Cấp lại chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất ( không kèm theo biển số ) pptx

4 2,781 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 10:21

Cấp lại chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất ( không kèm theo biển số ) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Cấp lại giấy chứng nhận không kèm theo biển số : 30.000 đồng/Giấy chứng nhận Thông tư số 76/2004/TT- BTC ng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ sở hữu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả. 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Cập nhật sổ đăng ký quản lý . Lập thủ tục trình ký Giấy chứng nhận đăng ký 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ sở hữu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1.Tờ khai cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký bị mất do chủ sở hữu lập ; 2. 2. Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của Chủ sở hữu theo mẫu Thành phần hồ sơ quy định ; Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng ( phụ lục 1 ) Quyết định số 4381/2001/QĐ-BG 2. Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến quyền sở hữu xe máy chuyên dùng của Chủ sở hữu theo mẫu quy định ; ( phụ lục 3 ) Quyết định số 4381/2001/QĐ-BG Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền đến làm thủ Quyết định số Nội dung Văn bản qui định tục mang theo giấy giới thiệu ( nếu là tổ chức ); Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người đứng tên đăng ký ( nếu là cá nhân ) để đối chiếu khi là làm thủ tục 4381/2001/QĐ-BG . Cấp lại chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất ( không kèm theo biển số ) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm. qui định 1. Cấp lại giấy chứng nhận không kèm theo biển số : 30.000 đồng/Giấy chứng nhận Thông tư số 76/2004/TT- BTC ng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước . khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng ( phụ lục 1 ) Quyết định số 4381/2001/QĐ-BG 2. Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến quyền sở hữu xe máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp lại chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất ( không kèm theo biển số ) pptx, Cấp lại chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất ( không kèm theo biển số ) pptx, Cấp lại chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất ( không kèm theo biển số ) pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay