Diễn văn bế mạc Đại hội Chi bộ

2 44,965 296
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 10:00

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ 4 – NHIỆM KỲ 2010 – 2012 Thưa các đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền cùng các đoàn thể ! Thưa Đại hội ! Sau những giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội lần thứ IV của Chi bộ đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua : Báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ phát triển Nhà trường 2 năm 2010 - 2012, Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V. Đại hội đã bầu Bí thư Chi bộ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực gánh vác những trọng trách do Đảng và nhân dân giao phó. Thưa các đồng chí ! Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu chủ yếu đến năm 2012 và định hướng phát triển đến năm 2015; biểu quyết những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Đồng thời thông qua Nghị quyết và chương trình hành động của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội. Thưa các đồng chí ! Thành công của Đại hội là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Chi bộ, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh Nhà trường trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội. Sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Đảng ủy xã Phú Vinh. Đặc biệt là sự đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của các Đảng viên trong toàn Chi bộ. Đại hội chân thành cảm ơn Đảng ủy xã; cảm ơn đồng chí Vũ Văn Ngọc Uỷ viên BCH Đảng bộ xã đã về dự, theo dõi, chỉ đạo và giúp đỡ Đại hội. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh Nhà trường đã hướng về Đại hội, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích để chào mừng Đại hội và dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí! Để làm tròn trách nhiệm trước Chi bộ và nhân dân; Đại hội đề nghị các các đồng chí đại biểu trên từng cương vị công tác của mình, hãy bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội thông qua, tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ cho Chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám ngày càng phát triển. Với niềm vui phấn khởi về thành công của Đại hội, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh trong Nhà trường hãy phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, trước mắt góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 200 9 – 2010 ngay từ những ngày đầu, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V. Với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Đảng, của đất nước và Nhà trường; thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Chi bộ 11 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 – 2012). Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí đại biểu Đại hội, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong Nhà trường mạnh khoẻ, hạnh phúc và tiến bộ. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! CHI BỘ 11 – ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ VINH . DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ 4 – NHIỆM KỲ 2010 – 2012 Thưa các đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền cùng các đoàn thể ! Thưa Đại hội ! Sau những giờ làm việc. Đảng viên trong toàn Chi bộ. Đại hội chân thành cảm ơn Đảng ủy xã; cảm ơn đồng chí Vũ Văn Ngọc Uỷ viên BCH Đảng bộ xã đã về dự, theo dõi, chỉ đạo và giúp đỡ Đại hội. Đại hội nhiệt liệt hoan. tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V. Với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Đảng, của đất nước và Nhà trường; thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Chi bộ 11 lần thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Diễn văn bế mạc Đại hội Chi bộ, Diễn văn bế mạc Đại hội Chi bộ, Diễn văn bế mạc Đại hội Chi bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn