Báo cáo kiến tập " Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Hà " pdf

74 612 4
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 21:21

B o c o ki n t pỏ ỏ ế ậ ĐỀ TÀI Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : Ho ng V n T ng - Ki m to n 49Bà ă ự ể ỏ 1 B o c o ki n t pỏ ỏ ế ậ Ch ng I: T ng quan v Công ty c ph n H ng Hươ ổ ề ổ ầ ồ à 4 I. L ch s hình th nh v phát tri n c a Công ty c ph n H ng Hị ử à à ể ủ ổ ầ ồ à 4 II. c i m ho t ng s n xu t - kinh doanh c a Công ty c ph n H ng Đặ đ ể ạ độ ả ấ ủ ổ ầ ồ 8 Ch ng II: Th c tr ng t ch c k toán t i Công ty c ph n H ng Hươ ự ạ ổ ứ ế ạ ổ ầ ồ à 17 I. T ch c b máy k toán t i Công ty c ph n H ng Hổ ứ ộ ế ạ ổ ầ ồ à 17 S 2.1. T ch c b máy k toánơ đồ ổ ứ ộ ế 18 II. T ch c k toán các ph n h nh c thổ ứ ế ầ à ụ ể 29 Di n gi iễ ả 59 CH NG III: ÁNH GIÁ TH C TR NG T CH C K TOÁN T I CÔNG ƯƠ Đ Ự Ạ Ổ Ứ Ế Ạ TY C PH N H NG HÀỔ Ầ Ồ 65 Ho ng V n T ng - Ki m to n 49Bà ă ự ể ỏ 2 B o c o ki n t pỏ ỏ ế ậ LỜI MỞ ĐẦU Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì đòi hỏi phải bộ máy kế toán tốt, hiệu quả. Được sự giúp đỡ của Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Hồng và sự hướng dẫn tận tình của Nguyễn Thị Phương Hoa, em đã tiến hành tìm hiểu để được những hiểu biết đúng đắn về tổ chức bộ máy kế toán công tác kế toán của công ty, đặc biệt là về quy trình hạch toán tài sản cố định tại Công ty. Bài báo cáo kiến tập của em được trình bày với kết cấu như sau: Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Hồng Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Chương III: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Do trình độ và nhận thức còn hạn chế nên bài báo cáo của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của các cán bộ nhân viên Phòng Tài chính kế toán công ty cổ phần Hồng và của Nguyễn Thị Phương Hoa để em hoàn thiện hơn nữa bản báo cáo này. Ho ng V n T ng - Ki m to n 49Bà ă ự ể ỏ 3 B o c o ki n t pỏ ỏ ế ậ Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Hồng I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Hồng - Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Hồng - Trụ sở công ty: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thị xã Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn - Vốn điều lệ: 16.888.000.000,00 đồng Quá trình hình thành và phát triển của công ty như sau: • Công ty cổ phần Hồng tiền thân là một Công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập năm 2002 với tên gọi: Công ty TNHH Hồng Hà. • Năm 2005, để phù hợp với quy mô hoạt động và phương hướng sản xuất kinh doanh, Công ty đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần Hồng Hà. • Tháng 01 năm 2008, với vị thể mới - phát triển hơn, lớn mạnh hơn, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần 1 nâng tổng số vốn điều lệ lên: 16.888.000.000 đ. • Với 07 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty cổ phần Hồng đã và đang hoàn thành những công trình quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. thể nói Công ty đã trưởng thành và đi lên mạnh mẽ trong thời gian qua. Để phù hợp với xu thế phát triển và những thay đổi của nền kinh tế, bằng nền tảng kinh nghiệm sắc của mình, Công ty cổ phần Hồng chủ trương đa dạng hóa ngành nghề, định hướng đầu tư vào khai thác và kinh doanh đá, tư vấn thẩm định các công trình, dự án đồng thời đẩy mạnh mở rộng thị trường xây dựng tại các địa bàn trên cả nước. • Nhận thức được chất lượng của đội ngũ cán bộ nhân viên chính là sức mạnh của doanh nghiệp, giúp Công ty sẵn sàng đương đầu được với cạnh tranh trong chế hội nhập, phát triển mạnh và bền vững. Chính vì vậy, thời gian vừa qua Công ty luôn quan tâm nâng cao chất lượng nhân sự. Với đội ngũ kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo chính qui ở Ho ng V n T ng - Ki m to n 49Bà ă ự ể ỏ 4 B o c o ki n t pỏ ỏ ế ậ trong và ngoài nước, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quản lý và tổ chức thi công, cùng với hàng loạt máy móc thiết bị hiện đại, Công ty đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu thi công các công trình đòi hỏi ứng dụng công nghệ thi công hiện đại với các tiêu chuẩn quốc tế. Công ty đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000, các chính sách chất lượng tiên tiến để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và thị trường. • Chuyên nghiệp và năng động, Công ty cổ phần Hồng đã và đang khẳng định vị thế và thế mạnh của mình trên thị trường, được sự tín nhiệm của các Chủ đầu tư và trở thành một đối tác tin cậy đối với khách hàng. Các thành tựu bản của Công ty: • Qua 07 năm kể từ ngày Công ty cổ phần Hồng được thành lập và đi vào hoạt động. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp và năng động, hệ thống máy móc thiết bị thi công hiện đại, năng lực tài chính vững chắc… Công ty đã và đang thi công rất nhiều công trình quy mô từ nhỏ đến lớn, sản xuất hàng vạn khối đá các loại góp phần rất lớn vào sự phát triển của địa phương cũng như của đất nước. • Với chủ trương đa dạng hoá ngành nghề, từ năm 2006 đến nay Công ty đã tiến hành liên doanh liên kết với Đội sản xuất vật liệu - Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn trong việc quản lý, khai thác và kinh doanh Đá tại mỏ đá Suối Viền. Cử cán bộ, công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình điều hành, khai thác và kinh doanh tại mỏ đá. Ngoài ra Công ty cũng đã tìm tòi, nghiên cứu và sẽ ứng dụng những công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại phục vụ quá trình khai thác và kinh doanh Đá đảm bảo an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. Chính nhờ đó, cho đến nay thể khẳng định Công ty đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và đảm bảo năng lực Ho ng V n T ng - Ki m to n 49Bà ă ự ể ỏ 5 B o c o ki n t pỏ ỏ ế ậ thực hiện lĩnh vực khai thác và kinh doanh Mỏ đá một cách độc lập cũng như hiệu quả cao. Ho ng V n T ng - Ki m to n 49Bà ă ự ể ỏ 6 Báo cáo kiến tập Bảng 1.1. Một số công trình Công ty đã và đang thi công: Đơn vị tính: Việt Nam đồng TT Tên công trình Chủ đầu tư Giá trị hợp đồng Thời gian thi công Khởi công Hoàn thành 1 Đường vào khu nội chính - Huyện Pác Nặm - Tỉnh Bắc Kạn Ban quản lý các dự án huyện Pác Nặm 10.597.992.00 0 12/2004 08/2006 2 Đường từ thôn Khuổi Đẳng đi thôn Ngoàn và từ thôn Khuổi Đẳng vao hang Nặm Lẩu - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn Ban quản lý dự án giao thông Bắc Kạn 10.885.603.71 9 12/2004 12/2006 3 Đường trục chính 27m -Trung tâm Huyện Pác Nặm - Tỉnh Bắc Kạn Ban quản lý các dự án huyện Pác Nặm 11.050.000.00 0 10/2007 Đang thực hiện 4 Đường Nặm Mây - Khuổi Pục - Huyện Pác Nặm - Tỉnh Bắc Kạn Ban quản lý các dự án huyện Pác Nặm 9.841.322.000 12/2007 Đang thực hiện 5 chống xói mòn Km26+200, ĐT257, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn Ban quản lý dự án giao thông Bắc Kạn 2.245.981.026 12/2007 06/2008 6 Đường Vũ Muộn - Cao Sơn - Côn Minh Ban quản lý dự án giao thông Bắc Kạn 11.678.170.39 5 09/2008 Đang thực hiện 7 … … … … … Hoàng Văn Tùng - Kiểm toán 49B 7 Báo cáo kiến tập II. Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty cổ phần Hồng 1. Đặc điểm về lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty chủ yếu kinh doanh các lĩnh vực sau: • Xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi; • Sản xuất vật liệu xây dựng; • San lấp mặt bằng công trình. 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh của Cụng ty cổ phần Hồng Bảng 1.2. Nguồn nhân lực của công ty STT Chuyên môn nghiệp vụ Số lượng (Người) Năng lực kinh nghiệm > 5 năm > 10 năm > 15 năm 1 Kỹ sư xây dựng 2 2 2 Kỹ sư thuỷ lợi 2 2 3 Kỹ sư giao thông 5 3 1 1 4 Kỹ sư điện 1 1 5 Kỹ sư khí 1 1 6 Kỹ sư khai thác mỏ 1 1 7 Cử nhân kinh tế 1 1 8 Cao đẳng giao thông, XD 10 6 2 9 Trung cấp kế toán 2 2 10 Lái máy 10 5 3 11 Lái ô 4 1 2 12 Công nhân xây dựng 30 15 5 13 Công nhân nổ mìn 3 3 14 - Kế hoạch sản xuất của công ty mang tính pháp lệnh: Mọi hợp đồng kinh tế đều do Giám đốc ký kết trực tiếp, không uỷ quyền cho các đơn vị Hoàng Văn Tùng - Kiểm toán 49B 8 Báo cáo kiến tập thành viên. Giá trị sản lượng và chi phí cho từng công trỡnh tớnh theo giai đoạn hoàn thành. - Mụ hỡnh hoạt động của công ty: áp dụng chế độ khoán. Công ty 3 hỡnh thức khoỏn chủ yếu là: • Khoỏn gọn cụng trỡnh • Khoỏn theo dự toỏn • Khoỏn nhõn cụng thiết bị Nguyên tắc khoán là đảm bảo chất lượng, tiến độ, động viên công nhân hăng hái trong lao động sản xuất. Quy trỡnh hoạt động sản xuất của cụng ty gồm quy trỡnh cụng nghệ chớnh sau: • Thi công làm đường mới. • Nâng cấp cải tạo đường. Quỏ trỡnh làm đường của công ty như sau: • San nền chuẩn bị mặt bằng thi cụng. • Khâu làm nền đường. • Làm móng đường: làm móng cấp phối đazăng… • Lớp mặt: tưới nhựa, thảm bờ tụng nhựa, bờ tụng. • Làm vỉa hè, trông cây xanh, lắp đèn điện chiếu sáng… 3. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Hồng Trong quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đó đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một phần đó núi lờn điều đó. Cụ thể, kết quả của 3 năm 2007, 2008, 2009 như sau: Hoàng Văn Tùng - Kiểm toán 49B 9 Báo cáo kiến tập Bảng 1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2007, 2008, 2009 Đơn vị tính: Việt Nam đồng Chỉ tiêu Năm 2007 2008 2009 Tổng doanh thu 20.788.321.52 0 30.956.802.97 0 46.762670.644 Giá vốn hàng bán 17.774.014.959 26.560.936.948 41.512.202.947 Lợi nhuận hoạt động SXKD 1.659.807.817 1.952.841.487 1.928.024.013 Tài sản ngắn hạn 13.168.641.72 3 15.594.867.01 2 16.031.404.712 Tài sản dài hạn 6.423.536.593 9.854.001.826 6.955.096.276 Nợ phải trả 1.477.875.450 7.575.145.523 4.694.415.665 Vốn chủ sở hữu 18.114.302.86 6 17.873.723.31 5 18.292.085.323 Lợi nhuận trước thuế 1.777.490.147 1.989.179.817 1.928.024.013 Thuế TNDN 497.697.241 556.970.349 482.006.003 Lợi nhuận sau thuế 1.279.792.906 1.432.209.468 1.446.018.009 Nhận xét : Từ khi thành lập đến nay Công ty đã chứng tỏ được khả năng phát triển của mình trên thị trường trong tỉnh cũng như xu hướng phát triển xa hơn nữa đến thị ngoại tỉnh sau này. Thể hiện ở các công trình đã xây dựng trong những năm qua giá trị lớn, ngày càng nhiều hợp đồng, nhiều công trình mời thầu. Điều này thể hiện qua nhiều chỉ tiêu phát triển như về nguồn vốn tăng Hoàng Văn Tùng - Kiểm toán 49B 10 [...]... ca Cụng ty c phn Hng H 1 C cu t chc qun lý ca Cụng ty Cú th khỏi quỏt c cu t chc ca cụng ty theo s sau: Hong Vn Tựng - Kim toỏn 49B 11 Bỏo cỏo kin tp S 1.1 B mỏy qun lý ca Cụng ty cổ phần Hồng i hi ng c ụng Hi ng qun tr Ch tch hi ng qun tr Ban giỏm c Phũng Phũng Phũng Phũng ti kinh thit b k chớnh doanh - vt t thut k toỏn Phũng t chc hnh chớnh 2 Chc nng, nhim v ca cỏc b phn trong cụng ty 2.1 B... toán Trình tự hạch toán tiền mặt của công ty thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2.4 Hạch toán tiền mặt TK 1121 Hong Vn Tựng - Kim toỏn 49B TK 111 TK 1121 30 Bỏo cỏo kin tp Rút TGNH về quỹ tiền mặt Gửi tiền mặt vào ngân hàng TK 131, 136, 138 Thu hồi các khoản nợ phải thu TK 141, 144, 244 Chi tạm ứng ký cợc, ký quỹ bằng tiền mặt TK 311, 341 TK 152, 153, 156, 611, 211, Vay ngắn hạn, dài hạn 217 Mua vật t hàng... GTGT: s dng tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr 2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 2.1 Cỏc loi chng t k toỏn s dng Hong Vn Tựng - Kim toỏn 49B 20 Bỏo cỏo kin tp Cụng ty ỏp dng h thng chng t k toỏn theo quyt nh s 15/2006/Q-BTC ban hnh ngy 20/3/2006 ca B ti chớnh v Ngh nh 129/2004/N-CP ngy 31/5/2004 ca Chớnh ph Theo ú, h thng chng t ca cụng ty bao gm cỏc loi chng t sau: K toỏn tin lng: Bng... tr, Ban kim soỏt gõy thit hi cho cụng ty v c ụng ca cụng ty Bu, min nhim, bói nhim thnh viờn HQT v thnh viờn Ban kim soỏt Hi ng qun tr: l c quan qun lý cụng ty, cú ton quyn nhõn danh cụng ty quyt nh, thc hin cỏc quyn v ngha v ca cụng ty khụng thuc thm quyn ca i hi ng c ụng Hi ng qun tr gm 5 thnh viờn cú s c phn gúp vn cao nht so vi cỏc c ụng khỏc trong cụng ty Hi ng qun tr cú cỏc quyn v nhim v sau:... thu cỏc d ỏn cho cụng ty, chuyờn giỳp vic cho Giỏm c, ng thi cng l ngi tham mu, tr lý cho Giỏm c trong lnh vc sn xut kinh doanh Ph trỏch theo dừi iu hnh mỏy múc thit b ca cụng ty 2.2 Cỏc phũng ban trong cụng ty Quan h gia cỏc phũng ban trong cụng ty l quan h ngang cp Mi phũng ban m nhn mt chc nng, nhim v riờng v cựng h tr cho nhau m bo thc hin tt nht mc tiờu v k hoch ca cụng ty Phũng Ti chớnh - k... ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty ngy c b sung m bo cho quỏ trỡnh hot ng, Cụng ty luụn huy ng vn ca cỏc nh u t v vay Ngõn hng kp thi u t vo cỏc cụng trỡnh - Doanh thu: Doanh thu ca Cụng ty tng theo thi gian, t l tng doanh thu theo hng nm ó khng nh c s phỏt trin ca cụng ty õy chớnh l ch tiờu quan trng cỏc nh u t cng nh nhng ngnh ngh quan tõm n s phỏt trin v trng tn ca cụng ty hin ti hay phỏt trin trong... quỏ trỡnh lao ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty, ỏnh giỏ s phỏt trin ca Cụng ty trong nhng nm qua, c th hin qua ch tiờu thc t Li nhun ny ch yu cụng ty b sung vo ngun vn hot ng kinh doanh, m bo kh nng u t cho cỏc cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh thng xuyờn - Thu: Cụng ty c phn Hng H l mt phỏp nhõn hot ng c lp, nờn thc hin ngha v vi Nh nc theo quy nh hin hnh, Cụng ty trc tip np thu cho chi cc thu tnh Bc Kn... v ng u ca Cụng ty v cụng tỏc cỏn b v mụ hỡnh t chc sn xut Thc hin cỏc ch chớnh sỏch v lao ng, tin lng i vi CBCNV B trớ v sp xp lao ng, duy trỡ ch chớnh sỏch m bo an ton cho c quan, bo v ti sn ca cụng ty Theo dừi v thc hin cụng tỏc thi ua khen thng, k lut Hong Vn Tựng - Kim toỏn 49B 16 Bỏo cỏo kin tp Chng II: Thc trng t chc k toỏn ti Cụng ty c phn Hng H I T chc b mỏy k toỏn ti Cụng ty c phn Hng H... quan trng trong cụng tỏc k toỏn ti Cụng ty Trong s cỏc phũng ban chc nng thuc b mỏy qun lý ca Cụng ty, phũng K toỏn ti chớnh cú v trớ trung tõm quan trng nht, giỏm sỏt ton b quỏ trỡnh kinh doanh, tớnh toỏn kt qu kinh doanh v tham mu cho Tng giỏm c v mi mt ca quỏ trỡnh sn xut, kinh doanh T chc b mỏy k toỏn ca Cụng ty c t chc theo mụ hỡnh tp trung Phũng K toỏn ca Cụng ty phi thc hin ton b cụng vic k toỏn... doanh hng ngy ca cụng ty, chu s giỏm sỏt ca HQT, chu trỏch nhim trc HQT v trc phỏp lut v vic thc hin cỏc quyn v nhim v c giao Giỏm c cú cỏc quyn v nhim v c bn sau: Quyt nh cỏc vn kinh doanh hng ngy ca cụng ty m khụng cn quyt nh ca HQT T chc thc hin cỏc quyt nh ca HQT T chc thc hin k hoch kinh doanh v phng ỏn u t ca cụng ty B nhim, min nhim, cỏch chc cỏc chc danh qun lý ca cụng ty, tr cỏc chc danh . sau: Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Hồng Hà Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Hà Chương III: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Hà Do. công ty. Theo dõi và thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật. Hoàng Văn Tùng - Kiểm toán 49B 16 Báo cáo kiến tập Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Hà I. Tổ. trên. II. Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Hà 1. Chính sách kế toán chung • Công ty áp dụng theo các chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam. • Hình thức kế toán là kế toán tập trung. •
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiến tập " Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Hà " pdf, Báo cáo kiến tập " Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Hà " pdf, Báo cáo kiến tập " Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Hà " pdf, Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Hồng Hà, I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Hồng Hà, II. Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty cổ phần Hồng Hà, Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Hà, I. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Hồng Hà, II. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể, CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn