Hướng dẫn thực hiện VSATTP trong trường học

3 347 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 14:00

. toàn thực phẩm tại các đơn vị trường học Kính gởi: -Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS; -Hiệu trưởng các trường MN, Mg trong và ngoài công lập; -Chủ các cơ sở mầm non tư thục Thực hiện công. an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các đơn vị trường học và các cơ sở chăm sóc - giáo dục trẻ, cụ thể như sau: 1.Từng trường, từng cơ sở có kế hoạch tuyên truyền đến phụ huynh và các em học sinh. bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục”; phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc, chủ các cơ sở mầm non tư thục tập trung thực hiện các biện pháp đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thực hiện VSATTP trong trường học, Hướng dẫn thực hiện VSATTP trong trường học, Hướng dẫn thực hiện VSATTP trong trường học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn