Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín

53 355 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 10:25

Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín Kế toán tiêu thụ hàng hóaxác định kết quả kinh doanh Lời nói đầu Ngày nay, dới sự quản lý của nhà nớc nền kinh tế nớc ta đang đi lên theo su h- ớng toàn cầu, đa phơng hóa, đa dạng hóa. Trong những năm gần đây ai ai cũng đều nhận thấy sự thay đổi một cách nhanh chóng của nền kinh tế thị trờng. Song song với nó là sự lớn mạnh và không ngừng phát triển của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thơng mại nói riêng. Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp thong mại không chỉ đợc nói đến bởi một quy mô rộng mà còn đợc đánh giá bằng sự đáp ứng một cách nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ các nhu cầu cần thiết của ngời tiêu dùng. Doanh nghiệp thơng mại hoạt động nhằm cung cấp các loại hàng hóa, dịch vụ, các nhu cầu về đời sống, kinh tế, lao động và xã hội, đáp ứng các nhu cầu sinh họat hàng ngày của ngời tiêu dùng và nhu cầu sản xuất kinh doanh của toàn xã hội. đối với các doanh nghiệp thơng mại thì tiêu thụ là giai đoạn cực kỳ quan trọng của chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Vì nó có tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp và chỉ có thể giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới thực sự thực hiện đợc chức năng của một doanh nghiệp là: cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ là một nghiệp vụ kinh doanh cơ bản chi phối mọi nghiệp vụ khác. các chu kỳ kinh doanh có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi Doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ. Đó cũng là cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho Doanh nghiệp, mà lợi nhuận chính là mục tiêu sống còn của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. để thực hiện mục tiêu này, Doanh nghiệp cần xem xét và lựa chọn mặt hàng phù hợp với u thế mà doanh nghiệp có không những thế mà mặt hàng đó đáp ứng đ- ợc mục đích cho ngời tiêu dùng. để đáp ứng đợc điều đó thì Doanh nghiệp cần nắm đợc xu thế của thị trờng và sự thay đổi từng bớc của Xã hội. Do vậy, việc tổ chức kế toán tiêu thụxác định kết quả tiêu thụ nh thế nào để có thể cung cấp các thông tin nhanh chóng kịp thời giúp cho các nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá, lựa chọn các phơng án kinh doanh và đầu t có hiệu quả là vô cùng cần thiết. Song, bên cạnh việc thực hiện quá trình tiêu thụ để thu đợc lợi nhuận thì Doanh nghiệp luôn phải phát sinh các khoản chi phí làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dới hình thức nh các khoản tiền đã chi, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu . và sau một quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần xác định đợc kết quả của việc tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối kỳ. Từ thực trạng trên ta có thể thấy kế toán xác định kết quả là một quá trình kế toán có quy mô rộng và nó vô cùng quan trọng đối với toàn bộ quá trình kế toán. nhìn vào nó ta có thể thấy đợc kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ hoạt động. 1 Với ý nghĩa quan trọng của tổ chức tiêu thụ nói chung và hạch toán tiêu thụ nói riêng em đã chọn đề tài: Kế toán tiêu thụ hàng hóaxác định kết quả kinh doanh làm đề tài chính cho quá trình thực tập của em tại Công ty TNHH Thơng mạiDịch vụ Thanh Tín. Nội dung của đề tài đợc chia làm 3 phần nh sau: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóaxác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp Thơng mại và Xây dựng. Phần II: Thực trạng về công tác kế toán tiêu thụxác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp Thơng mại và Xây dựng. Phần III: Một số những kiến nghị, đề xuất và giải pháp về kế toán tiêu thụxác định kết quả tiêu thụ tại công ty Thơng mại và Xây dựng Phần I: 2 những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ hàng hóaxác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Thơng mại và Xây dựng. I. Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hóa: 1. khái niệm về tiêu thụ hàng hóakết quả kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trờng ngày nay, tiêu thụ có vai trò và ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn đối với toàn xã hội. Bởi vậy mà hình thành nên các khái niệm nh sau: Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của sản xuất kinh doanh và là yếu tố quyết định đối với sự sống còn của Doanh nghiệp. Tiêu thụ hàng hóa là quát trình thực hiện việc quyền sở hữu hàng hóathu tiền về của Doanh nghiệp. Trong quá trình đó Doanh nghiệp chuyển sản phẩm hoặc hàng hóa cho khách hàng còn khách hàng trả cho Doanh nghiệp một khoản tiền tơng ứng với giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó theo thỏa thuận. Số tiền mà Doanh nghiệp thu đợc gọi là doanh thu bán hàng. Về mặt lợng thì kết quả tiêu thụ chính là khôi lợng hàng bán ra trong một thời kỳ nhất định. Còn về mặt giá trị thì kết quả tiêu thụ chính là lợng tiền thu đợc do tiêu thụ trong thời kỳ nhất định gọi là doanh số. Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn vốn trong doanh nghiệp (T-H-T). Nh vậy, tiêu thụquá trình chuyển giao hàng hóa của Doanh nghiệp này cho Doanh nghiệp khách hay ngời tiêu dùng. Quá trình tiêu thụ đợc gọi là hoàn thành khi có đủ hai điều kiện. - Gửi hàng hoặc giao hàng cho ngời mua. - Ngời mua trả tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào đều nhằm vào mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận phản ánh kết quả và trình độ kinh doanh của Doanh nghiệp, đồng thời là phơng tiện quy trình tái sản xuất mở rộng, là phơng tiện để ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Hoạt động tiêu thụ trong nền kinh tế thị trờng là tấm gơng phản chiếu tình hình sản xuất kinh doanh là lỗ hay lãi. và nó là thớc đo để đánh giá sự cố gắng và chất lợng sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Đó là phần tiêu thụ hàng hóa xét ở tầm vi mô. Còn xét ở tầm vĩ mô thì tiêu thu hàng hóa là một trong những khâu quan trọng của tái sản xuất xã hội. Quá trình tiêu thụ của hàng hóa chỉ kết thúc khi quá trình thanh toán giữa ngời mua và ván diễn ra và quyền sỡ hữu hàng hóa lúc này thuộc về ngời mua. nghĩa là Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngời mua. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa. Và quá trình tiêu thụ mua bán đó gọi là thị trờng. Thông qua thị trờng đã góp phần điều hòa sự cân bằng giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa hàng hóa và tiền tệ trong lu thông, giữa nhu cầu và khả năng thanh 3 toán, . đồng thời là điều kiện để đảm bảo sự phát triển cân đối trong từng ngành, từng vùng cũng nh toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Kết quả hoạt động kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần tiêu thụ hàng hóa với chi phí của họat động tài chính doanh nghiệp. Kết quả hoạt động kinh doanh: Gồm kết quả hoạt động sản xuất. Kết quả hoạt động tài chính. Kết quả họat động bất thờng. 2. Điều kiện xác định hàng hóatiêu thụ: Hoạt động kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh thơng mại là sự lu chuyển hàng hóa. Lu chuyển hàng hóa là sự tổng hợp các hoạt động thuộc quá trình mua bán trao đổi và dự trữ hàng hóa. Hành hóa trong kinh doanh thơng mại gồm các loại vật t, sản phẩm có hình thái vật chất hay không có hình thái vật chất mà doanh nghiệp mua về với mục đích để bán. để quá trình tiêu thụ đợc diễn ra thuận lợi thì hàng hóa phải không ngừng đảm bảo chất lợng mà còn phải phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng đó là luôn luôn biến đổi về mẫu mã, chất lợng, giá cả cũng nh phơng thức chao đổi sản phẩm, nhằm mục đích kích thích nhu cầu cho ngời tiêu dùng. 3. ý nghĩa của tiêu thụ hàng hóaxác định kết quả kinh doanh. Trớc đây các doanh nghiệp từ chỗ sản xuất và tiêu thụ hàng hóa theo chỉ tiêu pháp lệnh của nhà nớc. Đến nay, nền kinh tế nớc ta đã có bớc chuyển mạnh mẽ theo hớng sóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và có sự cạnh tranh gay gắt nên các Doanh nghiệp cũng chuyển sang hình thức tự hạch toán kinh doanh. Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh ấy, tất cả các Doanh nghiệp đều phải quan tâm đến vấn đề làm sao cho tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao, tạo chỗ đứng cho riêng mình trong nền kinh tế thị trờng. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với các Doanh nghiệplà phải sử dụng những biện pháp gì ,những công cụ sản xuất nh thế nào để đem lại hiệu quả kinh tế một cách cao nhất. Về mặt thực tế cũng nh lý luận hạch toán kế toán nói chung và kế toán tiêu thụxác định kết quả kinh doanh nói riêng là công cụ đắc lực nhất để quản lý hàng hóa, thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa. Do đó công tác kế toán có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi doanh nghiệp và trong cả nền kinh tế Quốc dân. Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay, các Doanh nghiệp luôn phải quan tâm đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình tiêu thụ đợc trên thị trờng nh thế nào và đợc thị trờng chấp nhận ra sao. Về vấn đề này Doanh nghiệp luôn phải quan tâm về mặt giá cả, chất lợng mẫu mã vì nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Đối với nền kinh tế quốc dân: tiêu thụ là tạo ra giá trị sử dụng và giá trị của loại hàng hóa tiêu thụ đó biểu hiện mối quan hệ giữa hàng và tiền. Tiêu thụ hàng hóa tốt là cơ sở cân đối giữa các ngành tác động đến quan hệ cung cầu trong xã hội. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay khi mối quan hệ kinh tế đối ngoại đang phát triển thì 4 tiêu thụ hàng hóa của Doanh nghiệp có thể tạo uy tín, sức mạnh về lĩnh vực của mình trên thị trờng Quốc tế. Đối với họat động kinh doanh: kế toán đợc sử dụng nh một công cụ đắc lực để phản ánh một cách khách quan và là giám đốc toàn bộ hoạt động kinh doanh.Vậy kế toán tiêu thụ hàng hóaxác định kết quả kinh doanh là một trong những khâu quan trọng có ý nghĩa to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 4. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụxác định kết quả kinh doanh. Tiêu thụ hàng hóa là một khâu quan trọng trong quá trìng hoạt động kinh doanh của Doanh nghệp. Vậy để quản lý tốt theo đúng chế độ tài chính kế toán tiêu thụ- xác định kết quả kinh doanh cần thực hiện tốt những vấn đề sau: - Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời đầy đủ, chính xác và giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ, tình hình thanh toán với ngân sách nhà nớc- xác định kết quả kinh doanh. - Hớng dẫn kiểm tra các bộ phận có liên quan, giám sát chất lợng, số lợng, chủng loại hàng hóa, tình hình Nhập- Xuất-Tồn. - Tính tóan ghi chép chính xác chi phí bán hàng, chi phí quản lý Doanh nghiệp, thu nhập họat động tài chính, hoạt động khác, xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh theo từng lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp - Hạch toán tình hình thu nhập phân phối lợi nhuận cung cấp số liệu kịp thời cho thanh toán, quyết toán. - Lập và gửi báo cáo kết quả họat động kinh doanh đúng chế độ, đúng định kỳ. Phân tích tình hình tiêu thụ, thu nhập, phân phối lợi nhuận cho Doanh nghiệp - Hạch toán đầy đủ, chính xác tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ cùng các chi phí phát sinh. - Xác định kịp thời kết quả bán hàng của từng mặt hàng, từng loại sản phẩm, dịch vụ cũng nh toàn bộ lợi nhuận về bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. - Hạch toán tình hình bán thành phẩm, hàng hóa, tình hình thanh toán với ngời mua, thanh toán với ngân sách về các khoản phải nộp. - Phản ánh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tiêu thụ hàng hóa. Việc thực hiện các hợp đông của hàng hóa dự trữ với mức tiêu thụ từng mặt hàng, nhóm hàng phản ánh và điều tra thực hiện kế hoạch bán hàng. - Xác định doanh thu bán hàng của Doanh nghiệp với hàng hóa đợc bán. - Lập báo cáo kế toán có liên quan đến bán hàng hóa, vật t định kỳ tiến hành phân tích tình hình bán hàng của Doanh nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ trên có ý nghĩa lớn đối với việc tổ chức quản lý việc tiêu thụ bán hàng- xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp. Song nhiệm vụ của kế toán chỉ thực sự đợc phát huy khi nó đợc tổ chức một cách khoa học, hợp lý với đặc điểm kinh tế của từng doanh nghiệp và từng thời kỳ. đặc biệt kế toán phải 5 nắm vững những nội dung của công tác tiêu thụ hàng hóaxác đình kết quả kinh doanh II. Những vấn đề chung về doanh thu tiêu thụ 1. doanh thu bán hàng: gồm 2 khái niệm chính. tổng doanh thu: là tổng giá trị đợc thực hiện do việc tiêu thụ bằng hàng hóa cho khách hàng. và đó là số tiền ghi trên hóa đơn bán hàng. doanh thu thuần: là số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu về tiêu thụ với các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thơng mại, doanh thu của một số hàng bán bị trả lại, . Vậy, Doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. trong quá trình bán hàng luôn phát sinh những chi phí sau: - giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ xuất bán trong kỳ. - Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa bao gồm: vận chuyển, bốc xếp, quảng cáo, trả lơng, khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng, chi phí nguyên vật liệu, công cụ và chi phí bằng tiền khác, - Chi phí quản lý Doanh nghiệp là chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp gôm: lơng, khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ và các chi phí bằng tiền khác phục vụ ở bộ phận quản lý doanh nghiệp. - Thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản thuế phải nộp cho Nhà nớc theo đúng quy định. 2. các khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu thanh toán: là số tiền ngời bán giảm trừ cho ngời mua đối với số tiền phải trả cho ngời mua thanh toán tiền mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trớc thời hạn thanh tóan và đợc ghi trên hóa đơn bán hàng hoặc hợp đồng kinh tế. Giảm giá hàng bán: là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên giá bán đã thỏa thuận do các nguyên nhân đặc biệt nh hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao không đúng thời hạn, địa điểm ghi trong hóa đơn . Ngoài ra, tính vào khoản giả giá hàng bán còn bao gồm khoản thởng cho khách hàng do trong một khoảng thời gian nhất định đã tiến hành mua một khối lợng lớn hàng hóa ( hồi khấu) và khoản giảm trừ trên giá bán thông thờng (vì mua một khối l- ợng hàng hóa lớn trong một đợt thì sẽ đợc bớt giá). Theo chế độ quy định hiện hành thì giảm giá đã baoi gồm chiết khấu thơng mại. Doanh thu hàng bán bị trả lại: là tổng giá thanh toán của số hàng hóa đã đ- ợc tiêu thụ nhng bị ngời mua từ chối trả lại cho ngời bán vì đã vi phạm các điều kiện đã kam kết trong hợp đồng nh không phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn, quy cách kỹ thuật, hàng kém phẩm chất, hàng không đúng chủng loại . 6 III. Cách tính giá hàng hóa: Để tính đợc giá hàng hóa trớc tiên ta phải đánh giá đợc hàng hóa. Đánh giá hàng hóa là biểu hiện giá trị của hàng hóa bằng tiền theo những nguyên tắc nhất định. Trong kế toán có thể sử dụng theo hai cách đánh giá hàng hóa sau: + đánh giá theo giá thực tế + đánh giá thep giá hạch toán 1.Đánh giá theo giá thực tế: - Trị giá hàng hóa phản ánh trong kế toán tổng hợp phải đợc đánh giá theo nguyên tắc giá thực tế và giá thực tế của hàng hóa nhập kho đợc xác định phù hợp với từng nguồn nhập. *Công thức tính giá nhập kho: Chi phí thu mua bao gồm: + chi phí vận chuyển + Chi phí thuê kho, bãi để chứa hàng. + Chi phí bảo hiểm hàng hóa trong khâu mua. *Công thức tính giá xuất kho. Khi hàng xuất kho cũng phải đợc tính theo giá thực tế vì hàng hóa khi nhập kho có thể theo nhiều giá thực tế khác nhau ở từng thời điểm trong kỳ hạch toán nên việc tính toán, xác định trị giá thực tế của hàng hóa khi xuất kho có thể áp dụng một trong các phơng pháp sau: ph ơng pháp tính theo giá thực tế đích danh : Trị giá hàng hóa xuất kho đợc căn cứ vào đơn giá thực tế hàng hóa nhập kho theo từng lô, từng lần nhập và số lợng xuất kho theo từng lần. Phơng pháp này xác định trị giá từng lô hàng và chỉ áp dụng đối với các loại hàng hóa có giá trị cao và loại hàng hóa đặc biệt. ph ơng pháp tính giá theo giá bình quân tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ: Trị giá thực tế hàng hóa xuất kho đợc xác định theo công thức: trị giá vốn của hàng nhập trong kỳ = Giá trị mua của hàng nhập trong kỳ + Chi phí thu mua của hàng nhập trong kỳ 7 Để áp dụng phơng pháp này ta phải giả thiết rằng trong quá trình bảo quản hang hóa ở trong kho không có sự hao hụt hoặc nếu có thì số lợng hao hụt đó có thể theo dõi đợc. ph ơng pháp tính bình quân gia quyền( bình quân tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ) ph ơng pháp nhập tr ớc xuất tr ớc: phải xác định đơn giá nhập kho của từng lần nhập. Sau đó căn cứ vào số lợng xuất, tính theo đơn giá nhập trớc đối với số lợng hàng hóa xuất thộc lần nhập trớc, số còn lại (là tổng số xuất trừ đi số xuất thuộc lần nhập trớc) đợc tính theo đơn giá thực tế các lần nhập sau. Nh vậy, đơn giá thực tế hàng hóa tồn kho cuối kỳ chính là giá thực tế của hàng hóa nhập kho thuộc các lần xuất sau cùng. Và trị giá hàng hóa xuất kho đợc tính trên cơ sở lô hàng nào nhập trớc thì xuất trớc. Lô hàng nào nhập sau thì xuất sau và tính theo giá nhập của lô hàng xuất tơng ứng ph ơng pháp nhập sau xuất tr ớc: lô hàng nào nhập vào kho sau thì đợc xuất dùng trớc và giá thực tế xuất kho đ- ợc tính theo giá nhập vào của lô hàng xuất tơng ứng. 2.Đánh giá theo giá hạch toán. đơn giá bình quân hàng hóa tồn đầu kỳ Giá thực tế hàng hóa tồn đầu kỳ Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ = Giá thực tế hàng hóa xuất kho Số lượng sản phẩm hàng hóa xuất kho đơn giá bình quân Hàng hóa tồn đầu kỳ = x Giá thực tế hàng xuất kho Số lượng hàng hóa xuất kho đơn giá bình quân gia quyền = x đơn giá bình quân gia quyền Giá thực tế hàng hóa tồn kho đầu kỳ Số lượng hàng hóa tồn kho đầu kỳ Giá thực tế hàng hóa nhập kho trong kỳ Số lượng hàng hóa Nhập kho trong kỳ + + = 8 Trong thực tế do sự biến động thờng xuyên và do cả việc xác định giá trị hàng hóa theo định kỳ nên để ghi chép kịp thời giá trị hàng hóa nhập , xuất dôanh nghiệp cần sử dụng mọi loại giá ổn định trong một thời gian dài gọi là giá thành kế hoạch hoặc giá thành thực tế. Cuối kỳ tổng hợp giá thực tế hàng hóa nhập kho, xác định hệ số giá tơng ứng từng loại hàng hóa : IV. hạch toán chi tiết hàng hóa Dùng 3 phơng pháp: 1.Phơng pháp song song: 2.phơng pháp đối chiếu sổ luân chuyển 3. Phơng pháp sổ số d: v. các phơng thức tiêu thụ hàng hóa: -Khái niệm: Tiêu thụ hàng hóa là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy khi tiêu thụ hàng hóa sẽ làm cho quá trình tái sản xuất đợc thực hiện, làm cho hàng hóa có giá trị sử dụng, làm cho nền sản xuất phát triển không ngng. Quá trình này diễn ra thỏa mãn đợc mục đích của nền kinh tế xã hội là phục vụ tiêu dùng, phục vụ đời sống của nhân dân. Đồng thời là quá trình thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hóa thông qua quan hệ trao đổi. Trong quan hệ này một mặt doanh nghiệp chuyển nhợng cho ngời mang sản phẩm hàng hóa, mật khác Doanh nghiệp thu đợc ở ngời mua số tiền tơng ng với giá trị của sản phẩm hàng hóa đó, vốn của Doanh nghiệp chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị. Thực hiện quá trình tiêu thụ hàng hóa là để thu đợc lợi nhuận và cũng từ đó tạo cho Doanh nghiệp có vốn để trang trải các khoản chi đã bỏ ra, đó là nguồn thu ngân sách, tăng nguồn vốn và quỹ cho Doanh nghiệp thực hiện lợi ích cho cán bộ công nhân viên nhằm khuyến khích họ hăng say lao động và gắn bó với Doanh nghiệp. Tiêu thụ đợc hàng hóa sẽ củng cố và tăng cờng uy tín của Doanh nghiệp trên thị trờng thỏa mãn mức độ cao nhất cho nhu cầu hàng hóa của xã hội, nhu cầu đa dạng và phong phú của khách hàng Hệ số giá (H) trị giá thực tế sản phẩm hàng hóa tồn đầu kỳ trị giá hạch toán sản phẩm hàng hóa tồn đầu kỳ trị giá thực tế sản phẩm hàng hóa nhập kho trong kỳ trị giá hạch toán sản phẩm hàng hóa nhập kho trong kỳ + + = Giá thực tế hàng hóa xuất kho Giá trị hạch toán của hàng hóa xuất kho Hệ số giá (H)x= 9 Các phơng thức tiêu thụ hàng hóa: Có hai phơng thức bán hàng đó là bán buôn và bán lẻ 1.bán buôn: bán hàng theo phơng thức xuất kho gửi đi bán: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hóa đi bán cho khách hàng theo hợp đồng ký kết giữa hai bên. khi xuất kho gửi đi bán cha đợc hạch toán vào doanh thu, chỉ đợc hạch toán vào doanh thu trong các trờng hợp sau: + Doanh nghiệp đã nhận đợc tiền do khách trả. + Khách hàng đã nhận đợc hàng và chấp nhận thanh toán + Khách hàng đã ứng trớc tiền mua về số hàng gửi đi bán + Số hàng gửi đi bán áp dụng phơng thức thanh toán theo kế hoạch thông qua Ngân hàng Chứng từ bán hàng gồm có: Hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ này đợc chuyển cho thủ kho để làm thủ tục xuất kho và ghi vào thẻ kho. Một liên giao cho bên mua. Một liên giao cho phòng kế toán để ghi sổ và làm thủ tục hạch toán thanh toán * bán hàng theo phơng thức bên mua đến nhận hàng trực tiếp: căn cứ vào hợp đồng mua bán đã ký kết, bên mua cử cán bộ đến nhận hàng tại kho của Doanh nghiệp, khi nhận hàng xong ngời nhận hàngxác nhận vào hóa đơn bán hàng, lúc này hàng đợc xác nhận là đã bán chứng từ bán hànghóa đơn giá trị gia tăng. * bán hàng theo phơng thức vận chuyển thẳng: Bán buôn vận chuyển thẳng là trờng hợp mà bán hàng không phải nhập kho, gồm 2 hình thức thực hiện là bán vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán và bán vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán. + bán vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán: Là đơn vị bán buôn căn cứ vào hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng để nhận hàng của ngời bánvà giao thăng cho ngời mua. + bán vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán: thực chất là hình thức môi giới trung gian trong quan hệ mua bán. Doanh nghiệp chỉ đợc phản ánh tiền hoa hồng môi giới cho việc mua hoặc bán, không đợc ghi nhận nghiệp vụ mua cũng nh nghiệp vụ bán Chứng từ bán hànghóa đơn giá trị gia tăng giao thẳng gồm 3 liên: liên 1 lu. liên 2 giao cho khách hàng. liên 3làm thủ tục thanh toán với ngời mua. Ngời mua nhận hàng có thể là chủ phơng tiện vận tải hoặc cán bộ nghiệp vụ của đơn vị mua đợc ủy quyền. 2.Bán lẻ: Trong điều kiện đổi mới hiện nay, ngoài việc bán buôn, các Doanh nghiệp th- ơng nghiệp tổ chức mạng lới bán lẻ phù hợp với đặc điểm sản xuất và đời sống của 10 [...]... : Hàng hóa Khi xác định kết quả tiêu thụ kết toán sử dụng TK 911 và TK421( lợi nhuận cha phân phối) để hạch toán 35 II.thực trạng công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh tm và xd thanh tín 1.Quy trình hạch toán kế toán tiêu thụ tại Công tyCông ty kinh doanh mặt hàng về xây dựng, nên số lợng hàng bán đều lớn Khi khách mua hàng, kế toán lập hóa. .. phí dịch vụ mua ngoài bằng tiền khác 2.5 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ: TK 911 Kết quả hoạt động sản xuấ kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 24 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhkết quả lãi hoặc lỗ của Doanh nghiệp qua một kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đợc tính bằng công thức sau: Lãi (Lỗ) = Doanh. .. máy kế toán của công ty Kế toán trưởng Kế toán tiền lương, vật tư Kế toán hàng tồn kho ,công nợ Thủ quỹ Kế toán tổng hợp, kiểm tra - Kế toán trởng: Có chức năng kiểm tra công tác kế toáncông ty, là ngời giúp việc trong lĩnh vực chuyên môn tài chính cho giám đốc đồng thời chịu sự lãnh đạo trực tiếp về mặt hành chính Nhiệm vụ của kế toán trởng là tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định công việc kế. .. đối chiếu giữa kế toán tổng hợp với kế toán chi tiết, giữa sổ kế toán với chứng từ kế toán, giữa số liệu sổ sách thực tế để kiểm tra việc chấp hành các chế độ chính sách tài chính kế toán đã quy định Sau khi kiểm tra cán bộ phải đa ra kết luận một cách rõ ràng chính xác để đề xuất biện pháp sao cho hợp lý 3.2 nhiệm vụ của kế toán tiêu thụxác định kết quả tiêu thụ trong công ty Tiêu thụ là một khâu... tiền riêng lập hóa đơn hoặc tính thu tiền, giao hóa đơn hoặc tính cho khách hàng để nhận hàng tại quầy, donhân viên bán hàng dao Cuối ca hoặc cuối ngày nhan viên thu tiền tổng hợp tiền thu bán hàng để xác định doanh số ban Định kỳ tiến hành kiểm hàng hóa tại quầy, tính toán lợng hàng hóa bán ra để xác định tình hình thừa, thiếu hàng hóa tại quầy VI.Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa 1.Tài khoản... *Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị cốn hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ Kết cấu Tài khoản nh sau: Bên Nợ: + Trị giá vốn hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã đợc xác định tiêu thụ Bên Có: + Kết chuyển giá vốn hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ vào Tài khoản 911 Tài khoản 632 không có số d cuối kỳ *Tài khoản 641: Chi phí bán hàng Tài khoản này đợc... với kế toán tiền mặt Ngoài ra thủ quỹ của công ty còn có nhiệm vụ thanh toán các khoản chi, các khoản tiền lơng mà Công ty phải trả 3 Hình thức hoạt động của bộ máy kế toán 3.1 Công tác kiểm tra kế toán tại đơn vị Tổ chức kiểm tra là một công việc của kế toán nhằm giúp Doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của nhà nớc Để phù hợp với đặc điểm của mình, Công ty. .. đến hàng tiêu thụ( giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản Doanh nghiệp) + Các chi phí họat động tài chính và chi phí bất thờng khác + Kết chuyển lãi kết quả họat động kinh doanh (lợi nhuận) Bên Có:+ Tổng số doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ + Tổng số thu nhập thuần hoạt động tài chính và họat động bất thờng khác + Kết chuyển lỗ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2.Phơng pháp hạch toán. .. tiếp công việc kinh doanh 29 Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty TNHH tm & xd thanh tín Giám đốc p.giám đốc kỹ thuật Phòng tổ chức Quản trị p.giám đốc kế hoạch Phòng kỹ thuật Phòng tài chính Kế toán Bộ phận bán hàng đội xd số 1 đội xd số 2 đội xd số 3 30 Phòng Kế hoạch 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: Công ty sử dụng mô hình bộ máy kế toán tập chung Theo mô hình này toàn công ty tổ chức một phòng kế toán. .. chi phí bán hàng Thàng phẩm bán kỳ trư ớc bị trả lại TK 642 TK 511 K/c chi phí QLDN K/ doanh thu thuần TK 635 TK 511 K/c chi phí tài chính 521,531,532,3333,3332 TK 515 TK 421 K/c Lãi K/c doanh thu hoạt động tài chính TK 811 TK 711 K/c chi phí khác K/c thu nhập khác 26 Phần II Thực trạng về công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thơng mại & Xây dựng Thanh Tín I Quá trình . thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp Thơng mại và Xây dựng. Phần II: Thực trạng về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả. tiêu thụ tại công ty Thơng mại và Xây dựng Phần I: 2 những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín, Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín, Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín, các phơng thức tiêu thụ hàng hóa:, Hạch toán doanh thu tiêu thu Hàng hóa , dịch vụ thuộc đối tợng chịu thuế, Hạch toán chi phí bán hàng: TK 641 Hạch toán chi phí quản lý Doanh nghiệp: Kế toán xác định kết quả tiêu thụ: TK 911, Các tài khoản sử dụng: - Tài khoản 632 : Giá vốn hàng bán.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay