HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (Kỳ 1) pot

5 245 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 20:20

. HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (Kỳ 1) Hở van động mạch chủ (HoC) có thể chia thành 2 loại: cấp tính và mạn tính. HoC mạn thờng do van đóng không kín vì bờ của lá van bị dầy lên và. do giãn vòng van- gốc động mạch chủ (ĐMC) hoặc cả hai. HoC cấp thờng do chấn thơng ngực, viêm nội tâm mạc, tách thành động mạch chủ gây thủng, sa lá van hoặc giãn cấp tính vòng van và gần nh. các động mạch cảnh do tăng lu lợng tống máu qua van động mạch chủ. d. Rung tâm trơng Austin Flint: nghe thấy ở mỏm tim trong trờng hợp HoC nặng: do dòng HoC phụt ngợc gây rung lá trớc van
- Xem thêm -

Xem thêm: HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (Kỳ 1) pot, HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (Kỳ 1) pot, HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (Kỳ 1) pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay