Duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm… pps

3 641 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 16:20

Duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm… Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:7 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Sở Y tế; 2. Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và xét duyệt; Tên bước Mô tả bước 3. Cá nhân, tổ chức nhận bản dự trù được duyệt tại Phòng Nghiệp vụ Y Dược – Sở Y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Dự trù mua thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm…… (có xác nhận của Sở, ban ngành chủ quản nếu dự trù mua thuốc của các đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, ngành khác quản lý) (4 bản chính) 2. Công văn giải thích lý do nếu số lượng dự trù vượt quá mức so với năm trước (01 bản) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Dự trù mua thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm…(mẫu số 2) Quyết định số 3047/2001/QĐ-BY Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Báo cáo tồn kho thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc hàng tháng đầy đủ về Sở Y tế (Mẫu số 8) Quyết định số 1443/2002/QĐ-BY 2. Phải có Giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho Dược tá thay thế, mỗi lần ủy quyền không quá 6 tháng (đối với những nơi chưa đủ cán bộ có trình độ Dược sĩ trung học) Quyết định số 3047/2001/QĐ-BY 3. Phải có Giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho Dược tá thay thế, mỗi lần ủy quyền không quá 6 tháng (đối với những nơi chưa đủ cán bộ có trình độ Dược sĩ trung học) Phải có Giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho y tá, y sĩ hoặc bác sĩ thay thế mỗi lần ủy quyền không quá 6 tháng (đối với các cơ sở y tế xã, phường, cơ sở cai nghiện chưa đủ cán bộ dược) . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Dự trù mua thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm… (có xác nhận của Sở, ban ngành chủ quản nếu dự trù mua thuốc của các đơn vị trực thuộc các. lượng dự trù vượt quá mức so với năm trước (01 bản) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Dự trù mua thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm…( mẫu. Duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm… Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có
- Xem thêm -

Xem thêm: Duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm… pps, Duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm… pps, Duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc năm… pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn