đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 8 pptx

17 403 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 10:20

. đầu ra t ơng tự: 13 - Thiết bị điều khiển động cơ, - Thiết bị đo t ơng tự, - Thiệt bị ghi đồ hoạ, - Thiết bị điều khiển quá trình - Dòng điều khiển bộ chuyển đổi khí nén - Van điều khiển bằng điện - Bộ điều khiển. hiệu điều khiển từ ch ơng trình điều khiển. Vị trí xác định bởi số l ợng định tr ớc các xung ra bằng lệnh điều khiển tiến hay lệnh điều khiển lùi, bằng tăng tốc hay giảm tốc với điều khiển bằng. phép thiết bị đ i ều khiển chấp nhận tín hiệu từ các thiết bị TTL t ơng thích, kể cả các điều khiển trạng thái cứng và thiết bị cảm biến. Đầu vào TTL đợc sử dụng để giao tiếp với các thiết bị điều khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 8 pptx, đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 8 pptx, đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 8 pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay