giao an hinh 8 chi tiet (BD) 4 tiet-41-44

14 252 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 15:00

n m H B C A D HÌNH HỌC 8 - 25 - GV: Huỳnh Văn Sĩ Ngày soạn: 30/01/2010 Tiết: 41 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: − Kiến thức: Giúp HS củng cố vững chắc, vận dụng thành thạo đònh lý về tính chất đường phân giác của tam giác (thuận) để giải quyết những bài toán cụ thể, từ đơn giản đến hơi khó. − Kỹ năng :Rèn kỹ năng phân tích, chứng minh, tính toán, biến đổi tỉ lệ thức. − Thái độ: Qua những bài tập, rèn luyện cho HS tư duy lôgic, thao tác phân tích đi lên trong việc tìm kiếm lời giải của một bài toán chứng minh. II. CHUẨN BỊ: GV: Thước kẽ compa, bảng phụ vẽ hình 26, 27 SGK và đề bài tập. HS: Thước kẽ, eke, compa III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp :(1’) Kiểm tra só sô, nề nếp các lớp dạy. 2. Kiểm tra bài cũ:(7’) Câu hỏi kiểm tra:Hai học sinh lên bảng giải bài tập 15 SGK tr 67( hình vẽ đưa lên bảng phụ) Dự kiến trả lời: HS1: Hình a) Vì AD là đường phân giác góc A nên: AB DB AC DC = hay 4,5 3,5 7,2 x = Suy ra 7,2.3,5 4,5 x = x = 5,6 HS2: Hình b) Vì PQ là đường phân giác góc P ⇒ QM PM QN PN = hay 12,5 6,2 8,7 x x − = suy ra x ≈ 7,3 3. Bài mới : Tiến trình bài dạy TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 27’ Hoạt động 1 : Luyện tập Bài 16 tr 67 SGK GV: Treo bảng phụ bài 16 SGK GV: Hướng dẫn học sinh vẽ hình và ghi GT, KL 1 HS đọc to đề trước lớp HS vẽ hình và ghi GT, KL Bài 16 tr 67 SGK Chứng minh Ta có : S ABD = 2 1 BD. AH S ACD = 2 1 CD.AH 12,5 6,2 8,7 b) x M N P Q a) x 7,2 4,5 B C A D 3,5 B C A E 5 6 7 HÌNH HỌC 8 - 26 - GV: Huỳnh Văn Sĩ TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung GV: Để chứng minh ABD ACD S m S n = ta chứng minh như thế nào? Hỏi : Kẽ đường cao AH S ABD = ? S ACD = ? GV: Gọi 1HS lên bảng trình bày tiếp GV: Gọi HS nhận xét HS suy nghó trả lời HS : S ABD = 2 1 BD. AH HS : S ACD = 2 1 CD.AH 1HS lên bảng trình bày tiếp 1 vài HS nhận xét ⇒ CD BD AHCD AHBD ACD ABD S S = = . 2 1 . 2 1 (1) vì AD là đường phân giác  nên n m AC AB CD BD == (2) Từ (1) và (2) suy ra n m S S ACD ABD = Bài 18 tr 68 SGK GV treo bảng phụ đề bài 18 SGK GV gọi 1HS nêu GT, KL GV : AE là tia phân giác  ta suy ra hệ thức nào ? Tỉ số CE BE cụ thể bao nhiêu ? E∈BC ta suy ra hệ thức nào ? GV: Gọi HS lên bảng trình bày GV: Gọi HS nhận xét và sửa sai GV: Cũng có thể trình bày như câu kiểm tra (hình b) HS nêu GT, KL HS : suy ra CE BE = AC AB HS : CE BE = 6 5 HS : BC = BE + EC = 7 1 HS lên bảng trình bày bài làm 1 vài HS nhận xét và sửa sai Bài 18 tr 68 SGK Chứng minh Vì AE là tia phân giác của BÂC. Nên ta có : 6 5 == AC AB CE BE ⇒ 6565 + + == CEBECEBE mà BE + EC = BC = 7 ⇒ 11 7 65 == CEBE ⇒ BE = 11 7 .5 ≈ 3,18cm CE = 7 − 3,18 ≈ 3,82cm Bài 20 tr 68 SGK : GV: Gọi 1 HS đọc to đề trước lớp GV: Treo bảng phụ hình vẽ 26 SGK GV: Gọi 1 HS nêu GT, KL Xét ∆ADC vì E0 //DC theo hệ quả đònh lý Talet ta suy ra hệ thức nào ? 1 HS nêu GT, KL A B C D E F 0 HS : ta suy ra hệ thức : AC A DC E 00 = Bài 20 tr 68 SGK : Xét ∆ADC. Vì CE // DC Ta có : AC A DC E 00 = (1) Xét ∆ BCD. Vì 0F // DC Ta có : BD B DC F 00 = (2) n m M B C A D H HÌNH HỌC 8 - 27 - GV: Huỳnh Văn Sĩ TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Xét ∆BCD vì 0F //DC theo hệ quả đònh lý Talet ta suy ra hệ thức nào? Vì AB // DC theo hệ quả đònh lý Talet ta suy ra hệ thức nào đối với ∆0CD? Từ đó GV hướng dẫn HS vận dụng tính chất tỉ lệ thức để suy ra điều chứng minh. Trả lời : Ta suy ra hệ thức BD B DC F 00 = Trả lời : ta suy ra hệ thức C A D B 0 0 0 0 = HS trả lời theo hướng dẫn của GV Xét ∆0DC vì AB //DC Ta có : C A D B 0 0 0 0 = ⇒ CA A DB B 00 0 00 0 + = + (t/c tỉ lệ thức) ⇒ AC A BD B 00 = (3) Từ (1), (2), (3) ta có : DC F DC E 00 = ⇒ 0E = 0F (đpcm) 8’ Hoạt động 2: Củng cố, hướng dẫn về nhà GV cho học sinh phát biểu tính chất đường phân giác trong tam giác. GV đưa bảng phụ ( hình vẽ câu a) bài 21 SGK tr 68, hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện HS trả lời Bài 21 SGK tr 68 Kẽ đường cao AH S ABM = 2 1 AH.BM; S ACM = 2 1 AH.CM BM = CM⇒ S ABM = S ACM = 2 S . n m S S ACD ABD = ⇒ n nm S SS ACD ACDABD + = + Hay n nm S S ACD + = ⇒ S ACD = nm nS + . S ADM = S ACD − S ACM S ADM = 2 . S nm nS − + = )(2 )( nm mnS + − 4. Dặn dò về nhà : (2’) − Xem lại các bài tập đã giải − Bài tập về nhà : 19 ; 22 tr 68 SGK − Bài 19, 20, 21, 23 tr 69 , 70 SBT − Đọc trước bài “Khái niệm tam giác đồng dạng” IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: a E D B C A 3 2,5 2 6 5 4 B C A B' C' A' HÌNH HỌC 8 - 28 - GV: Huỳnh Văn Sĩ Ngày soạn: 1/02/2010 Tiết: 42 §4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I. MỤC TIÊU: − Kiến thức: HS nắm chắc đònh nghóa về hai tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng, ký hiệu đồng dạng, tỉ số đồng dạng. − Kỹ năng : HS hiểu được các bước chứng minh đònh lý, vận dụng đònh lý để chứng minh tam giác đồng dạng, dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số đồng dạng. - Thái độ: Cẩn thận khi vẽ hình, ghi ký hiệu hai tam giác đồng dạng. II. CHUẨN BỊ: GV: Thước thẳng, thước đo góc, compa, bảng phụ HS: SGK, thước kẽ, bảng phụ, thực hiện hướng dẫn tiết trước III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh tình hình lớp :(1’) Kiểm tra só sô, nề nếp các lớp dạy 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) Chuẩn bò kiểm tra: Bảng phụ vẽ sẵn hình. Câu hỏi kiểm tra: Đường thẳng a// BC cắt AB, AC tại D và E Em có nhận xét gì về ba cạnh, ba góc của tam giác ADE và ABC? Dự kiến trả lời: Học sinh trả lời được hai tam giác ADE và ABC có ba góc tương ứng bằng nhau và ba cạnh tương ứng tỉ lệ. 3. Giảng bài mới :Ta thấy hai tam giác ADE và ABC có ba góc tương ứng bằng nhau và ba cạnh tương ứng tỉ lệ ta nói hai tam giác đó đồng dạng. Vậy thế nào là hai tam giác đồng dạng? Hai tam giác đồøng dạng có những tính chất gì?. Bài hôm nay ta sẽ học. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 2’ Hoạt động 1: Hình đồng dạng GV: Cho học sinh quan sát hình 28 trang 69 SGK Hỏi: Em hãy nhận xét về hình dạng, kích thước của các hình trong mỗi nhóm ? GV giới thiệu những hình đồng dạng. HS : quan sát hình 28 tr 69 SGK HS : nhận xét HS : Nghe giới thiệu và nhắc lại thế nào là hình đồng dạng * Hình đồng dạng : Những hìnhhình dạng giống nhau nhưng kích thước có thể khác nhau gọi là những hình đồng dạng * Ở đây ta chỉ xét các tam giác đồng dạng 17’ Hoạt động 2 : Tam giác đồng dạng GV đưa bài ?1 lên bảng phụ. Cho 2 tam giác ABC và A’B’C’. Hình 29 sau : HS : quan sát hình vẽ trả lời ∆A’B’C’ và ∆ABC có 1. Tam giác đồng dạng : S S S S B C A A' C' B' HÌNH HỌC 8 - 29 - GV: Huỳnh Văn Sĩ TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung GV gọi quan sát hình vẽ trả lời Â’ =  ; CCBB ˆ ' ˆ ; ˆ ' ˆ == Và CA AC BC CB AB BA '''''' ==       = 2 1 GV chỉ vào hình và nói : ∆A’B’C’ và ∆ABC có : Â’ =  ; CCBB ˆ ' ˆ ; ˆ ' ˆ == Và CA AC BC CB AB BA '''''' == thì ta nói ∆ A’B’C’đồng dạng với ∆ABC Vậykhi nào, ∆A’B’C’ đồng dạng với ∆ABC ? GV giới thiệu ký hiệu đồng dạng và tỉ số đồng dạng GV chốt lại : Khi viết tỉ số k của ∆A’B’C’ đồng dạng với ∆ABC thì cạnh của tam giác thứ nhất (∆A’B’C’) viết trên, cạnh tương ứng của ∆ thứ hai (∆ABC) viết dưới Hỏi : Trong bài ?1 ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng là bao nhiêu ? GV: Hai tam giác đồng dạng có những tính chất gì ? GV chuyển sang mục tính chất GV đưa bảng phụ đề bài tập ?2: GV hỏi câu 1 của bài tập?2 (đưa hình vẽ hai tam giác bằng nhau cho học sinh quan sát và trả lời) GV Khẳng đònh : Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau và tỉ số đồng dạng k = 1 Hỏi : Mỗi tam giác có đồng dạng với chính nó hay không ? HS: Trả lời như đònh nghóa SGK HS : nghe giáo viên giới thiệu HS : nghe GV chốt lại và ghi nhớ HS : với tỉ số đồng dạng là k = 1 2 HS : đọc đề bài bảng phụ HS : quan sát hình vẽ bảng phụ và trả lời HS: ∆A’B’C’= ∆ABC (c.c.c) ⇒ Â’ =  ; CCBB ˆ ' ˆ ; ˆ ' ˆ == và CA AC BC CB AB BA '''''' == =1 ⇒ ∆A’B’C’ ∆ABC (theo đònh nghóa ∆ đồng dạng) HS : ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k = 1 HS : đọc tính chất 1 SGK a) Đònh nghóa : Tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu : Â’ =  ; CCBB ˆ ' ˆ ; ˆ ' ˆ == CA AC BC CB AB BA '''''' == * Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC được ký hiệu là : ∆A’B’C’ ∆ABC Tỉ số các cạnh tương ứng CA AC BC CB AB BA '''''' == = k (k gọi là tỉ số đồng dạng) b) Tính chất : Tính chất 1 : Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó S S S S S S S S S S S S S S a E D B C A S HÌNH HỌC 8 - 30 - GV: Huỳnh Văn Sĩ TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hỏi: Nếu ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số k thì ∆ ABC có đồng dạng với ∆A’B’C’ không ? H: ∆ABC ∆A’B’C’ theo tỉ số nào ? GV : Đó chính là nội dung của tính chất 2. HS : chứng minh : Nếu ∆A’B’C’ ∆ABC có ' 'A B k AB = thì ∆ABC ∆A’B’C’ Có 1 k = AB A'B' Vậy: ∆ABC ∆A’B’C’theo tỉ số k 1 Tính chất 2 : Nếu ∆ A’B’C’ ∆ABC Thì ∆ABC ∆A’B’C’ Cho ∆A’B’C’ ∆A’’B’’C’’ và ∆A’’B’’C’’ ∆ABC. Em có nhận xét gì về quan hệ giữa ∆A’B’C’ và ∆ABC Đưa hình vẽ lên bảng phụ cho HS quan sát GV yêu cầu HS tự chứng minh và tim ra ∆A’B’C’ ∆ABC với tỉ số đồng dạng k bằng bao nhiêu? GV : đó là nội dung tính chất 3 GV yêu cầu HS đứng tại chỗ nhắc lại nội dung ba tính chất tr 70 SGK HS : ∆A’B’C’ ∆ABC HS : về nhà tự chứng minh HS : đọc tính chất 3 SGK − Vài HS nhắc lại 3 tính chất tr 70 SGK Tính chất 3 : Nếu∆A’B’C’ A’’B’’C’’ và ∆A’’B’’C’’ ∆ABC thì ∆A’B’C’ ∆ABC * Do tính chất 2 ta nói hai tam giác A’B’C’ và ABC đồng dạng (với nhau) 12’ Hoạt động 3: Đònh lý : GV trở lạ câu hỏi kiểm tra GV: Đường thẳng a//BC cắt AB và AC tại D và E thì ∆ADE ∆ABC ? GV : Đó là nội dung đònh lý SGK tr 71 HS trả lời HS nêu GT – KL của đònh lý từ hình vẽ của GV 2. Đònh lý : (SGK) A ’ B ’ C ’ A ’’ B ’’ C ’’ A B C S S S HÌNH HỌC 8 - 31 - GV: Huỳnh Văn Sĩ TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung GV yêu cầu HS phát biểu đònh lý SGK tr 71 GV yêu cầu học sinh nêu GT, KL của đònh lý Yêu cầu học sinh trình bày chứng minh. GV đưa chú ý và hình 31 tr 71 SGK lên bảng phụ HS: Vì DE //BC nên theo hệ quả đònh lý Talet ta có: AD AE DE AB AC BC = = Và góc A chung, · ADE = B ˆ ; · AED = C ˆ (đồng vò) Do đó ∆ADE ∆ABC HS : đọc chú ý SGK ∆ABC, DE//BC GT D ∈ AB ; E ∈ AC KL ∆ADE ∆ABC Chứng minh Xét ∆ABC vì DE // BC .Nên · ADE = B ˆ ; · AED = C ˆ (đv)  góc chung. Theo hệ quả đònh lý Talet có : AD AE DE AB AC BC = = Vậy ∆ADE ∆ABC * Chú ý : SGK 7’ Hoạt động : Củng cố S S S S S S S S HÌNH HỌC 8 - 32 - GV: Huỳnh Văn Sĩ TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Bài 23 tr 71 SGK Trong 2 mệnh đề sau mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai ? a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau. b) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau với nhau Bài 24 tr 71 SGK (bảng phụ) Hỏi: ∆A’B’C’ ∆A’’B’’C’’ theo tỉ số đồng dạng k 1 thì k 1 được xác đònh như thế nào? Hỏi : ∆A’’B’’C’’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k 2 thì k 2 được xác đònh như thế nào? Khi đó ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k thì k được xác đònh như thế nào? Em thấy mối quan hệ giữa k 1 , k 2 và k như thế nào? HS Trả lời : − Mệnh đề a đúng − Mệnh đề b sai k 1 = ' ' '' '' A B A B k 2 = '' ''A B AB k = ' 'A B AB HS : ta có : k 1 . k 2 = AB BA BA BA '''' . '''' '' = AB BA '' = k Vậy : ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số k = k 1 . k 2 Bài 23 tr 71 SGK Bài 24 tr 71 SGK Giải Giả sử ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số k ta có : ' 'A B AB = k * ∆A’B’C’ ∆ A’’B’’C’’ theo tỉ số k 1 ⇒ '''' '' BA BA = k 1 * ∆A’’B’’C’’ ∆ABC theo tỉ số k 2 ⇒ AB BA '''' = k 2 ⇒ k 1 .k 2 = ' ' '' '' ' ' . '' '' A B A B A B A B AB AB = = k Vậy ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số k = k 1 .k 2 4. Dặn dò về nhà : (2’) − Nắm vững đònh nghóa, đònh lý, tính chất hai ∆ đồng dạng, biết lập tỉ số đòng dạng từ hai tam giác dồng dạng. − Bài tập 25 ; 26 ; 27 ; 28 tr 72 SGK− Tiết sau luyện tập IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngày soạn: 6/02/2010 Tiết: 43 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: − Kiến thức: Củng cố, khắc sâu cho HS khái niệm tam giác đồng dạng − Kỹ năng: Rèn kỹ năng chứng minh hai tam giác đồng dạng và dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số đồng dạng cho trước − Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác II. CHUẨN BỊ : GV: Thước thẳng, compa, bảng phụ S S S S S S S S S S S S HÌNH HỌC 8 - 33 - GV: Huỳnh Văn Sĩ HS: Thực hiện hướng dẫn tiết trước; thước thẳng, compa, thước nhóm III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp :(1’) Kiểm tra só sóâ, nề nếp các lớp dạy. 2. Kiểm tra bài cũ: (10’) Câu hỏi kiểm tra: Cho ' ' ' A B C∆ '' '' '' A B C∆ theo tỉ số đồng dạng k 1 , '' '' '' A B C∆ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k 2 . Hỏi tam giác ' ' ' A B C∆ ∆ABC theo tỉ số nào? Dự kiến trả lời: ' ' ' A B C∆ '' '' '' A B C∆ theo tỉ số đồng dạng k 1 thì k 1 = '' '' A B A B ′ ′ '' '' '' A B C∆ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k 2 thì k 2 = '' '' A B AB . Ta tthấy k 1 .k 2 = '' '' A B A B ′ ′ × '' '' A B AB = ' 'A B k AB = Vậy ' ' ' A B C∆ ∆ABC theo tỉ số k = k 1 . k 2 3. Giảng bài mới: Luyện tập Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 27’ Hoạt động : Luyện tập Bài 26 tr 72 SGK Cho ∆ABC, vẽ ∆A’B’C’ đồng dạng với ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k = 3 2 − GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập − Sau 7 phút GV gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày các bước dựng và chứng minh − GV cho cả lớp nhận xét bài làm của nhóm − HS đọc kỹ đề bài −HS hoạt động theo nhóm − Sau 7 phút, đại diện một nhóm lên trình bày bài làm −1 vài HS khác nhận xét bài làm của nhóm * Bài 26 tr 72 SGK * Cách dựng : - Trên cạnh AB lấy AM = 3 2 AB − Từ M kẽ MN//BC (N∈AC) − Dựng ∆A’B’C’= ∆AMN(c.c.c) * Chứng minh : Vì MN // BC (cách dựng) Ta có : ∆AMN ∆ABC theo tỉ số k = 3 2 Có ∆A’B’C’ = ∆AMN (cách dựng) ⇒ ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số k = 3 2 Bài 27 tr 72 SGK (đề bài đưa lên bảng phụ) − GV yêu cầu HS đọc kỹ đề bài và gọi 1 HS lên bảng vẽ hình GV gọi 1 HS lên bảng trình bày câu (a) − HS đọc kỹ đề bài 1 HS lên bảng vẽ hình HS 1 : lên bảng làm câu (a) HS cả lớp làm vào vở Bài 27 tr 72 SGK a) MN // BC (gt) ⇒ ∆AMN ∆ABC (1) có ML // AC (gt) ⇒ ∆ABC ∆MBL (2) từ (1) và (2) suy ra : ∆AMN ∆MBL(t/cbắc cầu) b) ∆AMN ∆ABC A B C N P E 1 E A B C M A B C N M L 1 2 1 1 S S S HÌNH HỌC 8 - 34 - GV: Huỳnh Văn Sĩ TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung HS cả lớp làm vào vở − GV gọi 1HS lên bảng làm câu b − HS cả lớp làm vào vở GV gọi HS nhận xét bài làm của 2 bạn và bổ sung chỗ sai sót Bài 28 tr 72 SGK : (Đề bài đưa lên bảng phụ) GV yêu cầu HS đọc kỹ đề bài 28 GV gọi 1HS lên bảng vẽ hình Hỏi : Nếu gọi chu vi ∆A’B’C’là 2P’ và chu vi ∆ ABC là 2P. Em hãy nêu biểu thức tính 2P’ và 2P GV gọi 1 HS lên bảng áp dụng dãy tỉ số bằng nhau để lập tỉ số chu vi của ∆A’B’C’ và ∆ ABC HS 2 lên bảng làm câu b − HS cả lớp làm vào vở 1 vài HS nhận xét bài làm của bạn HS đọc kỹ đề bài 1 HS lên bảng vẽ hình HS : tính : 2P’= A’B’ + B’C’ + C’A’ 2P = AB + BC + CA HS 1 lên bảng làm câu (a) dưới sự hướng dẫn của GV HS 2 lên làm câu b ⇒ CNBM ˆ ˆ ; ˆˆ 11 == ;  chung Tỉ số đồng dạng k 1 = 3 1 2 = + = AMAM AM AB AM *∆ABC ∆MBL ⇒  = 2 ˆ M ; BCL ˆ ; ˆ ˆ 1 = chung tỉ số đồng dạng : k 2 = 2 3 2 3 == AM AM MB AB *∆AMN ∆MBL ⇒  = LNBMM ˆˆ ; ˆˆ ; ˆ 112 == Tỉ số đồng dạng : k 3 = 2 1 2 == AM AM MB AM Bài 28 tr 72 SGK : a) Gọi chu vi ∆A’B’C’ là 2P’ và chu vi ∆ABC là 2P Ta có : 2P’=A’B’ + B’C’ + C’A’ 2P =AB + BC +CA Vì ∆A’B’C’ ∆ABC với k = 5 3 . Ta có BC CB AC CA AB BA '''''' == = 5 3'''''' = ++ ++ BCACAB CBCABA nên 5 3 2 '2 == k P P [...]... chứng minh đònh lý Hỏi : Hãy nêu cách dựng và HS trình bày theo hướng dẫn của chứng minh đònh lý GV GV hướng dẫn học sinh trình bày chứng minh 8 Hoạt động 2 : Áp dụng GV treo bảng phụ hình 34 tr 74 2 Áp dụng : SGK HS : cả lớp quan sát hình 34 tr 74 ?2 Hình 34 a và 34 b GV yêu cầu HS hoạt động theo SGK AB AC BC = = Có : =2 nhóm HS hoạt động theo nhóm DF DE EF Sau 3phút GV gọi đại diện nhóm Nên ∆ABC lên... các cạnh AB và AC của ∆ABC 6 4 A’ 3 lấy 2 điểm M ; N sao cho AM = A’B’ = 2cm 2 AN = A’C’ = 3cm Tính độ dài đoạn thẳng MN C C ’ B 4 8 B’ Dự kiến trả lời: AM AN 1 A = = ⇒ MN//BC Ta có: AB AC 2 N AM AN MN 1 M = = = Vì MN//BC nên AB AC BC 2 C B 1 Suy ra MN = BC = 4 cm 2 3 Giảng bài mới: Đặt vấn đề: Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa tam giác AMN và ABC? ( đồng dạng với nhau) Giữa tam giác AMN và A’B’C’?... tr 74 − 75 SGK : Bài 29 tr 74 − 75 SGK : AB 6 3 (GV treo bảng phụ) HS : Đọc đề và quan sát hình vẽ = = a) Vì 35 SGK A' B ' 4 2 AC 9 3 BC 12 3 GV gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời = = ; = = A' C ' 6 2 B ' C ' 8 2 câu a HS1 : Trả lời câu a AB AC BC 3 = = = = A' B ' A' C ' B ' C ' 2 Sau đó gọi 1HS lên làm câu b HS2 : Làm câu b dưới sự gợi ý Nên ∆ABC S∆A’B’C’ S C ’ HÌNH HỌC 8 TG Hoạt động của Giáo viên - 38. .. chu vi của hai cũng bằng tỉ số đồng dạng k ∆ đó bằng bao nhiêu ? 4 Dặn dò về nhà : (2’) − Xem lại các bài đã giải và tự rút ra phương pháp giải từng bài − Bài tập : 27 ; 28 SBT tr 71 − Đọc trước bài : Trường hợp đồng dạng (thứ nhất của hai tam giác) IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Tam giác đồng dạng HÌNH HỌC 8 Ngày soạn: 15/02/2010 Tiết: 44 - 36 - GV: Huỳnh Văn Sĩ §5.TRƯỜNG HP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT I MỤC...HÌNH HỌC 8 TG Hoạt động của Giáo viên - 35 Hoạt động của Học sinh GV: Huỳnh Văn Sĩ Nội dung 2 P' 3 Sau đó GV gọi 1HS lên bảng làm 1 vài HS nhận xét bài làm của = b) Ta có : câu b bạn 2P 5 2 P' 3 GV gọi HS nhận xét và sửa sai = ⇒ 2 P − 2 P' 5 − 3 Hỏi : Qua bài 28 Em có nhận xét Trả lời : tỉ số chu vi của 2 ∆ đồng 2 P' 3 gì về tỉ số chu vi của 2 ∆ đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng = ⇒2P’= 60(dm) hay 40 2 dạng... Giáo viên - 38 Hoạt động của Học sinh của GV GV có thể gợi ý cách giải như bài 1 vài HS nhận xét 28 tr 72 SGK GV gọi HS nhận xét Bài 30 tr 75 : GV: Huỳnh Văn Sĩ Nội dung b) Vì ∆ABC Suy ra AB A' B ' = ∆ A’B’C’ AC A' C ' = BC B' C ' AB + AC + BC A' B '+ A' C '+ B ' C ' 6 + 9 + 12 3 = (theo tính chất = 4+ 6 +8 2 = Hỏi : Qua bài 29 các em rút ra HS : Tỉ số chu vi của 2 tam giác kết luận gì vẽ tỉ số chu vi... sinh S S Nội dung Đònh lý : Hỏi : Em có nhận xét gì về mối 1 Đònh lý : quan hệ giữa các tam giác ABC HS :Ba cạnh của ∆ABC tương Nếu ba cạnh của ∆ này tỉ lệ với và A’B’C’? ứng tỉ lệ với ba cạnh của∆ ba cạnh của tam giác kia thì hai Theo kết quả câu kiểm tra hai A’B’C’ tam giác đó đồng dạng với nhau tam giác ABC và A’B’C’ đồng HÌNH HỌC 8 TG Hoạt động của Giáo viên - 37 Hoạt động của Học sinh GV: Huỳnh Văn... vẽ 32 ; 34 ; 35 SGK ; thước thẳng compa phấn màu HS : − Ôn tập đònh nghóa, đònh lý hai tam giác đồng dạng; thẳng, compa, thước nhóm III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Ổn đònh tình hình lớp:(1’) Kiểm tra só só số, nề nếp các lớp dạy 2 Kiểm tra bài cũ: (7’) Chuẩn bò bảng phụ để kiểm tra Câu hỏi kiểm tra: − Làm bài tập : (bảng phụ) Cho ∆ABC và ∆A’B’C’ như hình vẽ : A Trên các cạnh AB và AC của ∆ABC 6 4 A’ 3 lấy... bảng làm tiếp 1 HS lên bảng làm tiếp AB AC BC GV gọi HS nhận xét = = 1 vài HS nhận xét Suy ra S A' B ' = A' C ' B' C ' AB + AC + BC 15 3 = = A' B '+ A' C '+ B ' C ' 55 11 ⇒ A’B’ = 11cm A’C’ ≈ 18, 33cm B’C’ ≈ 25,67cm 4 Dặn dò về nhà : (2’) − Nắm vững đònh lý trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác, hiểu hai bước chứng minh đònh lý là : + Dựng ∆AMN S∆ABC + Chứng minh ∆AMN = ∆A’B’C’ − Bài tập về nhà . KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: a E D B C A 3 2,5 2 6 5 4 B C A B' C' A' HÌNH HỌC 8 - 28 - GV: Huỳnh Văn Sĩ Ngày soạn: 1/02/2010 Tiết: 42 4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I. MỤC TIÊU: . Cho học sinh quan sát hình 28 trang 69 SGK Hỏi: Em hãy nhận xét về hình dạng, kích thước của các hình trong mỗi nhóm ? GV giới thiệu những hình đồng dạng. HS : quan sát hình 28 tr 69 SGK HS. : cả lớp quan sát hình 34 tr 74 SGK HS hoạt động theo nhóm Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm HS nhóm khác nhận xét bài làm của bạn HS trả lời 2. Áp dụng : ?2 Hình 34 a và 34 b Có : EF BC DE AC DF AB ==
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an hinh 8 chi tiet (BD) 4 tiet-41-44, giao an hinh 8 chi tiet (BD) 4 tiet-41-44, giao an hinh 8 chi tiet (BD) 4 tiet-41-44, Dặn dò về nhà : (2’)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn