Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu & nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà

38 435 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 08:45

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu & nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà Lời mở đầu Trong điều kiện cơ chế thị trờng hiện nay, nói đến kinh doanh là một ngành không thể thiếu đợc, chính vì thế mà mỗi doanh nghiệp phải luôn sản xuất nâng cao chất lợng, cải tiến mẫu mã, nhng với điều kiện chi phí càng nhỏ càng tốt. Vì nó đóng vai trò yếu tố đầu vào trong khâu sản xuất, nguyên vật liệumột trong những yếu tố quyết định đến vấn đề đó. Chính vì thế mà doanh nghiệp phải có kế hoạch quản tốt nguyên vật liệu, đảm bảo cung cấp vật t đầy đủ kịp thời cả về số lợng lẫn chất lợng. Một trong những yếu tố giúp cho doanh nghiệp quản tốt nguyên vật liệu đạt hiệu quả, đó là kế toán. Với cách thức khoa học hợp lý, bên kế toán sẽ đa ra những thông tin chính xác giúp cho lãnh đạo công ty nắm đợc tình hình, để có những quyết định đúng đắn có lợi cho công ty. Trong quá trình viết chuyên đề này, em đã gặp rất nhiều khó khăn, nhng đã đợc sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo. Tuy nhiên với trình độ còn hạn chế, cho nên em viết chuyên đề này không khỏi những sai sót. Vì vậy mà em kính mong những ý kiến đóng góp, các ý kiến của thầy cô giáo để em có đợc những kiến thức cơ bản trong con đờng lập nghiệp. - 1 - Phần I luận chung về kế toán nguyên vật liệuquản sử dụng nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1. Vai trò của tổ chức nguyên vật liệu 1.1. Đặc điểm và vị trí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất Trong các doanh nghiệp sản xuất, vật liệu là 1 trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là đối tợng chính tạo nên sản phẩm. Trong quá trình sản xuất, các loại đối tợng lao động đợc chuyển hoá toàn bộ vào sản phẩm mới và tạo nên chi phí trực tiếp. Chi phí nguyên vật liệu (NVL) là yếu tố quan trọng nhất trong giá thành sản phẩm, giá trị NVL không chỉ là đầu vào của khâu sản xuất, mà còn là một bộ phận của hàng tồn kho đợc bảo quản dự phòng khi cần thiết. Từ các nội dung trên cho thấy NVL chiếm vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất, nó ảnh hởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó mà doanh nghiệp phải làm tốt công tác kế toán NVL, quản sử dụng NVL một cách thiết thực không đợc lãng phí. 1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán đối với việc quản sử dụng NVL Kế toán vật liệu là phải ghi chép và phản ánh đầy đủ và kịp thời số liệu hiện có và tình hình luân chuyển NVL dự trữ. Thông qua các số liệu bên kế toán mà ta có thể biết đợc chất lợng, số lợng, giá trị từng loại NVL, để đa ra đợc biện pháp quản tốt nhất, hạn chế mọi lãng phí để hạ đợc giá thành sản phẩm. Muốn làm tốt công việc kế toánquản NVL cần làm tốt những yêu cầu sau: - Ghi chép đầy đủ để phản ánh kịp thời số liệu hiện có và tình hình luân chuyển của vật liệu, về giá trị và hiện vật, phải tính đúng giá NVL nhập - xuất, nhằm cho việc quản và sản xuất một cách tốt nhất. - Kiểm tra quá trình thu mua NVL một cách chặt chẽ đúng với các hoá đơn chứng từ. - Sử dụng kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho. - 2 - - Kiểm vật liệu, tìm ra mạnh yếu và kết quả sử dụng NVL, lập đầy đủ và báo cáo nhập xuất, và tồn sử dụng theo quy định. Trên đây là nhiệm vụ của tổ chức kế toán NVL, muốn làm tốt các yêu cầu trên thì doanh nghiệp phải: - Có đầy đủ kho tàng bảo quản tốt vật liệu, các công cụ cân, đong, đếm cần thiết. - Vật liệu phải đợc sắp xếp khoa học để thuận tiện cho việc xuất - nhập và kiểm kê. - Xây dựng đợc các định mức dự trữ và định mức tiêu hao. - Mở sổ danh điểm nhằm tạo điều kiện cho việc quản một cách tốt nhất, thuận lợi và đơn giản hoá giữa kho và phòng kế toán. 2. Phân loại và đánh giá NVL 2.1. Phân loại vật liệu Tuỳ thuộc vào mỗi doanh nghiệp, do tính chất sản xuất kinh doanh khác nhau mà sử dụng các loại vật liệu khác nhau, phân loại vật liệu và sắp xếp chúng theo từng nội dung cụ thể cả về công dụng lẫn tính chất. Có nhiều cách phân loại nh theo công dụng kinh tế, theo nguồn hình thành, . Tuỳ theo tình hình sử dụng mà phân loại vật liệu theo cách này hay cách khác. Trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu thờng đợc phân loại theo công dụng kinh tế. Theo cách phân loại này đợc chia ra thành các loại sau: - NVL chính: Trong các doanh nghiệp khác nhau thì việc sử dụng các loại vật liệu cũng khác nhau, nh: sắt, xi măng, gạch, . trong xây dựng cơ bản, vải trong doanh nghiệp may đó là những vật liệu cấu tạo nên thực thể sản phẩm. NVL chính dùng vào sản xuất nên chi phí trực tiếp. - Vật liệu phụ: Là các loại vật liệu đợc sử dụng làm tăng chất lợng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm nh bao bì, đóng gói, . - Nhiên liệu: Dùng để phục vụ cho công việc sản xuất sản phẩm, cho ph- ơng tiện, máy móc thiết bị hoạt động nh: xăng, than, ga, . - Phụ tùng thay thế: Bao gồm các phụ tùng thay thế sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, . - Thiết bị xây dựng cơ bản: bao gồm các thiết bị cần lắp và không cần lắp, công cụ, khí cụ, . dùng cho công tác xây dựng cơ bản. - Vật liệu khác: là các loại vật liệu không đợc xếp vào các loại kể trên, vật liệu này do quá trình sản xuất loại ra nh phế liệu thu hồi từ thanh TSCĐ. NVL trong doanh nghiệp thì có 2 loại, đó là NVL mua ngoài, NVL tự gia công. - 3 - Nếu căn cứ cả vào NVL mục đích sử dụng NVL chia thành NVL trực tiếp dùng cho sản xuất kinh doanh và NVL dùng cho các nhu cầu khác nh quản phân xởng, . 2.2. Đánh giá NVL 2.2.1. Nguyên tắc đánh giá Vật liệu hiện có ở doanh nghiệp đợc phản ánh trong sổ kế toán và báo cáo kế toán theo trị giá vốn thực tế, tức là toàn bộ số tiền doanh nghiệp bỏ ra để có đợc số vật liệu đó. 2.2.2. Các cách đánh giá vật liệu Đánh giá vật liệu theo giá trị thực tế: - Giá vật liệu nhập kho: + Đối với vật liệu mua ngoài: _ Nếu doanh nghiệp áp dụng phơng pháp khấu trừ thuế: = + + - _Nếu vật liệu mua vào dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT hay dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp, dùng vào các hoạt động sự nghiệp, văn hoá, phúc lợi mà đợc trang trải bằng nguồn kinh phí: = + + - _ Nếu vật liệu mua vào dùng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế GTGT mà không thể hạch toán riêng đợc thì giá vật liệu là không có thuế GTGT, phần vật liệu mua vào dùng để sản xuất hàng hoá không chịu thuế GTGT sẽ đợc tính khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu. + Đối với vật liệu tự gia công chế biến: = + + Đối với vật liệu thuê ngoài gia công chế biến: = + + + Giá vật liệu nhận góp vốn liên doanh là giá thoả thuận do các bên xác định (giá do hội đồng liên doanh xác định và giá theo biên bản). + Phế liệu thu hồi: là giá ớc tính thực tế có thể sử dụng đợc hay giá trị thu hồi tối thiểu. - Giá vật liệu xuất kho: Đối với vật liệu xuất dùng trong kỳ, tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào yêu cầu quản và trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán có thể sử dụng một trong các phơng pháp sau để tính giá thực tế vật liệu - 4 - xuất dùng theo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán, nếu có thay đổi phải giải thích rõ ràng. + Phơng pháp đơn giá bình quân: Theo phơng pháp này trớc hết phải tính đơn giá bình quân của hàng luân chuyển trong kỳ theo công thức: = Sau đó tính trị giá mua thực tế của vật liệu xuất kho bằng cách lấy số lợng vật liệu xuất kho nhân với đơn giá bình quân của hàng luân chuyển trong kỳ. + Theo phơng pháp nhập trớc, xuất trớc: Theo phơng pháp này, giả thiết số hàng nào nhập kho trớc thì xuất trớc và lấy giá trị mua thực tế của số hàng đó để tính. + Theo phơng pháp nhập sau, xuất trớc: Theo phơng pháp này, ngời ta giả thiết số vật liệu nào nhập kho sau thì xuất kho trớc. Vật liệu xuất thuộc lô hàng nào thì lấy đơn giá mua thực tế của lô hàng đó để tính. + Theo giá thực tế đích danh: Theo phơng pháp này, căn cứ vào số lợng xuất kho và đơn giá nhập kho của lô hàng xuất kho để tính. + Tính trị giá mua vật liệu xuất kho theo phơng pháp cân đối: Theo phơng pháp này, trớc hết tính trị giá mua thực tế của vật liệu còn lại cuối kỳ bằng cách lấy số lợng vật liệu còn lại cuối kỳ nhân với đơn giá mua lần cuối cùng trong tháng. Sau đó dùng công thức cân đối để tính trị giá mua thực tế của vật liệu xuất kho. = + - Để tính đợc trị giá vốn thực tế của vật liệu xuất kho cần phải phân bổ chi phí mua cho số vật liệu đã xuất kho theo công thức: = x Trên cơ sở trị giá mua thực tế của vật liệu xuất kho và chi phí mua của vật liệu xuất kho đã tính đợc, kế toán tổng hợp lại để xác định trị giá vốn thực tế của vật liệu xuất kho. + Tính theo đơn giá mua thực tế tồn đầu kỳ: Theo phơng pháp này, trị giá mua thực tế của hàng xuất kho đợc tính bằng công thức: = x Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán: - 5 - Đối với các doanh nghiệp mua vật liệu thờng xuyên có sự biến động về giá cả, khối lợng và chủng loại vật liệu nhập xuất kho nhiều thì có thể sử dụng giá hạch toán để tính trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho. Giá hạch toán là loại giá ổn định do doanh nghiệp tự xây dựng, giá này không có tác dụng giao dịch với bên ngoài. Việc nhập, xuất kho hàng ngày đợc thực hiện theo giá hạch toán. Cuối kỳ kế toán phải tính ra giá thực tế để ghi sổ kế toán tổng hợp. Để tính đợc trị giá thực tế của vật liệu xuất kho, trớc hết phải tính hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán của vật liệu luân chuyển trong kỳ (H). H = Sau đó tính trị giá thực tế của vật liệu xuất trong kỳ: = x 3. Kế toán tăng, giảm NVL 3.1. Kế toán tổng hợp NVL 3.1.1. Phơng pháp áp dụng Theo chế độ kế toán hiện hành, một doanh nghiệp có thể áp dụng một trong hai phơng pháp sau để hạch toán NVL: Phơng pháp khai thờng xuyên: là việc nhập, xuất vật liệu đợc thực hiện thờng xuyên liên tục căn cứ vào các chứng từ nhập, xuất kho để ghi vào tài khoản vật liệu tơng ứng. Để tính đợc trị giá vật liệu theo phơng pháp này phải tổng hợp các hoá đơn xuất kho trong kỳ hoặc tính theo các phơng pháp đã trình bày trên. Ưu điểm của phơng pháp này là giám đốc chặt chẽ tình hình tăng giảm vật t hàng hoá giá trị vật t tồn kho trên sổ kế toán có thể đợc xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. Tuy nhiên, do việc phản ánh thờng xuyên liên tục tình hình biến động tăng giảm vật liệu nên khối lợng hạch toán nhiều và phức tạp. Phơng pháp kiểm định kỳ: không phản ánh thờng xuyên, liên tục tình hình nhập, xuất kho vật liệutài khoản hàng tồn kho (152). Tài khoản này chỉ phản ánh trị giá vật liệu tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ. Hàng ngày việc nhập NVL đợc phản ánh ở tài khoản 611 - Mua hàng cuối kỳ kiểm hàng tồn kho theo công thức sau: = + - Ưu điểm của phơng pháp này là đơn giản, giảm nhẹ khối lợng kế toán. Nh- ng độ chính xác của giá trị vật liệu không cao trong trờng hợp bị hao hụt. Do đó phải tăng cờng công tác quản bến bãi kho tàng chặt chẽ và nghiêm ngặt. - 6 - 3.1.2. Kế toán các trờng hợp tăng NVL NVL tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau nh mua ngoài, tự sản xuất, gia công, nhập liên doanh, liên kết, . Mọi trờng hợp tăng NVL phải có đầy đủ thủ tục chứng từ để làm cơ sở cho việc ghi tăng vật liệusổ kế toán. Các chứng từ bắt buộc: - Phiếu nhập kho (mẫu 01-VT) - Biên bản kiểm vật t (mẫu 08-VT) - Phiếu mua hàng (mẫu 13-BH) Ngoài ra có thể sử dụng các chứng từ hớng dẫn nh: - Biên bản kiêm nghiệm (mẫu 05-VT) - Phiếu báo vật t còn lại cuối kỳ (mẫu 07-VT) - Chứng từ hoá đơn thuế GTGT. Để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm vật t - kế toán sử dụng các tài khoản dới đây: (1) TK 151 - Hàng mua đang đi đờng - tài khoản này phản ánh giá trị vật liệu doanh nghiệp đã mua, đã thanh toán tiền hoặc đã chấp nhận thanh toán nh- ng cha nhập kho và hàng đang đi đờng cuối tháng trớc, tháng này đã nhập kho. Kết cấu chủ yếu của tài khoản này nh sau: - Bên Nợ ghi: + Trị giá vật liệu đang đi đờng (hàng đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp). + Kết chuyển trị giá vật t đang đi đờng cuối tháng từ TK 611 sang (phơng pháp kiểm định kỳ). - Bên Có ghi: + Trị giá vật t đang đi đờng tháng trớc, tháng này đã về nhập kho hay đa vào sử dụng ngay. + Kết chuyển trị giá hàng đang đi đờng đầu kỳ sang bên nợ TK 611 (ph- ơng pháp kiểm định kỳ). (2) TK 152 - Nguyên liệuvật liệu: Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm NVL theo trị giá vốn thực tế (hay giá thành thực tế). Kết cấu cơ bản của tài khoản này nh sau: - Bên Nợ ghi: + Trị giá vốn thực tế của NVL tăng trong kỳ. + Số tiền điều chỉnh tăng giá NVL khi đánh giá lại. + Kết chuyển trị giá vốn thực tế của NVL tồn kho cuối kỳ từ TK 611 sang (phơng pháp kiểm định kỳ). - 7 - - Bên Có ghi: + Trị giá vốn thực tế của NVL giảm trong kỳ do xuất dùng. + Số tiền giảm giá, trả lại NVL khi mua. + Số tiền điều chỉnh giảm giá NVL khi đánh giá lại. + Kết chuyển trị giá vốn thực tế của NVL tồn đầu kỳ sang TK 611 (phơng pháp kiểm định kỳ). - Số d nợ phản ánh trị giá vốn thực tế của NVL tồn kho cuối kỳ. Phơng pháp kế toán tăng vật liệu theo phơng pháp khai thờng xuyên nh sau: - Nếu NVL mua có hoá đơn cùng về trong tháng, kế toán căn cứ vào hoá đơn để kiểm nhận và lập phiếu nhập kho, căn cứ vào phiếu nhập kho ghi theo giá mua cha có thuế GTGT đầu vào: Nợ TK 152 - Nguyên vật liệu Có TK 111 - Tiền mặt Có TK 331 - Phải trả ngời bán Có TK 141 - Tạm ứng Các doanh nghiệp đợc khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có hoá đơn thuế GTGT, phần thuế GTGT đợc khấu trừ - kế toán ghi: Nợ TK 133 - Thuế GTGT đợc khấu trừ Có TK 111 - Tiền mặt Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng Các doanh nghiệp áp dụng phơng pháp tính thuế trực tiếp, ghi trị giá vật t nhập kho theo giá thanh toán ghi trên hoá đơn. - Nếu NVL về trớc, hoá đơn cha về trong tháng, doanh nghiệp đối chiếu với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm nhận, lập phiếu nhập kho theo số thực nhận và giá tạm tính để ghi sổ kế toán. Khi hoá đơn về sẽ điều chỉnh theo trị giá thực tế. - Trờng hợp vật t nhập khẩu, doanh nghiệp phải tính thuế nhập khẩu theo giá tại cửa khẩu (giá CIF) và tính thuế GTGT phải nộp cho ngân sách Nhà nớc. Theo quy định hiện hành thuế GTGT của vật liệu nhập khẩu phải nộp theo từng lần nhập khẩu. + Căn cứ vào phiếu nhập kho vật liệu nhập khẩu - kế toán ghi: Nợ TK 152 Có TK 331 - Phải trả cho ngời bán - 8 - Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nớc (3333 - Thuế xuất nhập khẩu) + Tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu - kế toán ghi: Nợ TK 133 - Thuế GTGT đợc khấu trừ (13312) Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nớc (3331- Thuế GTGT phải nộp). + Khi dùng tiền gửi ngân hàng nộp thuế GTGT - kế toán ghi: Nợ TK 133 - Thuế GTGT đợc khấu trừ Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đờng Có TK 111 - Tiền mặt Có TK 331 - Phải trả cho ngời bán . Sang tháng sau khi hàng về nhập kho hoặc đa ngay vào sử dụng: Nợ TK 152 - Nguyên vật liệu Nợ TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp Có TK 151 - Hàng mua đang đi đờng. - Trong quá trình mua vật liệu, nếu doanh nghiệp thanh toán sớm tiền hàng theo quy định thoả thuận giữa hai bên, sẽ đợc hởng số tiền chiết khấu tính theo tỷ lệ % trên giá mua hoặc hàng mua kém phẩm chất sẽ đợc bên bán giảm giá hay doanh nghiệp trả lại hàng mua. Trờng hợp này - kế toán ghi: Nợ TK 331 - Phải trả ngời bán (hoặc TK 111, 112 .) Có TK 152 - Nguyên vật liệu Có TK 721 - Thu nhập bất thờng (phần chiết khấu mua hàng) Có TK 133 - Thuế GTGT đợc khấu trừ. - Tăng NVL do doanh nghiệp tự sản xuất gia công, kế toán ghi: Nợ TK 152 - Nguyên vật liệu Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. - Tăng NVL do nhận góp vốn liên doanh - kế toán ghi: Nợ TK 152 - Nguyên vật liệu Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. - Tăng NVL do đã xuất ra sử dụng nay không sử dụng hết nhập lại kho - kế toán ghi: Nợ TK 152 - Nguyên vật liệu Có TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp. - 9 - 3.1.3. Kế toán giảm NVL Mọi trờng hợp giảm vật liệu phải lập đầy đủ thủ tục chứng từ để làm cơ sở ghi sổ kế toán. Các chứng từ giảm vật liệu bao gồm các chứng từ bắt buộc sau: - Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT) - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu 03-VT) - Biên bản kiểm vật t, sản phẩm, hàng hoá (mẫu 08-VT) Ngoài ra còn sử dụng một số chứng từ hớng dẫn nh biên bản kiểm nghiệm (mẫu 05-VT). Kế toán giảm vật liệu theo phơng pháp khai thờng xuyên nh sau: - Khi xuất vật liệu sử dụng trực tiếp cho chế tạo sản phẩm, dịch vụ hoặc cho công tác quản doanh nghiệp, kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho ghi: Nợ TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Nợ TK 642 - Chi phí quản doanh nghiệp. - Khi xuất kho vật liệu để góp vốn liên doanh kế toán phản ánh trị giá vốn góp theo giá Hội đồng liên doanh xác định, phần chênh lệch giữa trị giá vốn ghi sổ với trị giá vốn góp đợc phản ánh TK 412 - Chênh lệch do đánh giá lại: Nợ TK 222 - Góp vốn liên doanh Nợ TK 128 - Đầu t tài chính ngắn hạn Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (chênh lệch giảm) Có TK 152 - Nguyên vật liệu. Nếu chênh lệch tăng ghi phần chênh lệch đó ở bên có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản. Kế toán NVL theo phơng pháp kiểm định kỳ. Để ghi chép kế toán NVL theo phơng pháp kiểm định kỳ, kế toán sử dụng TK 611 - Mua hàng: Tài khoản này phản ánh trị giá vốn có của hàng luân chuyển trong tháng. Kết cấu cơ bản TK 611 nh sau: - Bên Nợ ghi: + Trị giá vốn thực tế của hàng mua nhập kho. + Kết chuyển trị giá vốn của hàng tồn kho cuối kỳ từ TK 152 sang. - Bên Có ghi: + Trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho. + Kết chuyển trị giá vốn thực tế của hàng tồn kho cuối kỳ sang TK 152. - 10 - [...]... Thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản sử dụng nguyên vật liệucông ty bánh kẹo hải 1 Khái quát chung về công ty bánh kẹo hải 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Bánh kẹo Hải Công ty Bánh kẹo Hải lúc đầu cũng chỉ là một công ty nhỏ sản xuất ít mặt hàng, đợc thành lập 2/7/1968 cho đến nay thì công ty thực sự vững mạnh Công ty Bánh kẹo Hải một pháp... của công ty tiến hành Kết quả kiểm kê, đánh giá lại, xác định chênh lệch đợc tập hợp vào "Báo cáo kiểm NVL" Báo cáo này đợc lập cho từng kho và theo từng loại vật liệu - 30 - - 31 - Phần III Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệunâng cao hiệu quả quản sử dụng nguyên vật liệu tại công ty bánh kẹo hải ý kiến thứ nhất: Về hạch toán chi tiết vật liệu: ... (vì công ty Bánh kẹo Hải hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ) - TK 6272: Chi phí NVL dùng cho quản phân xởng - TK 6424: Chi phí NVL dùng cho quản doanh nghiệp - TK 1111: Tiền Việt Nam - TK 112: Tiền gửi ngân hàng 3 Tình hình tổ chức kế toán NVL và tình hình quản sử dụng NVL ở công ty Bánh kẹo Hải 3.1 Tình hình quản NVL ở công ty Bánh kẹo Hải 3.2 Đặc điểm vật liệu của công. .. chức năng của kế toán, tạo điều kiện chuyên môn hoá, nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên kế toán, đảm bảo sự giám sát tập trung của kế toán trởng đối với việc quản các hoạt động kế toán trong việc phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban toàn công ty đồ 6: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán công ty Bánh kẹo Hải Kế toán trưởng Kế toán vật liệu Kế toán tài sản cố định Kế Kế Kế toán toán toán tiền... xác định nh sau: 4.3 Công tác kiểm NVL tại công ty = + Kiểm NVL tại công ty Bánh kẹo Hải nhằm xác định chính xác số lợng từng thứ NVL, vật liệu hiện có Đồng thời kiểm tra tình hình bảo quản vật liệu, phát hiện kịp thời và xử trờng hợp hao hụt, h hỏng, mất mát, Trên cơ sở đó đề cao trách nhiệm của từng ngời bảo quảnsử dụng vật liệu, nâng cao hiệu quả quản NVL Công tác kiểm đợc thực... bộ kế toán với nghiệp vụ chuyên môn khá thành thạo gồm: 1 trởng phòng kế toán, 1 phó phòng, 9 kế toán viên và 3 thủ quỹ 1.3 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty Bánh kẹo Hải Xuất phát từ đặc điểm sản xuất, yêu cầu và trình độ quản lý, công ty đang thực hiện tổ chức và vận dụng hình thức kế toán "Nhật ký chung" đây là một hình thức kế toán phù hợp và thuận tiện cho công tác kế toán của công ty, ... và nâng cao hiệu quả công tác kế toán, công ty Bánh kẹo Hải áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên để hạch toán tổng hợp hàng tồn kho nói chung và NVL nói riêng Việc hạch toán chi tiết NVL công ty áp dụng phơng pháp thẻ song song 2.2 Tài khoản sử dụng để hạch toán NVL tại công ty Để áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên cho việc hạch toán vật liệu, công ty sử dụng các tài khoản sau: - TK 152: Nguyên. .. công ty ra các quyết định phù hợp Kế toán NVL giữ một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và tồn tại của công tymột sinh viên em đã tìm hiểu và nghiên cứu nên em cũng mạnh dạn đa ra những ý kiến của mình về công tác kế toán NVL, và quản sử dụng NVL ở công ty, trên cơ sở đó phân tích đánh giá những u, nhợc điểm của công ty và cũng đề xuất một số ý kiến để công ty tham khảo, nhằm hoàn thiện. .. Từ sổ Cái, kế toán tiến hành lập bảng cân đối số phát sinh vào cuối tháng (7) Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ Cái và bảng tổng hợp số liệu chi tiết (8) Cuối tháng tổng hợp số liệu, lập báo cáo kế toán 2 Phơng pháp hạch toán NVL và tài khoản áp dụng 2.1 Phơng pháp hạch toán vật liệu tại công ty Bánh kẹo Hải một doanh nghiệp sản xuất có quy mô tơng đối lớn, với chủng loại vật liệu sử dụng đa dạng,... - Xuất nhập khẩu trực tiếp với nớc ngoài những mặt hàng mà công ty kinh doanh 1.2 Đặc điểm tổ chức quản công tác kế toáncông ty Bánh kẹo Hải Xuất phát từ điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị là một doanh nghiệp sản xuất có quy mô vừa, số lợng và chủng loại mặt hàng đa dạng địa bàn sản xuất tập trung, các phân xởng ở gần nhau và gần với phòng kế toán Do đó, hiện nay công ty đang áp dụng . những mặt hàng mà công ty kinh doanh. 1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và công tác kế toán ở công ty Bánh kẹo Hải Hà Xuất phát từ điều kiện sản xuất kinh. thức kế toán áp dụng tại công ty Bánh kẹo Hải Hà Xuất phát từ đặc điểm sản xuất, yêu cầu và trình độ quản lý, công ty đang thực hiện tổ chức và vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu & nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà, Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu & nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà, Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu & nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà, Vai trò và nhiệm vụ của kế toán đối với việc quản lý và sử dụng NVL, Kế toán tăng, giảm NVL 1. Kế toán tổng hợp NVL, Kế toán chi tiết NVL Kế toán chi tiết vật liệu phải đảm bảo các yêu cầu sau: Phơng pháp ghi thẻ song song. -, Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển - Phơng pháp sổ số d -, Kiểm kê, đánh giá lại và kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê NVL, Đặc điểm tổ chức quản lý và công tác kế toán ở công ty Bánh kẹo Hải Hà, Hình thức kế toán áp dụng tại công ty Bánh kẹo Hải Hà Tài khoản sử dụng để hạch toán NVL tại công ty, Phân loại vật liệu ở công ty, Tính giá vật liệu tại công ty, Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ nhập, xuất kho vật liệu, Công tác kiểm kê NVL tại công ty

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn