Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu tại Công ty du lịch & Xuất nhập khẩu COTOLIMEX

86 307 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 11:02

Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu tại Công ty du lịch & Xuất nhập khẩu COTOLIMEX Lời nói đầu Kinh tế thị trờng là hình thức tổ chức kinh tế xã hội mà các quan hệ kinh tế phân phối sản phẩm, phân chia các lợi ích do các quy luật của thị tr- ờng điều tiết chi phối. Với việc chuyển đổi sang cơ chế thị trờng, nền kinh tế của ta đợc mở cửa và đang từng bớc kết nối với nền kinh tế thế giới. Hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng giữ một vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế, nó là hoạt động kinh doanh trên phạm vi quốc tế, là lĩnh vực sôi động nhất trong nền kinh tế hiện nay. Kinh doanh xuất nhập khẩu là mối quan hệ trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa một quốc gia với các quốc gia khác, là một bộ phận của quan hệ kinh tế quốc tế của một nớc với các nớc khác trên thế giới. Trong thời đại hiện nay việc phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia có sự tác động to lớn của quan hệ kinh tế quốc tế nói chung và xuất nhập khẩu nói riêng. Xuất nhập khẩumột nguồn lực của nền kinh tế quốc dân mỗi nớc, là nguồn tiết kiệm ngoài nớc (M - X) và là một nhân tố kích thích phát triển lực lợng sản xuất, khoa học công nghệ tiên tiến và năng suất lao động cao. Với sự phát triển nh vũ bão của khoa học kỹ thuật công nghệ trên thế giới, với sự bùng nổ thông tin, không một quốc gia nào phát triển kinh tế mà lại không lợi dụng các yếu tố trên để thúc đẩy nhanh sự phát triển của chính mình. Xuất nhập khẩu vừa là cầu nối nền kinh tế của mỗi quốc gia với các quốc gia khác trên thế giới, vừa là ngời hậu cần cho sản xuất và đời sống của toàn xã hội văn minh, thịnh vợng hơn. Nhng hiện nay, khi mà các bạn hàng trên thơng trờng quốc tế đã hết sức sành sỏi, trình độ kinh doanh cũng nh hiện đại hoá kinh doanh của họ vợt xa hơn mình rất nhiều, để làm ăn, buôn bán bình đẳng với họ, không bị thua thiệt so với họ là điều không dễ dàng. Điều này đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhà nớc ở nớc ta còn khó khăn hơn nữa do sự thụ động, cơ cấu cồng kềnh còn tồn tại từ cơ chế cũ. Vì vậy tìm hiểu về hoạt động xuất nhập khẩu trong cơ chế thị trờng tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhà n- 1 ớc để nhận thức một cách đầy đủ, từ đó rút ra những luận chứng hữu ích là công việc hàng ngày hàng giờ hết sức cần thiết và cấp bách. Hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Du lịchXuất nhập khẩu COTOLIMEX cũng cho thấy những vấn đề nan giải, những vớng mắc đợc đa lên giải quyết hàng đầu chính là việc làm sao nắm bắt đợc một cách đầy đủ, thuần thục mọi khía cạnh của nghiệp vụ kinh doanh, từ đó quản lý và áp dụng hoạt động nghiệp vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả nhất trên cơ sở Pháp luật Nhà nớc. Với những nhận thức trên cùng với sự ham thích tìm hiểu của bản thân trong quá trình thực tập tại Công ty du lịchxuất nhập khẩu COTOLIMEX em nhận thấy rằng đề tài: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Du lịchXuất nhập khẩu COTOLIMEXmột đề tài hết sức hấp dẫn và có ý nghĩa trong cơ chế hiện nay, em đã chọn đề tài trên làm chuyên đề thực tập và làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Với những kiến thức đã đợc trang bị tại trờng, vận dụng vào thực tế ở nơi thực tập, em mong muốn tìm hiểu để củng cố, nắm vững kiến thức và mở mang tầm nhìn, tầm hiểu biết của mình trong lĩnh vực này, đồng thời nêu lên một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty COTOLIMEX. Đó là mục tiêu của bản luận văn. Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, kết cấu của đề tài này đợc chia thành ba chơng nh sau: Chơng I: Một số vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu Chơng II: Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty COTOLIMEX. Chơng III: Một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty COTOLIMEX. 2 Chơng i một số vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu I-/ đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty chuyên doanh xuất nhập khẩu 1-/ Công ty Xuất nhập khẩuhoạt động kinh doanh thơng mại trong nền kinh tế quốc dân 1.1-/ Vai trò hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong nền kinh tế quốc dân * Vai trò của kinh doanh nhập khẩu Nhập khẩumột hoạt động quan trọng của thơng mại quốc tế. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống. Nhập khẩu là để tăng cờngsở vật chất kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại cho sản xuất và các hàng hoá cho tiêu dùng mà trong nớc không sản xuất đợc, hoặc sản xuất trong nớc sẽ không có lợi bằng nhập khẩu. Làm đợc nh vậy sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối và khai thác tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế quốc dân về sức lao động, vốn, cơ sở vật chất, tài nguyên và khoa học kỹ thuật. Trong điều kiện nớc ta hiện nay, vai trò nhập khẩu đợc thể hiện ở các khía cạnh sau: - Thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc. - Bổ xung kịp thời những mặt mất cân đối của nền kinh tế, đảm bảo một sự phát triển cân đối và ổn định, khai thác đến mức tối đa tiềm năng và khả năng của nền kinh tế vào vòng quay kinh tế. - Nhập khẩu đảm bảo đầu vào cho sản xuất, tạo việc làm ổn định cho ngời lao động góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân. 3 - Nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu góp phần nâng cao chất lợng sản xuất hàng xuất khẩu, tạo môi trờng thuận lợi cho xuất khẩu hàng Việt nam ra nớc ngoài, đặc biệt là nớc nhập khẩu. * Tầm quan trọng của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế Xuất khẩumột cửa của nhập khẩu và là hoạt động kinh doanh để đem lại lợi nhuận lớn, là phơng tiện thúc đẩy phát triển kinh tế. Mở rộng xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ, tạo điều kiện cho nhập khẩu và phát triển cơ sở hạ tầng. Nhà nớc ta luôn coi trọng và thúc đẩy các ngành kinh tế hớng theo xuất khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và tăng ngoại tệ. * Tầm quan trọng của xuất khẩu đợc thể hiện cụ thể nh sau: b1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu Công nghiệp hoá đất nớc đòi hỏi phải có số vốn rất lớn để nhập khẩu máy móc thiết bị, kỹ thuật, vật t và công nghệ tiên tiến. Nguồn vốn để nhập khẩu có thể đợc hình thành từ các nguồn nh: Liên doanh đầu t nớc ngoài với nớc ta. Vay nợ, viện trợ, tài trợ. Thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ. Xuất khẩu sức lao động . Trong các nguồn vốn nh đầu t nớc ngoài, vay nợ và viện trợ . cũng phải trả bằng cách này hay cách khác. Để nhập khẩu, nguồn vốn quan trọng nhất là từ xuất khẩu. Xuất khẩu quyết định quy mô và tốc độ tăng của nhập khẩu. Thời kỳ 1986-1993 nguồn thu của nớc ta về xuất khẩu chiếm tổng thu ngoại tệ, năm 1997 thu xuất khẩu đã đảm bảo đợc 80% nhập khẩu so với 24,6% năm 1986. Xu hớng này các năm sau kim ngạch xuất khẩu đều tăng lên so với các năm trớc đó. b2.Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế h- ớng ngoại Thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng một cách có lợi nhất, đó là thành quả của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá ở nớc ta là phù hợp với xu hớng phát triển của kinh tế thế giới. 4 Sự tác động của xuất khẩu đối với sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế có thể đợc nhìn nhận theo các hớng sau: + Xuất khẩu những sản phẩm của nớc ta cho nớc ngoài + Xuất khẩu từ nhu cầu của thị trờng thế giới để tổ chức sản xuấtxuất khẩu những sản phẩm mà các nớc khác cần đến. Điều đó có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. + Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành liên quan có cơ hội phát triển thuận lợi. Ví dụ, khi phát triển dệt xuất khẩu sẽ tạo cơ hội cho việc phát triển của công nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu, (dầu thực vật, chè, .) kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp chế tạo thiết bị. + Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trờng tiêu thụ, cung cấp đầu vào cho sản xuất, khai thác tối đa sản xuất trong nớc. + Xuất khẩu tạo ra những tiền đề kinh tế - kỹ thuật nhằm đổi mới thờng xuyên năng lực sản xuất trong nớc. Nói cách khác, xuất khẩu là cơ sở tạo thêm vốn và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ thế giới bên ngoài vào Việt nam nhằm hiện đại hoá nền kinh tế nớc ta. + Thông qua xuất khẩu, hàng hoá của Việt nam sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trờng thế giới về giá cả, chất lợng. Cuộc cạnh tranh này đòi hỏi phải tổ chức lại sản xuất cho phù hợp với nhu cầu thị trờng. b3.Xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân Trớc hết, sản xuất hàng xuất khẩu thu hút hàng triệu lao động tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân. b4.Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nớc ta Xuất khẩu và các quan hệ kinh tế đối ngoại làm cho nền kinh tế nớc ta gắn chặt với phân công lao động quốc tế. Thông thờng hoạt động xuất khẩu ra đời sớm hơn các hoạt động kinh tế đối ngoại khác nên nó thúc đẩy các quan hệ này phát triển. Chẳng hạn, xuất khẩu và sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quan hệ tín dụng đầu t, vận tải quốc tế . Đến lợt nó chính các quan hệ kinh tế đối ngoại lại tạo tiền đề cho mở rộng xuất khẩu. Tóm lại, đẩy mạnh xuất khẩu đợc coi là vấn đề có ý nghĩa chiến lợc để phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc. 5 Có thể nhận thấy rằng, hoạt động xuất nhập khẩu giữ vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp tiến hành hiện đại hoá và chuyên môn hoá ở nớc ta hiện nay. Hoạt động xuất nhập khẩu có những mặt tích cực của nó nhng cũng còn rất nhiều mặt tiêu cực, nó có thể đa nớc ta phát triển rất nhanh nhng cũng có thể làm cho nớc ta trở thành phụ thuộc. Chính vì vậy mà trong các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cần phải hết sức thận trọng, biết phát triển những thuận lợi và hạn chế tác hại thì mới đạt đợc hiệu quả mong muốn. 1.2-/ Vị trí của xuất nhập khẩu trong nền kinh tế quốc dân Khái niệm hoạt động xuất nhập khẩu là việc mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ của một nớc đối với một nớc khác và dùng ngoại tệ làm phơng tiện trao đổi. Sự trao đổi này là một hình thức của mối quan hệ xã hội và phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa những ngời sản xuất hàng hóa riên biệt của các quốc gia. Vậy lợi ích của thơng mại quốc tế là gì? Hoạt động xuất khẩu là cần thiết vì lý do cơ bản là nó khai thác đợc lợi thế so sánh của nớc xuất khẩu và mở rộng khả năng tiêu dùng của nớc nhập khẩu. Một thực tế cho thấy là các quốc gia cũng nh cá nhân không thể sống riêng rẽ mà vẫn đầy đủ đợc, thơng mại quốc tế có tính chất sống còn cho phép đa dạng hoá các mặt hàng tiêu dùng với số lợng nhiều hơn, chất lợng cao hơn nữa có thể tiêu dùng với ranh giới của khả năng sản xuất trong nớc khi thực hiện chế độ tự cung tự cấp không buôn bán. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì phạm vi chuyên môn hoá ngày càng tăng. Số sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của con ngời ngày càng dồi dào, đồng thời sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nớc cũng tăng lên. Nói chuyên môn hoá thúc đẩy nhu cầu mậu dịch và ngợc lại, một quốc gia không thể chuyên môn hoá sản xuất nếu không có hoạt động trao đổi, mua bán với các nớc khác. Chuyên môn hoá, quốc tế là biểu hiện sinh động của quy luật lợi thế so sánh. Quy luật này nhấn mạnh sự khác nhau về chi phí sản xuất, coi đó là chìa khoá của các phơng thức thơng mại. Lý thuyết này khẳng định, nếu một nớc chuyên môn hoá vào các sản phẩm mà nớc đó có lợi thế tơng đối (hay hiệu quả sản xuất so sánh cao nhất) thì thơng mại sẽ có lợi cho cả hai bên. Sự khác nhau về điều kiện sản xuất cũng giải thích đợc phần nào việc buôn bán giữa các nớc. Vì điều kiện sản xuất có thể khác nhau giữa các nớc, 6 nên sẽ có lợi khi mỗi nớc chuyên môn hoá sản xuất mặt hàng thích hợp để xuất khẩunhập khẩu những hàng hóa cần thiết từ nớc khác. Mặt khác chuyên môn hoá quy mô lớn làm cho chi phí sản xuất giảm, tăng cờng hiệu quả tuyệt đối ở hai nớc là giống nhau, bán buôn vẫn có thể diễn ra do sự khác nhau về nhu cầu. Hoạt động xuất nhập khẩu đối với nớc ta là vấn đề quan trọng hàng đầu. Do vậy Đảng và Nhà nớc ta chủ trơng mở rộng và phát triển kinh tế đối ngoại, trong đó lĩnh vực quan trọng là vật t và thơng mại hàng hóa, dịch vụ với nớc ngoài. Đó là chủ trơng hoàn toàn đúng đắn phù hợp với thời đại, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới trong những năm gần đây. Một quốc gia không thể xây dựng nền kinh tế hoàn chỉnh mang tính tự cung, tự cấp ngay cả đối với một quốc gia hùng mạnh vì nó đòi hỏi rất tốn kém cả về vật chất và thời gian. Chính vì lẽ đó Đại hội Đảng VII đã khẳng định tính đúng đắn của xuất nhập khẩu, quyết định cần phải đa dạng hoá và đẩy mạnh phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, mở rộng ngoại thơng trên cơ sở hợp tác, bình đẳng, không phân biệt thể chế và trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, cùng tồn tại 2-/ Nội dung cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu Sự giao dịch mua bán hàng hoá và dịch vụ ngoại thơng bao giờ cũng phức tạp hơn trao đổi hàng hóa và dịch vụ ở trong nớc vì các bên xa nhau, đồng tiền thanh toán là ngoại tệ, hệ thống tiền tệ tài chính ở mỗi nớc khác nhau, chính sách và luật lệ ở mỗi nớc mỗi khác. Do đó, muốn tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu có hiệu quả thì doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải tuân thủ theo các bớc sau: 2.1-/ Nghiên cứu tiếp cận thị tr ờng xuất nhập khẩu Nghiên cứu tình hình thị trờng hàng hóa thế giới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển và nâng cao hiệu quả các quan hệ kinh tế quốc tế. Đặc biệt là trong công tác xuất nhập khẩu hàng hóa. Nghiên cứu và nắm vững đặc điểm biến động của tình hình thị trờng và giá cả hàng hóa trên thế giới là những tiền đề quan trọng, đảm bảo cho các tổ chức ngoại thơng hoạt động trên thị trờng thế giới tăng thu ngoại tệ trong xuất khẩu và tiết kiệm đợc ngoại tệ trong nhập khẩu. Nghiên cứu thị trờng hàng hóa thế giới phải bao gồm việc nghiên cứu toàn bộ quá trình sản xuất của một ngành sản xuất hàng hóa cụ thể, tức là việc nghiên cứu không chỉ giới hạn ở lĩnh vực lu thông mà cả lĩnh vực sản 7 xuất, phân phối hàng hóa. Những diễn biến trong quá trình tái sản xuất của một ngành sản xuất hàng hóa cụ thể đợc biểu hiện tập trung trong lĩnh vực lu thông thị trờng của hàng hoá. Nghiên cứu thị trờng hàng hóa nhằm hiểu biết về quy luật vận động của chúng. Mỗi thị trờng hàng hóa cụ thể có quy luật vận động riêng của nó đợc thể hiện qua những biến đổi về nhu cầu, cung cấp và giá cả hàng hóa ấy trên thị trờng. Nắm vững các quy luật của thị trờng hàng hóa để vận dụng giải quyết hàng loạt các vấn đề của thực tiễn kinh doanh liên quan ít nhiều tới vấn đề thị trờng nh thái độ tiếp tục của ngời tiêu dùng, yêu cầu của thị trờng đối với hàng hóa, các ngành hàng tiêu thụ mới, khả năng tiêu thụ tiềm năng, năng lực cạnh tranh của hàng hóa, các hình thứcbiện pháp thâm nhập thị trờng. Khi ký kết hợp đồng ngoại thơng cần phải vận dụng các kết quả thu đợc từ nghiên cứu và đánh giá về tình hình thị trờng. Vì hợp đồng ngoại thơng có giá trị lớn, do vậy khi xuất khẩu chỉ cần tăng 1-2% thì thu thêm một số ngoại tệ khá lớn. Ngợc lại, chỉ cần giảm 1-2% khi nhập khẩu cũng đã tiết kiệm đợc một lợng ngoại tệ lớn. Do vậy, việc nghiên cứu thị trờng là một vấn đề khó khăn và bức súc đối với công ty xuất nhập khẩu của nớc ta hiện nay. Công việc nghiên cứu thị trờng bao gồm các bớc sau: a. Nhận biết sản phẩm xuất nhập khẩu Mục đích của việc nhận biết sản phẩm xuất nhập khẩu là nhằm lựa chọn mặt hàng kinh doanh có lợi nhất. Muốn vậy ta phải trả lời các câu hỏi sau: Thị trờng đang cần gì? Muốn kinh doanh có hiệu quả, chúng ta phải bán ra cái gì mà thị trờng cần, chứ không phải bán ra cái gì mà ta có. Do vậy các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải tìm hiểu nhu cầu thị trờng về mặt hàng, quy cách phẩm chất, đóng gói bao bì, nhãn hiệu. Tình hình tiêu thụ mặt hàng đó nh thế nào? Mỗi mặt hàng có thói quen tiêu dùng, thị hiếu tiêu dùng, quy luật biến động của quan hệ cung cầu về mặt hàng đó . Thông qua việc nghiên cứu tập quán tiêu dùng, nắm vững tập quán tiêu dùng chúng ta mới đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng. Mặt hàng đó ở giai đoạn nào của chu kỳ sống? Mỗi mặt hàng đều có đời sống này diễn biến qua 5 pha của chu kỳ sống là giới thiệu, phát triển, chín muồi, đình đốn, suy thoái. Nắm vững mặt hàng mà ta định kinh doanh 8 đang ở pha nào, chúng ta mới xác định đợc những biện pháp cần thiết để nâng cao doanh số. Tình hình sản xuất mặt hàng đó ra sao? Muốn kinh doanh có hiệu quả, chúng ta phải nắm vững quan hệ cung cầu về mặt hàng đó, một điều quan trọng trong mối quan hệ này là yếu tố cung cấp hàng hóa tức là khả năng sản xuất, tập quán sản xuất, thời vụ sản xuất, tốc độ phát triển của sản xuất, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mặt hàng đó. Để lựa chọn đợc mặt hàng xuất nhập khẩu cần nghiên cứu và xác định đợc tỷ suất ngoại tệ của mặt hàng đó. Tỷ suất ngoại tệ của một mặt hàng xử lý là số lợng bản tệ (tiền Việtnam phải chi để có đợc một đơn vị ngoại tệ). Sau khi đã lựa chọn đợc sản phẩm xuất khẩu ta phải tiến hành phân loại mặt hàng. Hiện nay do chủ trơng phát triển kinh tế nhiều thành phần tham gia kinh doanh thuộc ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, do đó đòi hỏi chúng ta phải phân loại mặt hàng kinh doanh phù hợp với tính chất và thị trờng kinh doanh. Có nhiều tiêu thức để ta phân loại mặt hàng kinh doanh khác nhau nhng chủ yếu ta phân ra 2 loại: Hàng công nghiệp và hàng nông nghiệp. Trong hai loại này lại phân ra các nhóm hàng: + Nhóm hàng may mặc: Đây là nhóm hàng mà hiện nay trong cơ cấu xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn vì đâymột nhóm hàng cần nhiều lao động, trình độ không đòi hỏi cao và tơng đối phong phú. + Nhóm hàng nông lâm, hải sản: Đây là nhóm hàng do điều kiện địa lý đã ban cho chúng ta, nhóm hàng này phát triển một cách phong phú về số l- ợng, chất lợng cũng nh chủng loại. + Nhóm hàng khoáng sản: Đây là nhóm hàng có sẵn do thiên nhiên u đãi, do vậy năng lực sản xuất chỉ phụ thuộc vào trình độ sản xuất và kỹ thuật của chúng ta với 2 mặt hàng chủ lực: than, dầu mỏ. Nếu chúng ta có biện pháp thì đây là nguồn xuất khẩu vô cùng lớn. + Nhóm hàng mây tre, thủ công mỹ nghệ: Do nguyên liệu sẵn có kết hợp với bàn tay khéo léo, sự cần cù truyền thống của ngời dân Việt nam ta đã tạo ra đợc những sản phẩm đẹp, chất lợng cao, hàng năm mang lại một lợng ngoại tệ đáng kể. + Nhóm mặt hàng gốm sứ. 9 Trên đây là những mặt hàng chủ yếu mà các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu chúng ta kinh doanh là chính, do tính chất của sản phẩm và tính cạnh tranh một số mặt hàng cha đợc thị trờng quốc tế chấp nhận. Do vậy đòi hỏi chúng ta phải khai thác tối đa để đáp ứng các thị trờng khó tính nhng đầy hấp dẫn. b. Nghiên cứu về thị trờng hàng hóa thế giới Thị trờng là một phạm trù khách quan gắn liền với sản xuất với lu thông hàng hoá, ở đâu có sản xuất, lu thông hàng hóa thì ở đó có thị trờng. Ta có thể hiểu thị trờng là tổng thể khối lợng cần thiết có nhu cầu và có khả năng thanh toán, có khả năng đáp ứng. Nh vậy thị trờng cũng có thể nhìn thấy đợc mà cũng có thể không nhng nó bao gồm ngời mua và ngời bán và các quan hệ mua bán và dịch vụ. Vậy thực chất nghiên cứu thị trờng là gì? Nghiên cứu thị trờng là phơng pháp đã đợc tiêu chuẩn hoá có hệ thống và tỷ mỷ để xử lý vấn đề Marketing với mục đích trên ra những điều kiện cần thiết, thích hợp để tìm thị trờng cho các loại hàng hoá dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian và nguồn lực hạn chế. Nghiên cứu thị trờng hàng hóa thế giới bao gồm việc nghiên cứu toàn bộ quá trình sản xuất một ngành, tức là nghiên cứu thị trờng hàng hóa nhằm hiểu biết về quy luật vận động của chúng. Mỗi thị trờng hàng hóa cụ thể có quy luật vận động riêng, quy luật đợc thể hiện qua sự biến đổi về nhu cầu, cung cầu và giá cả hàng hóa thị trờng. Nắm vững các quy luật về thị trờng hoá để vận dụng và giải quyết các vấn đề thực tiễn kinh doanh cũng nh yêu cầu của thị trờng đối với hàng hóa, khả năng tiêu thụ và năng lực cạnh tranh, các hình thứcbiện pháp xâm nhập thị trờng. c. Dung lợng thị trờng và các nhân tố ảnh hởng Dung lợng thị trờng là khối lợng hàng hóa đợc giao dịch trên phạm vi thị trờng nhất định trong một thời gian nhất định. Dung lợng thị trờng không cố định, thay đổi do tác động của nhiều nhân tố trong những giai đoạn nhất định. Các nhân tố làm cho dung lợng thị trờng thay đổi có thể chia làm 3 loại, căn cứ vào thời gian ảnh hởng của chúng đối với thị trờng. - Nhóm thứ nhất: Nhóm nhân tố làm cho dung lợng thị trờng biến đổi có tính chất chu kỳ đó là sự vận động của tình hình kinh tế thế giới đặc biệt là sự vận động của các nớc giữ vai trò chủ yếu trên thị trờng xuất nhập khẩu hàng hóa chủ yếu. Một nhân tố khác nữa đó là thời vụ trong quá trình 10 [...]... tế tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu ngày một nhiều Một số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu của các tỉnh bạn đến đặt chi nhánh, văn phòng đại diện Năm 1997 Công ty bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu Trong thời gian đầu, Công ty chủ yếu kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu với một số tỉnh biên giới của Trung Quốc Do vậy Công ty thờng bị động trong hoạt động kinh doanh của mình,... đó hoạt động xuất nhập khẩu là bộ phận cấu thành quan trọng nhất của hoạt động kinh tế đối ngoại Do vậy muốn phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại cần phải phát triển hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, phải nghiên cứu một cách nghiêm túc và tìm ra phơng hớng hoạt động cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này II-/ Các nhân tố cơ bản tác động đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh. .. của công ty COTOLIMEX 1-/ Quá trình hình thành Công ty COTOLIMEX Công ty Du lịchxuất nhập khẩu Lạng Sơn, viết tắt là COTOLIMEX Trụ sở chính tại: 41 Đờng Lê Lợi, Thị xã Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Công ty COTOLIMEX trớc đây có tên là Công ty Du lịch Lạng Sơn, trực thuộc UBND Tỉnh Lạng Sơn từ năm 1989 Công ty đợc thành lập ngày 14/4/1989 theo quyết định số 99/UBQĐ Công ty có chức năng hoạt động du lịch, ... nguồn hàng nên kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty trong những năm đầu còn rất nhỏ Ngoài ra Công ty bị cạnh tranh một cách gay gắt giữa các Công ty xuất nhập khẩu khác trong tỉnh và các Công ty xuất nhập khẩu của các tỉnh khác đóng trên đất Lạng Sơn Năm 2001, Nhà nớc có chủ trơng tự do hóa kinh doanh, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều doanh nghiệp đợc tham gia xuất nhập khẩu, cạnh tranh ngày... hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 1-/ Tạo môi trờng kinh doanh thuận lợi Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trờng đều có một môi trờng kinh doanh nhất định Môi trờng kinh doanh là không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp, nó tạo ra những tiền đề và thuận lợi cho việc kinh doanh của doanh nghiệp Nhng đồng thời nó có thể có những tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh. .. nhân tố của môi trờng kinh doanh doanh nghiệp mới đề ra mục tiêu và chiến lợc kinh doanh đúng đắn Nh vậy để kinh doanh đạt hiệu quả, việc tạo ra môi trờng kinh doanh thuận lợi là một trong những phơng hớng cơ bản đầu tiên của các doanh nghiệp 2-/ Phơng hớng cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 2.1-/ Đối với hoạt động nhập khẩu: Yêu cầu nhập khẩu phải vừa đảm bảo... nhập khẩu nhộn nhịp, đa dạng và phong phú, là môi trờng thuận tiện cho kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty 2-/ Môi trờng kinh doanh Công ty Du lịchxuất nhập khẩu chính thức đi vào hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu từ ngày 27/1/1997, ngày mà UBND Tỉnh ra quyết định số 36/UBQĐ về việc mở rộng phạm vi kinh doanh của Công ty 33 Cùng với xu hớng phát triển chung của cả nớc, Lạng sơn mảnh đất địa đầu... Công ty Du lịchXuất nhập khẩu Lạng Sơn Công ty Du lịchxuất nhập khẩuCông ty Nhà nớc có hai chức năng du lịchxuất nhập khẩu những chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Công ty đợc quy định: Trong thời gian này Nhà nớc ta thực hiện chính sách cải cách đổi mới nền kinh tế, mở cửa nền kinh tế, quan hệ hợp tác buôn bán thông thơng với các nớc trong khu vực và quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc Hoạt. .. nghiệp kinh doanh thơng mại quyết định đến sự chu chuyển, lu thông hàng hóa trong nền kinh tế bởi vậy tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu Mặt khác do chủ thể hoạt động xuất nhập khẩu chính là các doanh nghiệp thơng mại xuất nhập khẩu, sự phát triển 21 của các doanh nghiệp này đồng nghĩa với sự thực hiện một cách có hiệu quả các hoạt động xuất nhập khẩu Trong một nớc mà các doanh. .. ở đây chỉ đề cập đến một số nhân tố chính ảnh hởng quan trọng đến hoạt động xuất nhập khẩu trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở nớc ta hiện nay nh sau: 1-/ Nhóm nhân tố khách quan: a Nhân tố kinh tế - xã hội: Hiện nay, Nhà nớc chủ trơng đa dạng hoá các thành phần kinh tế, tự do buôn bán xuất nhập khẩu trong khuôn khổ pháp luật cho phép Một doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ phải đơng đầu . nhập khẩu COTOLIMEX em nhận thấy rằng đề tài: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Du lịch và Xuất nhập khẩu COTOLIMEX. i một số vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu I-/ đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty chuyên doanh xuất nhập khẩu 1-/ Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu tại Công ty du lịch & Xuất nhập khẩu COTOLIMEX, Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu tại Công ty du lịch & Xuất nhập khẩu COTOLIMEX, Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu tại Công ty du lịch & Xuất nhập khẩu COTOLIMEX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay