu nhận , xử lý - hệ thống hóa thông tin về chi phí, giá thành của doanh nghiệp. - Thờng xuyên kiểm tra thông tin về kế toán chi phí, giá thành sản phẩm của các bộ phận kế toán liên quan và bộ phận kế toán chi phígiá thành sản phẩm. - Tổ chức lập và phân tích các báo cáo về chi phí, giá thành sản phẩm, cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí, giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp ra đợc các quyết định một cách nhanh chóng, phù hợp với quá trình sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Có thể thấy rằng với thực trạng hiện nay, khi mà hàng ngày hàng giờ có hàng trăm công trình đợc Nhà nớc đầu t xây dựng nhng trên thực tế cũng có không ít công trình thi công không đúng quy cách, không đảm bảo 8 đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, điều này cũng đồng nghĩa với những gian lận trong quá trình thi công, công trình bị rút ruột một cách không thơng tiếc. Đứng trớc một thực tế nh vậy thì vai trò của công tác kế toán chi phí giá thành càng trở nên vô cùng quan trọng và việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm là một đòi hỏi vô cùng cấp thiết đối với hệ thống DN nói chung và DNXL nói riêng. Và sự ra đời của QĐ15 là một minh chứng cho nhận xét trên. 1.2. Phân loại chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm DNXL Sự cần thiết của việc phân loại chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm trong DNXL Để đáp ứng các yêu cầu của quản lý, hạch toánkế hoạch hoá chi phí giá thành, chi phí giá thành đợc xem xét dới nhiều góc độ, nhiều phạm vi tính toán khác nhau. Phân loại chi phí xây lắp và giá thành sản phẩm một cách khoa học và thống nhất không những mang ý nghĩa quan trọng đối với công tác kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm mà còn là tiền đề quan trọng trong việc kế hoạch hoá, kiểm tra phân tích chi phí xây lắp trong toàn doanh nghiệp. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy không ngừng tiết kiệm chi phí xây lắp, hạ giá thành sản phẩm xây lắp, phát huy hơn nữa vai trò công cụ kế toán đối với sự phát triển của toàn doanh nghiệp. Tuỳ theo yêu cầu quản lý mà chi phí sản xuấtgiá thành sản phẩm trong DNXL đợc phân loại theo các tiêu thức khác nhau. 1.2.1. Nội dung phân loại chi phí sản xuất trong DNXL 1.2.1.1 Phân loại CPSX theo nội dung, tính chất kinh tế. Theo tiêu thức này, chi phí sản xuất đợc chi ra thành các yếu tố chi phí, mỗi yếu tố chi phí bao gồm những chi phí sản xuất có cùng nội dung kinh tế không phân biệt chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực nào, ở đâu và có tác dụng gì . Chi phí sản xuất đợc phân loại theo cách này bao gồm 5 yếu tố : - Chi phí vật liệu: gồm toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, thiết bị XDCB mà doanh nghiệp đã sử dụng cho các hoạt động thi công xây lắp trong kỳ. - Chi phí nhân công: bao gồm toàn bộ số tiền công, phụ cấp và các khoản trích theo lơng của lao động than gia hoạt động xây lắp trong kỳ . 9 - Chi phí khấu hao TSCĐ: gồm toàn bộ số trích khấu hao TSCĐ sử dụng cho hoạt động thi công xây lắp trong kỳ. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: gồm các khoản chi trả về các dịch vụ mua, thuê ngoài nh tiền điện , nớc, sửa chữa TSCĐ . Phục vụ cho hoạt động thi công xây lắp trong kỳ. - Chi phí bằng tiền khác: gồm toànchi phí bằng tiền khác dùng cho hoạt động thi công xây lắp trong kì ngoài bốn yếu tố chi phí kể trên. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế có tác dụng quan trọng đối với việc quản lý CPSX, nó cho biết cơ cấu, tỷ trọng từng yếu tố chi phí để phân tích , đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, là cơ sở để xây dựng kế hoạch cung ứng vật t, lao động, tiền vốn . Cung cấp số liệu lập báo cáo chi phí sản xuất theo yêu tốtài liệu phục vụ tính toán chỉ tiêu thu nhập quốc dân 1.2.1.2 Phân loại CPSX theo mục đích, công dụng. Theo tiêu thức này, chi phí sản xuất đợc chia thành những khoản mục chi phí, trong đó mỗi khoản mục bao gồm các yếu tố chi phí có cùng mục đích, công dụng. Chi phí sản xuất đợc phân loại theo cách này gồm 4 khoản mục: - Chi phí nguyên vật liêu trực tiếp :gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ sử dụng trực tiếp vào thi công lắp. - Chi phí nhân công trực tiếp: gồm chi phí về tiền công,tiền lơng, phụ cấp phải trả cho công nhân thuộc quản lý của doanh nghiệp và tiền công trả cho nhân công thuê ngoài trực tiếp thi công xây lắp. - Chi phí sử dụng máy thi côngtoàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động thi công xây lắp và những doanh nghiệp và cô trình áp dụng phơng thức thi công hỗn hợp bao gồm: chi phí nhân công ( lơng, tiền công, phụ cấp trả cho công nhân trực tiếp điều khiển và phục vụ xe, máy thi công), chi phí vật liệu ( vật liệu nhiên liệu ), chi phí công cụ , chi phí khấu hao máy thi công và các chi phí khác. - CPSX chung: gồm các chi phí trực tiếp khác nh khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo lơng của công nhân trực tiếp thi công và phục vụ cho thi công xây lắp, công nhân trực tiếp điều khiển xe và phục vụ xe, máy thi công và các chi phí dùng vào việc quản lý và phục vụ chung cho bộ phận 10 [...]... hạ giá thành sản phẩm và nó đợc lập trớc khi tiến hành thi công công trình Giá thành kế hoạch (KH) đợc tính theo công thức: Giá thành KH = Giá thành dự toán - Mức hạ giá thành KH - Giá thành thực tế: là biểu hiện bằng tiền của những chi phí sản xuất thực tế phát sinh để hoàn thành khối lợng xây lắp Giá thành thực tế đợc tính trên cơ sở số liệu kế toán về chi phí sản xuất của khối lợng xây lắp hoàn thành. .. dung phân loại giá thành sản phẩm trong DNXL 1.2.2.1 Căn cứ vào cơ sở số liệu và thời điểm để tính giá thành thì giá thành sản phẩm đợc chia thành: - Giá thành dự toán: là chi phí dự toán để hoàn thành khối lợng xây lắp thuộc từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành công trình hoặc để hoàn thành từng công trình, hạng mục công trình xây lắp Giá thành dự toán đợc lập trên cơ sở thiết kế kĩ thuật... Đặc điểm chung của Công ty 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Đầu t - Xây dựng Nội thuộc Tổng Công ty Đầu t và phát triển nhà Nội đợc thành lập theo quyết định số 1893/QĐ-UB ngày 16/5/1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố Nội, trên cơ sở sáp nhập hai công ty: Công ty vật liệu xây dựng NộiCông ty xây lắp điện Nội Công ty đợc Uỷ ban nhân dân thành phố Nội xếp hạng doanh... đã hoàn thành do đó kỳ tính giá thành thờng không khớp với kỳ báo cáo Đối với những công việc đến kỳ báo cáo cha hoàn thành thì toàn bộ chi phí tập hợp đợc theo đơn đó đều coi là chi phí dở dang cuối kỳ, chuyển sang kỳ sau Những công việc đã hoàn thành thì tổng chi phí đã tập hợp đợc theo công việc chính là tổng giá thành Quá trình xử lý đơn đặt hàng, sản xuấttập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành. .. chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm cho phù hợp Cụ thể: * Trong hình thức kế toán Nhật ký chung, các sổ kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp gồm: - Sổ Nhật ký chung - Sổ Cái tài khoản - Sổ chi tiết các tài khoản * Trong hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, các sổ kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp gồm: - Sổ đăng... ghi sổ: - Sổ cái tài khoản - Sổ chi tiết tài khoản * Trong hình thức kế toán nhật k - sổ cái, các sổ kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm gồm : - Nhật ký - sổ cái - Các sổ kế toán chi tiết * Trong hình thức nhật ký chứng từ, các sổ kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm gồm: - Nhật ký chứng từ - Bảng - Sổ cái - Sổ kế toán chi tiết... toán trên máy vi tính Sổ kế toán Chứng từ kế toán - Sổ tổng hợp Sổ chi tiết Phần mềm kế toán Bảng tổng hợp Chứng từ kế toán cùng loại - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chi u, kiểm tra Ghi chú: 24 Chơng II Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuấttính giá thành công trình xây lắp tại Công ty Đầu t - Xây dựng Nội 2.1 Đặc điểm... chính xác giá thành sản phẩm Và công việc đầu tiên là xác định đợc đúng đối tợng tính giá thành sản phẩm Đối tợng tính giá thànhsản phẩm, công việc (lao vụ, dịch vụ) đã hoàn thành cần phải tính tổng giá thànhgiá thành đơn vị Đối với doanh nghiệp xây lắp có đặc điểm tổ chức sản xuất kiểu đơn chi c, đối tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp thờng trùng với đối tợng hạch toán chi phí sản xuất Do... tính giá thành sản phẩm xây lắp là từng công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành 14 Để xác định đối tợng tính giá thành hợp lý, doanh nghiệp cần phải căn cứ vào các nhân tố: - Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm - Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm - Đặc điểm sử dụng sản phẩm - Cơ cấu tổ chức sản xuất và yêu cầu quản trị giá thành của doanh nghiệp xây lắp Mối quan hệ giữa đối tợng tập hợp chi. .. đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, kế toán doanh nghiệp cần căn cứ vào các yếu tố sau: đặc điểm, công dụng của chi phí trong quá trình sản xuất, đặc điểm tổ chức sản xuất quy trình sản xuất sản phẩm, đặc điểm của sản phẩm, yêu cầu tính giá thành theo từng đối tợng tính giá thành, trình độ cán bộ quản lý, trình độ chuyên môn của cán bộ kế toán cũng nh trình độ tin học hoá công tác kế toán Đối . công tác kế toán tại Công ty Đầu t - xây dựng Hà Nội, em đã chọn đề tài: Hoàn thiên tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. tốt kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Với doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức côgn tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành công trình tại Công ty Đầu tư - xây dựng Hà Nội, Hoàn thiện tổ chức côgn tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành công trình tại Công ty Đầu tư - xây dựng Hà Nội, Hoàn thiện tổ chức côgn tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành công trình tại Công ty Đầu tư - xây dựng Hà Nội, Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DNXL, Yêu cầu quản lý đối với công tác kế toán chi phí giá thành trong DNXL Vai trò, nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DNXL, Phân loại CPSX theo nội dung, tính chất kinh tế. Phân loại CPSX theo mục đích, công dụng., Nội dung phân loại giá thành sản phẩm trong DNXL, Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang DNXL Quy trình kế toán CPSX và giá thành sản phẩm xây lắp theo công việc, Tổ chức sổ và báo cáo kế toán về CPSX và tính giá thành sản phẩm., C¸c lÜnh vùc kinh doanh chđ u, Chức năng nhiệm vụ đợc giao, Phơng thức tổ chức bộ máy quản lý của Công ty., Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ bộ máy kế toán., Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Công ty., Kế toán chi phí nhân công trực tiếp, Kế toán chi phí sử dụng máy thi công, Kế toán chi phí sản xuất chung Nội dung khoản mục chi phí sản xuất chung, Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp, Tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ. Những mặt u điểm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay