Báo cáo tổng hợp về một số phần hành kế toán chủ yếu & tình hình tổ chức hạch toán tại Công ty sản xuất ô tô daihatsu-vietindo

47 421 1

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 08:45

Báo cáo tổng hợp về một số phần hành kế toán chủ yếu & tình hình tổ chức hạch toán tại Công ty sản xuất ô tô daihatsu-vietindo Báo cáo thực tập tổng hợp Lời nói đầu Từ năm 1986, Đảng và Nhà nớc ta đã thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng Xã hội chủ nghĩa. Hiện nay kinh tế nớc ta đang trong tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới nhằm thu hút vốn đầu t nớc ngoài tạo nền tảng để phát triển sự nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nớc,liên kết với các đối tác nớc ngoài trong một số lĩnh vực và đặc biệt là lắp ráp, sản xuất ô tại Việt Nam. Bên cạnh đó, khi thị trờng mở rộng, kinh doanh phát triển thì tiêu thụ và lu thông sản phẩm ngày càng đợc quan tâm. Từ những đòi hỏi chính đáng của ngời tiêu dùng thì các đơn vị sản xuất kinh doanh phải tự điều chỉnh mình cho phù hợp. Tức là các đơn vị sản xuất kinh doanh phải tự đổi mới, đa dạng hoá loại hình sản xuát sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội cao nhất nhng vẫn không bỏ qua cái đích quan trọng mà họ luôn cố gắng tìm cách để đạt đ- ợc đó là lợi nhuận. Hiện nay đã có 15 công ty liên doanh lắp ráp, sản xuất ô ra đời bớc đầu hình thành một ngành công nghiệp ô của Việt Nam. Công ty sản xuất ô DAIHATSU- VIETINDO là một trong những liên doanh ô Việt Nam . Vậy nên, để công ty có lợi nhuận và không ngừng nâng cao lợi nhuận trớc hết là không bị phá sản sau đó là để tăng thu nhập, tăng quy mô sản xuất kinh doanh và vị thế của công ty trên thị trờng . Để có đợc lợi nhuận cao, công ty phải quan tâm đến nhiều vấn đề, kể cả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong đó yếu tố quyết định đến lợi nhuận là giá thành sản phẩm. Từ đó xác định lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh và có quyết định lựa chọn mặt hàng sản xuất phù hợp. Xuất phát từ thực tiễn nh vậy, nên em thấy rằng công tác tổ chức hạch toán kế toán và tìm ra các biện pháp nâng cao lợi nhuận là rất cần thiết. Qua nghiên cứu lý luận và tìm hiểu tình tình thực tế tại Công ty sản xuất ô DAIHATSU-VIETINDO, trong bài báo cáo thực tập này gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty sản xuất ô DAIHATSU-VIETINDO Phần II: Một số phần hành kế toán chủ yếu Phần III: Nhận xét đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán tại Công ty sản xuất ô DAIHATSU-VIETINDO Báo cáo đợc hoàn thành với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Trần Đức Vinh cùng Ban giám đốc và các phòng ban tại Công ty sản xuất ô DAIHATSU-VIETINDO. Em xin chân thành cảm ơn. Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 1 Báo cáo thực tập tổng hợp Phần I : Tổng quan về công ty sản xuất ô DAIHATSU VIET INDO 1. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ của công ty: 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Thực hiện chính sách mở cửa hợp tác rộng rãi về kinh tế với nớc ngoài, Công ty sản xuất ô DAIHATSU - VIETINDO đã đợc thành lập theo quyết định số 1206/CP ngày 14/04/1995 của Uỷ ban Nhà nớc về hợp tác và đầu t (nay là Bộ kế hoạch và đầu t- ). Công ty sản xuất ô DAIHATSU - VIETINDO là công ty liên doanh với tổng số vốn pháp định là 40.000.000 USD. Đến nay công ty đã hoàn thành góp vốn giai đoạn II với số vốn là 20.328.828 USD trong đó: Bên Việt Nam: -Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải góp 6.708.513,24 USD, chiếm 33%. Bên nớc ngoài: - Công ty DAIHATSU MOTOR Nhật Bản góp 7.115.089.8 USD,chiếm 35%. - Công ty ASTR DAIHATSU MOTOR Indonesia góp 3.455.900,76 USD, chiếm 17%. - Công ty MITRA ANDRASANTICA Indonesia góp 3.049.324,2 USD, chiếm 15%. Trụ sở chính của công ty đặt tại xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội. Công ty sản xuất ô DAIHATSU VIETINDO cũng nh nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu khác, luôn đặt ra muc tiêu trong quá trình phat triển của mình. Công ty sẽ tập trung vào sản xuất xe thơng mại, loại xe đa dụng và các loại xe khác, căn cứ vào yêu cầu của nội địa hoá và xuất khẩu cũng nh sẽ đảm nhận các hoạt động về dịch vụ sau khi bán. Đi lên từ những khó khăn công ty DAIHATSU - VIETINDO không ngừng lớn mạnh và phát triển đã tìm đợc chỗ đứng trên thị trờng trong nớc và quốc tế đợc thể hiện qua một số chỉ tiêu: (Đơn vị: USD) Chỉ tiêu Năm 2001 Năm2002 Năm 2003 Doanh thu bán hàng 13.357.500 16.808.439 37.329.465 Các khoản giảm trừ doanh thu (185.600) (150.280) - Doanh thu thuần 13.171.900 16.658.159 37.329.465 Giá vốn hàng bán (3.790.650) (5.577.800) (6.580.100) Lợi nhuận gộp 9.381.250 11.080.359 30.749.365 Doanh thu hoạt động Tài chính 360.750 435.252 592.371 Chi phí Tài chính (42.650) (71.880) (78.598) Chi phí bán hàng (462.513) (220.348) 209.452) Chi phí quản lý doanh nghiệp (50.164) (76.576) (67.429) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9.186.673 11.211.499 30.986.257 Thu nhập khác 6.600 9.782 29.857 Chi phí khác 2.584 3.015 2.890 Lợi nhuận khác 4.016 6.767 26.967 Tổng lợi nhuận trớc thuế 9.190.689 11.218.266 31.013.224 Các khoản nộp ngân sách 780.529 954.243 1.250.367 Vốn kinh doanh 9.801.829 17.784.456 19.955.6.2 Số lao động(ngời) 1250 1310 1365 Thu nhập bình quân của 1 lao động 150 267 352 Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 2 Báo cáo thực tập tổng hợp 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty: Chức năng: Công ty DAIHATSU - VIET INDO là doanh nghiệp liên doanh với nớc ngoài, hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp các loại ôtô đa dụng tổng thành và kinh doanh sửa chữa ôtô, thiết bị phụ tùng. Nhiệm vụ: -Tổ chức sản xuất theo đúng qui định công nghệ. Đảm bảo sản xuất theo đúng kế hoạch của công ty giao hay theo đơn đặt hàng của khách hàng. -Bố trí dây truyền cân đối, hợp lý trong từng công đoạn. -Kết hợp với phòng kỹ thuật không ngừng nghiên cứu cải tiến máy móc, thiết bị để đa năng suất và chất lợng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trờng. -Thực hiện quá trình sản xuất phải đảm bảo mục tiêu an toàn lao động, bảo vệ môi tr- ờng sản xuất kinh doanh -Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của công nhân viên theo đúng luật lao động và tham gia các hoạt động có ích cho xã hội. 2. Quy trình công nghệ của việc sản xuất xe ôtô: Quy trình công nghệ của Công ty sản xuất ôtô DAIHATSU - VIET INDO là quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục qua nhiều công đoạn sản xuất có thể biểu diễn qua đồ sau: Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 3 Mở kiện chứa phụ tùng CKD Lắp ráp nội thất thân xe Hàn thân xe Sơn thân xe Lắp ráp hoàn Chỉnh gầm xe Kiểm tra Hoàn chỉnh Báo cáo thực tập tổng hợp Toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất của công ty tuần tự theo các bớc sau: 2.1 Mở kiện chứa phụ tùng CKD: Phụ tùng CKD đợc chuyển sang cho Công ty sản xuất ôtô Vietindo - Daihatsu đợc đóng trong các thùng gỗ và containers. Công ty sẽ dỡ các kiện phụ tùng, kiểm tra so sánh với danh mục vật t dùng cho sản xuất, kiểm tra chất lợng và số l- ợng các loại phụ tùng. Các loại phụ tùng mày đợc chia ra theo các vị trí của các dây truyền theo lịch trình với số lợng quy định. 2.2. Qúa trình hàn: Quá trình hàn đợc chia ra các vị trí nh sau: Hàn các chi tiết thuộc phần khung xe và sàn xe (Tiến hành trên gá) Hàn các chi tiết thuộc hai thành bên của xe (Tiến hành trên gá) Hàn trần xe, 2 thành bên với khung xe (Tiến hành trên gá) Hàn một số vị trí không thực hiện đợc trên gá, hàn CO2 và hàn đồng. Lắp cửa trớc, cửa bên và cửa sau xe. Điều chỉnh đúng khe hở. Sửa chữa các khuyết tật của chi tiết, các khuyết tật do quá trình hàn gây ra. Kiểm tra lại các điểm hàn, kiểm tra đIều kiệm lắp ghép và điều tra trạng thái bề mặt. Việc kiểm tra quy trình hàn bao gồm: + Kiểm tra theo quy trình hàn. -Kiểm tra số lợng điểm hàn. -Kiểm tra vị trí và chất lợng mối hàn. + Kiểm tra định kỳ khung kính chắn gió, kết cấu khung xe. + Kiểm tra cuối cùng: -Kiểm tra đIều kiện lắp ghép của cánh cửa và của các chi tiết khác. -Kiểm tra trạng thái bề mặt của thân xe. Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 4 Hàn hai thành bên xe Hàn khung dư ới và sàn xe Hàn lắp ghép thành xe Hàn hoàn chỉnh xe Lắp ghép và điều chỉnh cửa xe Kiểm tra toàn bộ phần thân xe Sửa chữa và hoàn chỉnh bề mặt xe Báo cáo thực tập tổng hợp 2.3. Quá trình sơn: Sau khi thân xe hoàn thành phân xởng hàn phải đợc kiểm tra xác nhận không có các khuyết tật, sau đó mới đợc chuyển sang bộ phận sơn. Quá trình sơn bao gồm các công đoạn sau: Công việc kiểm tra chất lợng trong quá trình sơn bao gồm: - Kiểm tra định kỳ độ dày Coating thicknes gauge TT20. - Kiểm tra định kỳ độ bóng của sơn bằng máy Glosmeter 60 o . - Kiểm tra các khuyết tật của sơn nh vết bẩn, vết xớc, vết chảy, các điểm lồi lõm . Khi tất cả các yêu cầu của sơn đợc đáp ứng xe mới chuyển sang bộ phận lắp ráp. Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 5 SƠN ED (SƠN TĩNH ĐIệN) Sấy trong buồng sấy đánh bóng bề mặt, gắn sealer đánh giấy nháp bề mặt sơn ed Lau sạch bề mặt Sơn bề mặt Sấy trong buồng sấy Sửa chữa các khuyết tật của quá trình sơn Báo cáo thực tập tổng hợp 2.4. Lắp ráp nội thất và lắp ráp hoàn chỉnh xe: Lắp ráp nội thất bao gồm 4 công đoạn từ T1 đến T4 và lắp ráp hoàn chỉnh xe bao gồm các công đoạn từ C1 đến C4 (nh qui trình lắp ráp kèm theo) và công đoạn kiểm tra hoàn chỉnh. Đảm bảo chất lợng của quá trình lắp ráp bao gồm: -Kiểm tra việc lắp ráp đầy đủ, đúng vị trí chi tiết (Tiến hành trên tất cả các vị trí). -Định kỳ kiểm tra các dụng cụ đo lực -Giám sát việc lắp đúng số thân xe và số máy. 2.5. Qui trình kiểm tra kiểm tra cuối cùng: Các xe đợc đa vào kiểm tra cuối cùng là các xe sau khi đợc dây chuyền sản xuất khẳng định đợc lắp ráp đầy đủ (kể cả dầu, nớc làm mát, nớc rửa kính) và đảm bảo chất lợng. Việc kiểm tra cuối cùng sẽ đợc tiến hành tỉ mỉ, chính xác để loại trừ các khuyết tật còn tồn tại khi giao xe. Việc kiểm tra phải tiến hành lần lợt qua các bớc sau: 1. Kiểm tra đIều chỉnh hệ thống đèn: Kiểm tra chức năng vận hành của ô tô: - Kiểm tra số khung, số máy phải đúng theo tờ hải quan. - Kiểm tra điều chỉnh đèn pha cốt đợc tiến hành trên thiết bị kiểm tra đèn HT 210N (Do hãng BANZAI, Nhật Bản sản xuất). Các kết qủa kiểm tra phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của ôtô, kết quả này sẽ đợc ghi vào tờ kiểm tra cuối cùng. - Kiểm tra chức năng vận hành của ôtô bao gồm: Kiểm tra chức năng vận hành của còi, đèn, gạt ma, hệ thống bàn đạp, cần số, cần kéo phanh tay . Kết quả kiểm tra đ- ợc ghi vào tờ kiểm tra. 2. Kiểm tra bên trong và bên ngoài xe: Kiểm tra các khe hở của các chi tiết, kiểm tra việc lắp ráp đẩy đủ và đúng vị trí của các chi tiết bên ngoài và bên trong xe. Kứem tra bề mặt thân xe và bề mặt của các chi tiết. Kết quả đợc ghi vào tờ kiểm tra cuối cùng 3. Kiểm tra bên dới thân xe: - Kiểm tra việc lắp ráp đủ, đúng vị trí và trạng thái của các đờng ống, kiểm tra đờng dây điện, kiểm tra các đờng cáp. - Kiểm tra việc lắp đúng, đủ chi tiết và trạng thái của các cụm bên dới thân xe. - Kiểm tra lực siết của các bu -lông và ê - cu quan trọng Kết quả đợc ghi vào tờ kiểm tra cuối cùng. 4. Kiểm tra Side slip thực hiện trên thiết bị WG - 75B -3 (Do hãng BANZAI, Nhật Bản sản xuất). Việc Kiểm tra theo hớng dẫn sử dụng thiết bị vad đIều chỉnh theo đúng giá trị cho phép của ôtô đồng thời kết quả đợc ghi vào tờ Kiểm tra. 5. Kiểm tra lực phanh và Kiểm tra tốc độ: Đợc thực hiện trên thiết bị BST- 75N (Do hãng BANZAI, Nhậ Bản sản xuất). Việc Kiểm tra phảI tuân theo hớng dẫn sử dụng của thiết bị, tiến hành Kiểm tra và ghi kết quả vào tờ Kiểm tra cuối cùng 6. Kiểm tra chạy thử trên đờng: Xe Kiểm tra phảI đợc tiến hành chạy thử tối thiểu là 2Km. Trong qúa trình chạy thử cần Kiểm tra lạI chức năng hoạt động của xe, kiểm tra tiếng ồn của máy, ca- bin và hệ thống gầm xe. Kiểm tra tính năng của các bộ phận phanh, lái .Kết quả kiểm tra đợc ghi vào tờ kiểm tra cuối cùng. 7. Kiểm tra chạy không tải và kiểm tra hàm lợng khí xả : Việc kiểm tra chạy không tải đợc thực hiện trên thiết bị DACS -100 -1B và hàm lợng khí xả trên thiết bị MEXA- 324J (đều do hãng BANZAI, Nhật Bản sản xuất). kiểm tra chạy khong tảI áp dụng cho tất cả các xe; kiểm tra hàm lợng khí CO/HC sẽ đợc kiểm tra xác suất (20% xe kiểm tra). Việc kiểm tra phảI tuân theo hớng dẫn của thiết bị. Sau khi kiểm tra phải tiến hành điều chỉnh để số vòng quay và lợng khí CO/HC đạt đợc theo tiêu chuẩn của xe và ghi kết quả cuối cùng vào tờ kiểm tra cuối cùng. Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 6 Báo cáo thực tập tổng hợp 8. Kiểm tra kín nớc: Kiểm tra trong buồng phun nớc có áp lực đầu vòi phun là 1,8kg/cm 2 trong thời gian kiểm tra là 3 phút. Trong quá trình kiểm tra phải xác định tất cả các vị trí hở, ghi vào tờ kiểm tra cuối cùng, chuyển về bộ phận sản xuất để sửa chữa (nếu có sai hỏng). Sau đó tiến hành kiểm tra lại đảm bảo không hở nớc. 2.6. Hoàn chỉnh xe: Sau khi qua kiểm tra xe đợc đa vào bộ phận sửa chữa. Tất cả các khuyết tật phát hiện trong quá trình kiểm tra sẽ đợc sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong sẽ đợc kiểm tra lại. Khi tất cả các khuyết tật đã đợc sửa chữa theo đúng tiêu chuẩn và không xuất hiện các khuyết tật mới, khi đó xe đợc cấp giấy chứng nhận chất lợng xuất x- ởng và mới đợc giao cho bộ phận bảo quản. 3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty : Do đặc điểm của quy trình công nghệ lắp ráp xe ô tô, công ty phải nhập nguyên vật liệu chính dới dạng CKD và một số nguyên liệu phụ để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh. Để chỉ đạo tốt quá trính sản xuất sản phẩm của công ty căn cứ vào nhiệm vụ thì Công ty đã tổ chức quy trình lắp ráp theo đặc điểm của từng phân x- ởng đợc quy định nh sau: - Phân xởng hàn: phân xởng hàn thì chức năng chính là tạo nên phần khung xe - Phân xởng sơn: tạo nên lớp áo cho sản phẩm -Phân xởng lắp ráp: đây là công việc cuối cùng để tạo nên một chiếc xe hoàn chỉnh. Quy trình lắp ráp dợc thực hiện qua đồ sau: Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 7 Phòng sản xuất Phân xưởng chuẩn bị sản xuất(PPC) Phân xưởng lắp ráp Phân xưởng hàn Phân xưởng sơn Báo cáo thực tập tổng hợp 4. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty: 4.1. đồ Cơ cấu bộ máytổ chức của công ty: Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A Phòng hành chính Phòng sản xuất Phòng kỹ thuật cơ đIện Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Tài chính Phó tổng giám đốc thứ nhất Giám đốc sản xuất Phòng Quan hệ đối ngoại Phòng hành chính tổng hợp Phòng Tài chính kế toán Phòng marketing Phòng xuất nhập khẩu Phòng kỹ thuật xản xuất 8 Báo cáo thực tập tổng hợp 4.2. Chức năng , nhiệm vụ của Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty: Ban giám đốc: - Tổng giám đốc: là ngời đứng đầu công ty có nhiệm vụ: +Chịu trách nhiệm chung về việc đIều hành hoạt độngkinh doanh của công ty tạI Việt Nam, chịu trách nhiệm với Tổng cục Quốc Phòng, Chính phủ Việt Namvà Tổng công ty DAIHATSU về thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty. + Hoạch định chiến lợc kinh doanh của công ty +Kiểm tra và lãnh đạo việc thực hiện kế hoạch +Nhận kế hoạch và báo cáo đầy đủ kế hoạch thực hiện kế hoạch của công ty cho Tổng cục Quốc Phòng và tập đoàn DAIHATSU theo quy chế. - Phó tổng giám đốc thứ nhất : phụ trách công tác chính trị, là ngời giúp việc của Tổng giám đốc , trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động về tổ chức với các cơ quan chức năng, các bên liên doanh , với các cơ quan Nhà nớc có liên quan và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. - Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Tài chính : là ngời có nhiệm vụ +Theo dõi và chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, ra các quy chế quản lý và sử dụng vốn của công ty với các bên liên doanh , các đơn vị đại lý trực thuộc công ty. + Giám sát vòng quay và khả năng sinh lời của đồng vốn theo từng thời kỳ kế hoạch +Thực hiện theo dõi dòng thanh toán tiền vốn nhập các thiết bị lắp ráp sản phẩm +Giám sát thực hiện các nghĩa vụ của công ty đối với nhà nớc và đối tác liên doanh. - Giám đốc sản xuất: + Chỉ đạo các kế hoạch sản xuất xe của công ty theo kế hoạch đã hoạch định +Trực tiếp theo dõi , giám sát chặt chẽ các quy trình kỹ thuật sản xuất để đảm bảo chất lợng sản phẩm của công ty đạt chất lợng quốc tế + Nghiên cứu , soạn thảo các chơng trình nội địa hoá từng phần các sản phẩm của công ty. + Tận dụng tối đa các nguồn lực để đảm bảo tính hợp lý các vị trí sản xuất trong công ty phù hợp với trình độ và tay nghề của lực lơng công nhân kỹ thuật và kỹ s. Các phòng ban: - Phòng hành chính tổng hợp : Chức năng: Tham mu cho Ban giám đốc Công ty về công tác tổ chức hành chính, văn th lu trữ, y tế, các chế độ của ngời lao động. Nhiệm vụ: Quản lý về nhân sự, giải quyết các công tác quản lý hành chính, quản lý công văn giấy tờ, làm nhiệm vụ đón khách đến liên hệ công tác và chuyển giao giấy tờ cho các đơn vị có liên quan, lo công việc hành chính cho Công ty, bảo vệ trật tự trị an cho Công ty. Phòng Tài chính kế toán: Chức năng: Điều hoà, phân phối tổ chức và sử dụng nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, theo dõi chi tiết các chi phí phát sinh, làm tốt công tác hạch toán giá thành thực tế, đề xuất với Ban giám đốc giảm bớt chi phí do chủ quan gây nên để điều tiết giá thành sản phẩm , thanh toán kịp thời công nợ, giảm việc chi tiêu theo quy định của Nhà n- ớc. Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 9 Báo cáo thực tập tổng hợp Nhiệm vụ: Cung cấp những thông tin về tình hình hoạt động kinh tế , Tài chính của công ty. Đánh giá kết quả quá trình sản xuất kinh doanh, hạch toán lỗ lãi. Thực hiện các chế độ quản lý Tài chính , thực hiện các chế độ với ngân sách nhà nớc. -Phòng marketing: Chức năng : Tham mu cho Ban giám đốc công ty trong việc chỉ đạo thực hiện chiến lợc chiếm lĩnh thị trờng trên toàn quốc theo đúng pháp luật của Nhà nớc và quy chế quản lý quản lý kinh doanh hiện hành của công ty, xây dựng khuyếch trơng mở rộng các mạng lới đạI lý bán hàng của công ty. Nhiệm vụ: + Tổ chức các mạng lới kinh doanh theo phong thức các đại lý và các công ty uỷ thác trên toàn quốc. +Tìm kiếm thị trờng thông qua các công cụ quảng cáo khuyến mại. + Tổ chức tiếp thị, thu thập thông tin, giá cả về mặt hàng xe của công ty đồng thời so sánh chất lợng và giá cả của các công ty đối thủ. + Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế theo đung quy dịnh về Tài chính của Nhà nớc và đảm bảo an toàn nguồn Tài chính từ việc bán hàng. -Phòng kỹ thuật: Chức năng: Tham mu cho Ban giám đốc về kỹ thuật công nghệ lắp ráp sản xuất các sản phẩm của công ty đúng tiến độ quy định đồng thời nghiên cứu chi tiết các kỹ thuật lắp ráp nhằm đảm bảo chất lợng và uy tín quốc tế. Nhiệm vụ: + Theo dõi và giám sát chặt chẽ các bộ phận dây truyền sản xuất của công ty và kiểm tra chất lợng + Xây dựng kế hoạch nghiên cứu các đề Tài sản xuất chi tiết để từng bớc làm chủ các công nghệ lắp ráp mà tạm thời công ty vẫn phụ thuộc vào Tổng công ty DAIHATSU . + Nghiên cứu tìm kiếm vật t sản xuất trong nớc nhằm nội địa hoá sản phẩm, giảm chi phí nhập khẩu. + Từng bớc xây dựng chơng trình tuyển chọn công nhân có tay nghề bậc cao và các kỹ s đi đào tạo nâng cao kỹ năng công nghệ mới nớc bạn. Các đơnvị cơ sở trực thuộc : có những chức năng và nhiệm vụ cơ bản sau: Nhà máy và các phân xởng lắp ráp: Lắp ráp sản xuất các loại xe đa dụng trên cơ xe tải tiêu chuẩn, xe khách 7 chỗ. Các phòng trng bày bán hàng :Thực hiện chức năng trng bày, quảng cáo, bán sỉ và bán lẻ các loạI xe theo yêu cầu của khách hàng. Các đại lý: Thực hiện các hợp đồng bán hàng đại lý, bán trả góp các sản phẩm xe ôtô cho công ty. 5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty: 5.1. Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty: Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 10 [...]... những bớc trên, tuỳ từng báo cáokế toán tổng hợp sẽ chuyển số liệu từ báo cáo kế toán kỳ trớc, các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng hợp để lấy những thông tin phù hợp cho báo cáo cần lập Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 19 Báo cáo thực tập tổng hợp Phần II: Một số phần hành kế toán chủ yếu 1 Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: 1.1 Đặc đểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: 1.1.1.Đặc.. .Báo cáo thực tập tổng hợp 5.1.1 đồ tổ chức phòng kế toán: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán giá thành và vật tư, TSCĐ Kế toán tiêu thụ và công nợ Kế toán quỹ và thanh toán 5.1.2 - Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán: + Kế toán trởng (kiêm trởng phòng Tài chính kế toán) : Là ngời phụ trách điều hành chung mọi công tác, mọi hoạt động kế toán của công ty, thực hiện sự phân công lao... hành của Công ty Mỗi nhân viên kế toán trong phòng Tài chính kế toán phụ trách một phần hành riêng 5.2 Hệ thống chứng từ sử dụng trong công ty: 5.2.1 Chế độ chứng từ: Công ty sản xuất ô DAHATSU VIETINDO là một công ty liên doanh với nhiều công ty nớc ngoài Vì vậy để thuận tiện cho việc giao dịch giữa các công ty với nhau, trong quá trình hạch toán kế toán công ty sử dụng hệ thống Tài khoản kế toán. .. để kế toán tổng hợp ghi sổ + Kế toán tổng hợp: Là ngời có nhiệm vụ tổng hợp các số liệu đã đợc phản ánh trên sổ chi tiết của các kế toán phần hành khác chuyển sang Kế toán tổng hợpphân bổ các khoản chi phí và các số liệu liên quan để ghi sổ tổng hợp và lập báo cáo kế toán Ngoài ra, còn có các nhân viên kinh tế tại các phân xởng trên Nhà máy có chức năng cung cấp thông tin cho các kế toán phần hành. .. các sổ kế toán tổng hợp với nhau, giữa các số liệu các sổ kế toán chi tiết với số liệu sổ kế toán tổng hợp tơng ứng Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 18 Báo cáo thực tập tổng hợp Bớc 3: Kế toán kết hợp với một số bộ phận khác nh phòng kỹ thuật, bên quản lý Tài sản để thực hiện kiểm Tài sản theo chế độ kế toán Tài sản quy định, đIều chỉnh số liệu trên sổ kế toán phù hợp với số liệu kế toán Sau khi... đề nghị đợc duyệt, công ty sẽ tiến hành sửa chữa Thông thờng, công ty tiến hành sửa chữa những h hỏng này theo phơng thức thuê ngoài 3 Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng: 3.1 Công tác tổ chức tiền lơng tại công ty: Công ty tổ chức tiền lơng đợc giao cho phòng hành chính tổng hợp thực hiện, Công ty trả lơng theo thời gian làm viêc Hàng tháng, trên cơ sở các chứng từ hạch toán thời gian lao... Xử lý thông tin và kết xuất dữ liệu Các sổ NKC và các sổ kế toán liên quan 5.4- Hệ thống báo cáo kế toán: Các sổ chi tiết ghi chép và cung cấp một cách chi tiết đầy đủ toàn bộ những biến động của tình hình kinh tế Tài chính của công ty trong kỳ kế toán Ngợc lại báo cáo Tài chính lại phản ánh một cách tổng hợp nhất tình hình Tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh... thống Tài khoản của công ty 5.2.3 Quá trình luân chuyển chứng từ: Bán hàng Chứng từ gốc KCS Kho Kế toán Xuất kho Chi phí bằng tiền KCS Phòng sản xuất Nguyễn Thị Hồng - Kiểm toán 43A 15 Thành phẩm Thanh toán Báo cáo thực tập tổng hợp 5.3 Hệ thống sổ kế toán: 5.3.1 Hình thức sổ kế toán sử dụng trong công ty: Việc ghi sổ kế toán của công ty đợc thực hiện theo hình thức nhật ký chung Đây là hình thức ghi sổ... 3382 Bảng tổng hợp chi tiết tk 3341, 3342 Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo kế toán 4 Hạch toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm 4.1 Đặc điểm tập hợp chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm Tại công ty DATHASU - VIETINDO đối tợng hạch toán chi phí và mỗi xe trong mỗi đơn đăt hàng Do đó phơng pháp tập hợp chi phí là phơng pháp tính chi phí cho từng đơn đặt hàng Theo tình hình thức... độ kế toán (quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Bộ Tài chính) về báo cáo kế toán và cũng là để phục vụ cho mục tiêu quản lý của công ty Công ty tiến hành lập 4 báo cáo: + Bảng cân đối kế toán (mẫu số B01 - DN) + Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B02 - DN) + Bảng thuyết minh báo cáo Tài chính (mẫu số B09 - DN), + Báo cáo lu chuyển tiền tệ (mẫu số B05 - DN) Cả 4 báo cáo . kế toán chủ yếu Phần III: Nhận xét đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán tại Công ty sản xuất ô tô DAIHATSU-VIETINDO Báo cáo. báo cáo thực tập này gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty sản xuất ô tô DAIHATSU-VIETINDO Phần II: Một số phần hành kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng hợp về một số phần hành kế toán chủ yếu & tình hình tổ chức hạch toán tại Công ty sản xuất ô tô daihatsu-vietindo, Báo cáo tổng hợp về một số phần hành kế toán chủ yếu & tình hình tổ chức hạch toán tại Công ty sản xuất ô tô daihatsu-vietindo, Báo cáo tổng hợp về một số phần hành kế toán chủ yếu & tình hình tổ chức hạch toán tại Công ty sản xuất ô tô daihatsu-vietindo, Chức năng, nhiệm vụ của công ty: Qúa trình hàn: Quá trình hàn đợc chia ra các vị trí nh sau:, Kiểm tra bên trong và bên ngoài xe: Kiểm tra các khe hở của các chi tiết, kiểm tra Kiểm tra Side slip thực hiện trên thiết bị WG - 75B -3 Do hãng BANZAI, Nhật Kiểm tra lực phanh và Kiểm tra tốc độ: Đợc thực hiện trên thiết bị BST- 75N Do Kiểm tra chạy kh, Quá trình sơn: Lắp ráp nội thất và lắp ráp hoàn chỉnh xe: Chức năng , nhiệm vụ của Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty:, Hệ thống chứng từ sử dụng trong công ty: 1. Chế độ chứng từ:, .HƯ thèng sỉ kÕ to¸n:, Phơng pháp tính giá nguyên vật liệu: Chứng từ sản xuất và quá trình luân chuyển chứng từ:, Vận dụng hệ thống Tài khoản:, Hạch toán chi tiết và tổng hợp TSCĐ, khấu hao TSCĐ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay