Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín

53 340 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,103 tài liệu

  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 10:25

Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín . thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp Thơng mại và Xây dựng. Phần II: Thực trạng về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả. tiêu thụ tại công ty Thơng mại và Xây dựng Phần I: 2 những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín, Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín, Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín, các phơng thức tiêu thụ hàng hóa:, Hạch toán doanh thu tiêu thu Hàng hóa , dịch vụ thuộc đối tợng chịu thuế, Hạch toán chi phí bán hàng: TK 641 Hạch toán chi phí quản lý Doanh nghiệp: Kế toán xác định kết quả tiêu thụ: TK 911, Các tài khoản sử dụng: - Tài khoản 632 : Giá vốn hàng bán.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay