kế hoặch công tác chủ nhiệm dành cho sinh viên thực tập

3 9,920 487
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 16:00

Kế hoạch công tác chủ nhiệm Tuần thứ I ( Từ ngày 22/2/2010-27/2/2010) Trờng THPT hùng thắng Lớp chủ nhiệm: 10c3 Giáo viên chủ nhiệm: Lê thị Hải Sinh viên: Vũ Đức Hậu Thứ Ngày Tháng Tên công việc Ngời phối hợp Ghi chú 2 22/2/2010 - Nhận lớp chủ nhiệm -Ra mắt đoàn thực tập -Tham gia dự giờ tiết hoạt động ngoài giờ -Tìm hiểu đặc điểm chung của lớp thông qua cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp - Cô chủ nhiệm - Học sinh lớp chủ nhiệm - Các thành viên trong nhóm chủ nhiệm 3 23/2/2010 - Kiểm tra nề nếp + Sĩ số lớp. + Đồng phục + Truy bài đầu giờ +Vệ sinh lớp học + Thông qua lớp trởng nắm bắt sĩ số lớp. +Học sinh ngoan + Học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. - Học sinh lớp chủ nhiệm - Các thành viên trong nhóm chủ nhiệm. 4 24/2/2010 Sáng: Thăm gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Chiều: Kiểm tra, đôn đốc học sinh nề nếp, sĩ số lớp, đồng phục. +Truy bài đầu giờ. - Các em học sinh trong lớp chủ nhiệm. - Các thành viên trong nhóm chủ nhiệm. 5 25/2/2010 Sáng: Kiểm tra nề nếp, lớp chủ nhiệm học thêm Chiều: Kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, kiểm tra sĩ số, đồng phục, truy bài đầi giờ Tiết 5: Ra mắt đoàn thực tập, tiếp xúc với ban giám hiệu và thầy cô hớng dẫn - Các học sinh trong lớp chủ nhiệm. - Các thành viên trong nhóm thực tập. - Các thầy cô hớng dẫn và thầy cô chủ nhiệm. 6 26/2/2010 Kiểm tra đôn đốc học sinh dọn vệ sinh lớp học + Kiểm tra sĩ số, đồng phục. + Truy bài đầu giờ. -Dặn dò học sinh về kế hoạch 8/3 - Học sinh lớp chủ nhiệm. -Các thành viên trong nhóm chủ nhiệm 7 27/2/2010 Kiểm tra đôn đốc học sinh dọn vệ sinh lớp học. + Kiểm tra sĩ số, đồng phục. + Truy bài đầu giờ. - Tiết 5: Sinh hoạt lớp, văn nghệ và tổ chức trò chơi - Học sinh lớp chủ nhiệm. - Các thành viên trong nhóm chủ nhiệm. Ngày tháng năm2010 Phê duyệt của giáo viên ngời lập kế hoạch Hớng dẫn Vũ đức hậu Kế hoạch công tác chủ nhiệm Tuần thứ I ( Từ ngày 22/2/2010-27/2/2010) Trờng THPT hùng thắng Lớp chủ nhiệm: 10c3 Giáo viên chủ nhiệm: Lê thị Hải Sinh viên: Vũ Đức Hậu Thứ Ngày Tháng Tên công việc Ngời phối hợp Ghi chú 2 22/2/2010 - Nhận lớp chủ nhiệm -Ra mắt đoàn thực tập -Tham gia dự giờ tiết hoạt động ngoài giờ -Tìm hiểu đặc điểm chung của lớp thông qua cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp - Cô chủ nhiệm - Học sinh lớp chủ nhiệm - Các thành viên trong nhóm chủ nhiệm 3 23/2/2010 - Kiểm tra nề nếp + Sĩ số lớp. + Đồng phục + Truy bài đầu giờ +Vệ sinh lớp học + Thông qua lớp trởng nắm bắt sĩ số lớp. +Học sinh ngoan + Học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. - Học sinh lớp chủ nhiệm - Các thành viên trong nhóm chủ nhiệm. 4 24/2/2010 Sáng: Thăm gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Chiều: Kiểm tra, đôn đốc học sinh nề nếp, sĩ số lớp, đồng phục. +Truy bài đầu giờ. - Các em học sinh trong lớp chủ nhiệm. - Các thành viên trong nhóm chủ nhiệm. 5 25/2/2010 Sáng: Kiểm tra nề nếp, lớp chủ nhiệm học thêm Chiều: Kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, kiểm tra sĩ số, đồng phục, truy bài đầi giờ Tiết 5: Ra mắt đoàn thực tập, tiếp xúc với ban giám hiệu và thầy cô hớng dẫn - Các học sinh trong lớp chủ nhiệm. - Các thành viên trong nhóm thực tập. - Các thầy cô hớng dẫn và thầy cô chủ nhiệm. 6 26/2/2010 Kiểm tra đôn đốc học sinh dọn vệ sinh lớp học + Kiểm tra sĩ số, đồng phục. + Truy bài đầu giờ. -Dặn dò học sinh về kế hoạch 8/3 - Học sinh lớp chủ nhiệm. -Các thành viên trong nhóm chủ nhiệm 7 27/2/2010 Kiểm tra đôn đốc học sinh dọn vệ sinh lớp học. + Kiểm tra sĩ số, đồng phục. + Truy bài đầu giờ. - Tiết 5: Sinh hoạt lớp, văn nghệ và tổ chức trò chơi - Học sinh lớp chủ nhiệm. - Các thành viên trong nhóm chủ nhiệm. Ngày tháng năm2010 Phê duyệt của giáo viên ngời lập kế hoạch Hớng dẫn Vũ đức hậu . Kế hoạch công tác chủ nhiệm Tuần thứ I ( Từ ngày 22/2/2010-27/2/2010) Trờng THPT hùng thắng Lớp chủ nhiệm: 10c3 Giáo viên chủ nhiệm: Lê thị Hải Sinh viên: Vũ Đức Hậu Thứ Ngày Tháng Tên công. thắng Lớp chủ nhiệm: 10c3 Giáo viên chủ nhiệm: Lê thị Hải Sinh viên: Vũ Đức Hậu Thứ Ngày Tháng Tên công việc Ngời phối hợp Ghi chú 2 22/2/2010 - Nhận lớp chủ nhiệm -Ra mắt đoàn thực tập -Tham. chủ nhiệm -Ra mắt đoàn thực tập -Tham gia dự giờ tiết hoạt động ngoài giờ -Tìm hiểu đặc điểm chung của lớp thông qua cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp - Cô chủ nhiệm - Học sinh lớp chủ nhiệm -
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoặch công tác chủ nhiệm dành cho sinh viên thực tập, kế hoặch công tác chủ nhiệm dành cho sinh viên thực tập, kế hoặch công tác chủ nhiệm dành cho sinh viên thực tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay