Đề ôn tập tổng hợp toán 9

10 455 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 10:00

. (x-1)(x+2)(x+4)(x+7)=12 b. 9 1 2 1 7 2 2 = + + x x x x Đề số 3: (Thời gian làm bài: 150) Ngời viết: Lê Văn Quỹ GV trờng THCS Việt Thống Quế Võ Bắc Ninh. Các đề toán tự luyện ôn tập lớp 9 thi vào. x 4 +6x 2 -9 =0. b. (x 2 +2x) 2 -2x 2 -4x-3=0 Đề số 4: (Thời gian làm bài: 150) Ngời viết: Lê Văn Quỹ GV trờng THCS Việt Thống Quế Võ Bắc Ninh. Các đề toán tự luyện ôn tập lớp 9 thi vào lớp. Các đề toán tự luyện ôn tập lớp 9 thi vào lớp 10. ======================================================================================================================================= Đề số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập tổng hợp toán 9, Đề ôn tập tổng hợp toán 9, Đề ôn tập tổng hợp toán 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn