HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (Kỳ 5) pptx

4 191 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 20:20

. suy tim. 1. Chỉ định mổ gồm: a. Hở van động mạch chủ nặng, cấp tính. b. Bệnh ĐMC: khi đờng kính gốc ĐMC ³ 50 mm dù hở van ở mức độ nào. c. Hở van động mạch chủ mạn tính có kèm theo: - Triệu. HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (Kỳ 5) V. Điều trị A. Lựa chọn phơng hớng điều trị: chủ yếu là phải xác định nguyên nhân, ổn định tình trạng huyết động, xác định nhu cầu và. giãn mạch đợc chỉ định ở bệnh nhân HoC có: - Tăng huyết áp động mạch. - Suy tim và/hoặc rối loạn chức năng thất trái nhng chống chỉ định mổ. - Cải thiện tình trạng lâm sàng và huyết động trớc
- Xem thêm -

Xem thêm: HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (Kỳ 5) pptx, HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (Kỳ 5) pptx, HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (Kỳ 5) pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay