bai 13. Cong dan voi vong dong

8 651 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 21:00

. GIÁO ÁN GIẢNG DẠY SỐ 2 Bài 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (Tiết 1) Tại lớp: 10 5 Phòng học: 11 Giáo sinh: Phan Thị Hiên GVHD: Nguyễn. trò như thế nào đối với cuộc sống của con người, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài 13 Công dân với cộng đồng (tiết 1) 3. Tiến trình lên lớp Hoạt động 1: Sử dụng các phương pháp vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 13. Cong dan voi vong dong, bai 13. Cong dan voi vong dong, bai 13. Cong dan voi vong dong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn