Minna no nihongo shokyuu I sgk

274 967 2
  • Loading ...
1/274 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 21:23

Sách giáo khoa mina no nihongo shokyuu I bao gồm những mẫu câu cơ bản về những pháp tiếng nhật, cách chia các dạng của động từ ,tính từ, bài luyện tập ngữ pháp, thêm cả phần đọc hiểu giúp cho người mới học tiếng nhật hiểu rõ ràng về ngữ pháp, cách làm bài tập đọc hiểu, cách điền trợ từ. .
- Xem thêm -

Xem thêm: Minna no nihongo shokyuu I sgk, Minna no nihongo shokyuu I sgk, Minna no nihongo shokyuu I sgk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay