biên bản hội đồng trường

9 286 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 01:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục huyện Krông Nô Căn cứ vào kế hoạch năm học 2009- 2010 của trường tiểu học Nguyễn Văn Bé đã được hội đồng đồng trường nhất trí cáo về các chỉ tiêu thực hiện trong năm học 2009-2010 cụ thể như sau: 1. Tập thể: Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh. Trường: Trường tiên tiến cấp Công đoàn: đạt trong sạch vững mạnh. Liên đội hoàn thành xuất sắc. Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ1 . Trường giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Giữ vũng cơ quan văn hóa cấp huyện 2. Cá nhân Chiến sĩ thi đua: 2 Giáo viên biểu dương cấp huyện: 1 Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện:3 Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 4 Sáng kiến kinh nghiệm thi cấp huyện : 2 cái Đánh giá giáo viên theo quyết định 14 tốt: 80%;khá 20%. Thi chữ viết cấp huyện : 4 GV 3.Về công tác phổ cập đúng độ tuổi. Huy động 100% đúng độ tuổi vào lớp 1 Duy trì sĩ số : 100% Tỉ lệ lưu ban: 2% Tỉ lệ học sinh bỏ học:0 Hiệu quả đào tạo : 97% Tỉ lệ HSHTCTTH:100 % Tỉ lệ học sinh khá giỏi : 60% Tỉ lệ học sinh đúng độ tuổi :85% Tỉ lệ lên lớp:98% Thi : VSCĐ cấp huyện :40% Chỉ tiêu về chất lượng Tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện: 6em Chỉ tiêu về chất lượng: Hạnh kiểm : Đạt: 100% Học lực: Giỏi :15% Khá : 45% TB:38% Y:2% 4. Tinh thần tự học và có sáng tạo: 1giáo viên: 1 chuyên đề/năm( sáng kiến kinh nghiệm) Thao giảng: 6 tiết/GV/năm. Dự giờ đồng nghiệp : 18 tiết / năm 5. Phong trào thi đua: Làm đồ dùng dạy học 1cái/ khối Sử dụng máy vi tính thành thạo : 50% Tổ chức chuyên đề : 1lần /năm đi học hỏi trường khác GV soạn giáo án vi tính:1 Kiểm tra chuyên đề: 100%GV Kiểm tra toàn diện 1/3 trong tổng số GV( 5 GV/năm) Sáng kiến kinh nghiệm:1 sáng kiến /GV/ năm. Sinh hoạt chuyên môn: 2 lần/tháng. Chuyên môn xếp loại giỏi trong năm:7 GV. Đ/c Thủy thông qua kế hoạch dạy 2 buổi /ngày năm học 2009 - 2010. Tổng số HS: 307 em Tổng số lớp:12 lớp.( trong đó 2 lớp ghép tại phân hiệu Bon Choih) Số học sinh 2 buổi /ngày 10 lớp tại trung tâm Tổng số học sinh: 282 em ( K1: 2 K2 : 2 K3: 2 K4 : 2 K5:2) Thời gian học từ 15/8/ 2009. Số học sinh 3 buổi/tuần 1 lớp tổng số học sinh 26 em ( 5b ) 2. Chương trình giảng dạy. Không quá 7 tiết /ngày đố với lớp 2 buổi/ ngày Buổi sáng: theo chương trình chung Bộ Giáo dục và đào tạo Buổi chiều: Ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi và chuẩn bị bài hôm sau không yêu cầu làm thêm bài tập ở nhà đối với học sinh học 2 buổi /Ngày. Hợp đồng giáo viên dạy môn ngoại ngữ từ lớp 3 đến lớp 5. Âm nhạc: 1 tiết / tuần /lớp TD: 1 tiết / tuần /lớp MT:1 tiết / tuần /lớp Thông qua tờ trình số 10/ trường Nguyễn Văn Bé về việc mở lớp dạy 2 buổi/ngày năm học 2009-2010. 3.Thông qua các quyết định của năm học 2009-2010 Thông qua quyết định số 1621QĐ –CTUB về việc thành lập hội đồng trường của CTUBND Huyện Krông Nô. Thông qua quyết định số 1/ QĐ NVB về việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A ( H1N1).trong trường Nguyễn Văn Bé . Thông qua quyết định số 02/ QĐ–NVB về việc thành lập hội đồng tự đánh giá trường tiểu học Nguyễn Văn Bé. Thông qua quyết định số 03/QĐ –NVB về việc thành lập hội đồng thi đua khen thưởng. Thông qua quyết định số 04/QĐ –NVB về việc phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5. 4.Đồng chí Thủy thông qua kế hoạch chuyên môn năm học 2009-2010. Qua thảo luận các đồng chí trong hội đồng trường thống nhất theo kế hoạch chuyên môn đã đề ra. Hội đồng trường đồng ý 100% chuyển tất cả nội dung trên thành nghị quyết để thực hiện trong năm học 2009-2010 Nghị quyết được thông qua trong hội đồng trường. Chủ tọa Thư ký MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 2009-2010 Đơn vị: Nguyễn Văn Bé I:ĐĂNG KÝ DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN TT Họ và tên Giới tính Chức vụ Tổ chuyên môn I:ĐĂNG KÝ DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ TT Họ và tên Giới tính Chức vụ Tổ chuyên môn Tên SKKN :ĐĂNG KÝ DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH TT Họ và tên Giới tính Chức vụ Tổ chuyên môn Tên SKKN MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 2009-2010 Đơn vị: Nguyễn Văn Bé ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN CÁ NHÂN I:TT Họ và tên Giới tính Chức vụ Tổ chuyên môn DANH SÁCH HỌC SINH THAN GIA HKPĐ CẤP TRƯỜNG Năm học 2009-2010 S t t Họ và tên Lớp Bóng đá Cờ vua Bóng bàn Chạy 50m Kéo co 1Nguyễn Văn Nhơn 5A X Nguyễn Văn Khải 5A X Trần Hoàng Vũ 5A X Lê Như Ý 5A X Lê Văn Bảo 5A X Văn Phước Tây 5A X Phạm Thế Anh 5A X Trần Vươn 5A X Văn Phú Vương 5A X Lê Đức Hiếu 5A X Văn Phú Vương 5A X Nguyễn Văn Nhơn 5A X Lâm Thị Yến 5A X Phan Thị Hiền Diệu 5A x Nguyễn Văn Nhơn 5A X Phạm Thế Anh 5A x Trần Vươn 5A X Trần Hoàng Vũ 5A X Lâm Thị Yến 5A X Sơ Thị Ngọc Lý 5A x Nguyễn Văn Nhơn 5A X Nguyễn Văn Khải 5A X Trần Hoàng Vũ 5A X Lê Như Ý 5A X Lê Văn Bảo 5A X Văn Phước Tây 5A X Phạm Thế Anh 5A X Trần Vươn 5A X Văn Phú Vương 5A X Lê Đức Hiếu 5A X Sơ Thị Ngọc Lý 5A X HuỳnhThịLê Hương 5A X Nguyễn Thị Bông 5A X Lâm Thị Yến 5A X Phan Thị Duyên 5A X Lê Thị Thùy Duyên 5A X Văn Thị Thương 5A X Phan Thị Thuận 5A X Nguyễn Thị Thu Hà 5A X Phan Thị Hiền Diệu 5A X Y Múc 5B X Nguyễn Đức Chú 5B X Võ Văn Tuấn 5B X Phạm Hữu Pháp 5B X Nguyễn Thanh Đạt 5B X Phạm Văn Dũng 5B X Nguyễn Văn Quang 5B X Nguyễn Đình Thọ 5B X Nguyễn Lê Thế Thiên 5B X Nguyễn Hân 5B X Nguyễn Văn Quang 5B X Nguyễn Đức Chú 5B X Võ Văn Tuấn 5B X Võ Văn Tuấn 5B X Lê Thị Thúy 5B X Hà Thị Hiền 5B X Y Múc 5B X Nguyễn Văn Quang 5B X Huỳnh Thị Công Lý 5B X Hà Thị Hiền 5B X Võ Thị Phương 5B X Lê Thị Thúy 5B X Trần Thị Tú 5B X Võ Thị Hẹn 5B X Trương Thị Kiều 5B X Trần Thị Hương 5B X Nguyễn Thị Tài Linh 5B X Phan Thị Thanh Thủy 5B X Y Múc 5B X Phạm Văn Dũng 5B X Nguyễn Văn Quang 5B X Nguyễn Đình Thọ 5B X Nguyễn Đức Hậu 5B X Trần Đức Quỳnh 5B X Bùi Văn Kiệt 5B X Nguyễn Đức Chú 5B X Nguyễn Thành Đạt 5B X Phạm Hữu pháp 5B X Nguyễn Văn 4A Trường Vĩ Nguyễn Văn Nghĩa 4A X Trần Huy Hoàng 4A X Trần Văn Thông 4A X Nguyễn Văn Dũng X Trần Quốc Vương X Lê Thành Nguyên X Trần Tuấn Vũ X Dương Quốc Hậu X Mai Chí Nam X Trần Thị Yến Nhi X Đặng Thị Thanh Tuyền X Lương Thị Mĩ Kiều X Lê Thị Kim Hẹn X Nguyễn Văn Nghĩa X Trần Huy Hoàng X Vũ Thị Thu Hiền X Lê Phương Thảo X Lương Thị Mĩ Kiều X Trần Thị Yến Nhi X TrươngThịThuPhư ợng X Võ Thị Tú X Lê Thị Kim Hẹn X Nguyễn Thị Lệ X Lê Quỳnh Duyên X Hồ Nguyễn Tâm Sự X Trương Minh Quang x Nguyễn Văn Nghĩa X Trần Văn Thông X Nguyễn Văn Dũng X Trần Tuấn Vũ X Nguyễn Văn Hải X Trần Huy Hoàng X Trần Quốc Vương X Nguyễn Văn Trường Vũ X Lê Thành Nguyên x . lớp 5. 4 .Đồng chí Thủy thông qua kế hoạch chuyên môn năm học 2009-2010. Qua thảo luận các đồng chí trong hội đồng trường thống nhất theo kế hoạch chuyên môn đã đề ra. Hội đồng trường đồng ý 100%. Nguyễn Văn Bé đã được hội đồng đồng trường nhất trí cáo về các chỉ tiêu thực hiện trong năm học 2009-2010 cụ thể như sau: 1. Tập thể: Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh. Trường: Trường tiên tiến cấp. quyết định số 02/ QĐ–NVB về việc thành lập hội đồng tự đánh giá trường tiểu học Nguyễn Văn Bé. Thông qua quyết định số 03/QĐ –NVB về việc thành lập hội đồng thi đua khen thưởng. Thông qua quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: biên bản hội đồng trường, biên bản hội đồng trường, biên bản hội đồng trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn