giao an dao duc lop 2

56 541 3
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 12:00

Đạo đức Bài : Học tập, sinh hoạt đúng giờ (tiết 1) I/ Mục tiêu : 1. Học sinh hiểu: - Biểu hiện của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. - ích lợi của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ và tác hại của việc không học tập, sinh hoạt đúng giờ. 2. HS thực hiện đúng giờ trong học tập và sinh hoạt. 3. HS có thái độ yêu mến, đồng tình với những bạn học tập, sinh hoạt đúng giờ. Không đồng tình, ủng hộ những ngời học tập, sinh hoạt không đúng giờ. II/ Đồ dùng dạy - học : - Tranh ảnh cho các hoạt động 1, 2. - Vở bài tập Đạo đức 2. - Phiếu thảo luận nhóm III/ Các hoạt động dạy học: TG Các hoạt động dạy Các hoạt động học 5 2 30 A. Bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng sách vở của HS. B. Bài mới: Giới thiệu bài: GV nói : Tiết học hôm nay sẽ giúp các em hiểu vì sao phải học tập và sinh hoạt đúng giờ. Ghi đầu bài. 2) Các hoạt động chính: a) Hoạt động 1: Phân tích tranh. (BT 1) - Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? - Việc làm của bạn là đúng hay sai? Tại sao ? - GV tổng kết lại các ý kiến của các nhóm thảo luận. - Nêu kết luận: Làm việc, học tập và sinh hoạt phải đúng giờ. b. Hoạt động 2: Xử lí tình huống - GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy có ghi tình huống và phiếu thảo luận, yêu cầu các nhóm thảo luận cách giải quyết. + Đã đến giờ học bài nhng Tuấn vẫn ngồi xem ti vi. Mẹ giục Tuấn đi học bài ? + Đã đến giờ ăn cơm nhng không thấy Hùng đâu. Hà chạy đi tìm thì bắt gặp em đang ngồi trong quán chơi điện tử. Hà bảo em về ăn cơm ? - Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - GV tổng kết ý kiến của các nhóm. -Kết luận : Sinh hoạt, học tập đúng giờ mang lại lợi ích cho bản thân và không - 2 học sinh trả lời. - HS mở vở bài tập tr 2, 3. - HS quan sát tranh phóng to nh tranh ở vở BT - Trong giờ học, bạn nam ngồi vẽ máy bay không nghe cô giáo giảng. Bạn trai vừa ăn cơm vừa đọc sách - Làm nh thế là sai vì không nghe giảng sẽ không hiểu bài và làm cô giáo không hài lòng. Vừa ăn cơm vừa đọc sách sẽ làm cho bữa ăn kéo dài, không hợp vệ sinh, bố mẹ không hài lòng - 3HS nhắc lại kết luận. - Các nhóm thảo luận và cử đại diện lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung - 3HS nhắc lại kết luận 3 ảnh hởng đến ngời khác. c) Hoạt động 3: Lập kế hoạch, thời gian biểu cho học tập và sinh hoạt - Các nhóm thảo luận để lập ra thời gian biểu học tập, sinh hoạt trong ngày sao cho phù hợp - Gọi từng nhóm lên trình bày thời gian biểu, yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét thời gian biểu của từng nhóm. - Nêu kết luận : Cần sắp xếp thời gian hợp lí để đảm bảo thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi. 3) Củng cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ. - Nhận xét tiết học - Từng nhóm HS thảo luận lập thời gian biểu và cử đại diện lên trình bày kết quả. Lớp nhận xét, bổ sung. - HS nhắc lại kết luận. Đạo đức Bài : Học tập, sinh hoạt đúng giờ (tiết 2) I/ Mục tiêu : 1. Học sinh hiểu: - Biểu hiện của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. - ích lợi của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ và tác hại của việc không học tập, sinh hoạt đúng giờ. 2. HS thực hiện đúng giờ trong học tập và sinh hoạt. 3. HS có thái độ yêu mến, đồng tình với những bạn học tập, sinh hoạt đúng giờ. Không đồng tình, ủng hộ những ngời học tập, sinh hoạt không đúng giờ. II/ Đồ dùng dạy học : - Tranh ảnh, t liệu về chủ đề bài học. - Vở bài tập Đạo đức 2. III/ Các hoạt động dạy học: TG Các hoạt động dạy học Các hoạt động học 5 A. Bài cũ: Kiểm tra nội dung bài Học tập, - 2 học sinh trả lời. 2 30 3 sinh hoạt đúng giờ - Vì sao cần học tập, sinh hoạt đúng giờ ? - Nếu không học tập, sinh hoạt đúng giờ thì sẽ gây ra hậu quả gì? - GV nhận xét và đánh giá. B. Bài mới: 1) Giới thiệu bài: Tiết học trớc các em đã hiểu vì sao phải học tập, sinh hoạt đúng giờ. Tiết học hôm nay sẽ giúp các em biết cách học tập và sinh hoạt đúng giờ. Ghi đầu bài . 2) Các hoạt động chính : a) Hoạt động 1: Lợi ích và tác hại của việc học tập và sinh hoạt không đúng giờ - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi. + Nêu những ích lợi của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ ? + Tác hại của việc học tập, sinh hoạt không đúng giờ ? - GV nhận xét chốt ý đúng - Nêu kết luận : Học tập, sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khoẻ và việc học tập của bản thân em. b.Hoạt động2: Những việc cần làm để học tập và sinh hoạt đúng giờ - Yêu cầu HS thảo luận nhóm nêu những việc cần làm để học tập và sinh hoạt đúng giờ - GV chốt lại những việc cần làm. - Nêu kết luận : Việc học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp chúng ta học tập kết quả hơn, thoải mái hơn. Vì vậy, học tập, sinh hoạt đúng giờ là việc làm cần thiết. c) Hoạt động 3: Trò chơi Ai đúng, ai sai - GV phổ biến luật chơi - GV cho HS chơi thử. - Tổ chức cho HS chơi. - GV nhận xét các câu trả lời của HS. - GV tổng kết và yêu cầu HS đọc và ghi nhớ : + giờnào việc nấy + Việc hôm nay chớ để ngày mai 3) Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung giờ học, nhắc HS thực hiện tốt nội dung bài học. - HS làm việc theo yêu cầu. - Gọi HS nêu kết quả, lớp trao đổi, nhận xét, bổ sung. - HS làm việc theo yêu cầu, các nhóm cử đại diện lên trình bày, lớp nhận xét bổ sung. - 3HS nhắc lại kết luận. - HS chơi trò chơi - 5,6 HS đọc ghi nhớ. đạo đức Bài: Biết nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 1) I/ Mục tiêu : 1. Học sinh hiểu: - Khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi. Có nh thế mới là ngời dũng cảm, trung thực, mau tiến bộ và đợc mọi ngời quý mến. 2. HS biết nhận lỗi và sửa lỗi. 3. HS có thái độ ủng hộ, cảm phục những bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi. Không đồng tình, ủng hộ những bạn mắc lỗi mà không biết nhận lỗi và sửa lỗi. II/ Đồ dùng dạy - học : - Tranh ảnh cho các hoạt động 1, 2. - Vở bài tập Đạo đức 2. - Phiếu thảo luận nhóm III/ Các hoạt động dạy học: TG Các hoạt động dạy Các hoạt động học 5 2 30 3 A. Bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng sách vở của HS. B. Bài mới: 1) Giới thiệu bài:. Ghi đầu bài. 2) Các hoạt động chính: a) Hoạt động 1: Phân tích truyện Cái bình hoa - GV kể chuyện Cái bình hoa với kết mở : - Kể nốt đoạn cuối của câu chuuyện -Y /cầu các nhóm thảo luận theo các ý sau: + Qua câu chuyện, em thấy cần làm gì khi mắc lỗi ? + Nhận lỗi và sửa lỗi đem lại tác dụng gì ? - GV tổng kết lại các ý kiến của các nhóm b. Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến thái độ - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và bày tỏ ý kiến về việc làm trong một tình huống : - Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - GV tổng kết ý kiến của các nhóm. c) Hoạt động 3: Trò chơi tiếp sức Tìm ý kiến đúng - GV phổ biến luật chơi cho HS chơi. - Nhận xét HS chơi, tuyên dơng đội thắng cuộc. - Yêu cầu HS nhắc lại các ý kiến đúng và nhắc lại nội dung bài học 3) Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - 2 học sinh trả lời. Hs ghi đầu bài - HS mở vở bài tập tr 5. - HS theo dõi câu chuyện. Các nhóm thảo luận và xây dựng phần kết của câu chuyện - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận - Các nhóm thảo luận và cử đại diện lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung - 3HS nhắc lại kết luận - Học sinh thảo luận nhóm - Thảo luận nhóm theo các tình huống - Đại diện các nhóm tr.b kết quả thảo luận. các nhóm khác nhận xét, bổ sung - 3HS nhắc lại kết luận - HS chơi trò chơi. - HS nhắc lại kết luận. đạo đức Biết nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 2) I/ Mục tiêu : 1. Học sinh hiểu: - Khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi. Có nh thế mới là ngời dũng cảm, trung thực, mau tiến bộ và đợc mọi ngời quý mến. 2. HS biết nhận lỗi và sửa lỗi. 3. HS có thái độ ủng hộ, cảm phục những bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi. Không đồng tình, ủng hộ những bạn mắc lỗi mà không biết nhận lỗi và sửa lỗi. II/ Đồ dùng dạy học : - Tranh ảnh, t liệu về chủ đề bài học. - Vở bài tập Đạo đức 2. III/ Các hoạt động dạy học: T G Các hoạt động dạy Các hoạt động học 5 2 30 3 A. Bài cũ: Kiểm tra nội dung bài Biết nhận lỗi và sửa lỗi - Khi mắc lỗi ta phải làm gì ? - Vì sao khi mắc lỗi ta phải biết nhận lỗi và sửa lỗi ? B. Bài mới: 1) Giới thiệu bài :Ghi đầu bài . 2) Các hoạt động chính : a) Hoạt động 1: Liên hệ thực tế - GV gọi một số HS lên kể những câu chuyện về mắc lỗi và sửa lỗi của bản thân hoặc những ngời trong gia đình em. - Yêu cầu HS nhận xét sau mỗi tình huống - Khen những HS trong lớp đã biết nhận lỗi và sửa lỗi b.Hoạt động2: Thảo luận nhóm - Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo câu hỏi sau - GV chốt lại những ý kiến đúng. c) Hoạt động 3: Trò chơi Ghép đôi - GV phổ biến luật chơi - Tổ chức cho HS chơi. - GV nhận xét các câu trả lời của HS. - GV tổng kết và yêu cầu HS đọc và ghi nhớ : Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và đợc mọi ngời quý mến 3) Củng cố, dặn dò: - GV nx tiết học - 2 học sinh trả lời. - HS làm việc theo yêu cầu. - HS nêu nhận xét, bổ sung. - HS làm việc theo yêu cầu, các nhóm cử đại diện lên trình bày, lớp nhận xét bổ sung - 3HS nhắc lại kết luận. HS chơi trò chơi - 5,6 HS đọc ghi nhớ. đạo đức Bài: Gọn gàng,ngăn nắp (tiết 1) I/ Mục tiêu : 1. Học sinh hiểu: - Biểu hiện của việc gọn gàng, ngăn nắp. - ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. 2. HS thực hiện sống gọn gàng,ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt. 3. HS có thái độ yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng,ngăn nắp. Không đồng tình, ủng hộ những ngời sống không gọn gàng, ngăn nắp. II/ Đồ dùng dạy - học : - Tranh ảnh cho các hoạt động 1, 2. - Vở bài tập Đạo đức 2. - Phiếu thảo luận nhóm III/ Các hoạt động dạy - học : TG Các hoạt động dạy Các hoạt động học 5 2 30 3 A. Bài cũ: Bài Biết nhận lỗi và sửa lỗi GVnêu câu hỏi, gọi 2 HS trả lời - Nhận xét cho điểm . B. Bài mới: 1 ) Giới thiệu bài:. Ghi đầu bài. 2) Các hoạt động chính: a) Hoạt động 1: Phân tích tranh. (BT 1) - Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? - Bạn làm nh thế nhằm mục đích gì? - GV tổng kết lại các ý kiến của các nhóm thảo luận. - Nêu kết luận: Các em nên rèn thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt. b. Hoạt động 2: Phân tích truyện Chuyện xảy ra trớc giờ ra chơi + Tại sao cần phải ngăn nắp, gọn gàng ? + Nếu không ngăn nắp, gọn gàng thì sẽ gây ra hậu quả gì ? - GV kể câu chuyện. - Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - GV tổng kết ý kiến của các nhóm. -Kết luận : Tính bừa bãi khiến nhà cửa lộn xộn làm mất nhiều thời gian tìm kiếm sách vở, đồ dùng khi cần đến. Do đó các em nên giữ thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt. c) Hoạt động 3: Xử lí tình huống yêu cầu các nhóm thảo luận cách giải quyết. - Nhóm 1: Hà đang thu dọn sách vở và đồ dùng học tập để đi chơi thì bạn đến rủ đi chơi. Nếu là Hà em làm thế nào ? - Nhóm 2: Bé Nam đã học lớp 1 rồi nhng luôn vứt đồ dùng, sách vở lung tung làm cả nhà nhiều phen vất vả vì bé không tìm thấy sách vở khi giờ đi học đã đến Nếu là anh chị của Nam em làm thế nào ? - Nhóm 3 : Ngọc đợc giao nhiệm vụ thu xếp gọn chăn chiếu sau giờ nghỉ tra ở lớp Nhng ngủ dậy là Ngọc chạy ngay ra sân chơi. Là bạn của Ngọc em sẽ làm gì ? - Nhóm 4 : ở lớp Tuấn ngồi cùng bàn với Nga. Ngày nào Tuấn cũng để nhờ sách vở, đồ dùng, bóng, bi sang ngăn bàn của Nga. Nếu là Nga em sẽ làm gì ? - Gọi từng nhóm lên trình bày ý kiến, yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV nêu kết luận cách xử lí đúng. 3) Củng cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ. - Nhận xét tiết học - 2 học sinh trả lời. - HS mở vở bài tập tr 26, 27. - HS quan sát tranh phóng to nh tranh ở vở BT - Các nhóm chú ý nghe câu chuyện. - Các nhóm thảo luận và cử đại diện lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Từng nhóm HS thảo luận về cách giải quyết và cử đại diện lên trình bày kết quả. - Đại diện các nhóm trình bày. Sau đó lớp phân tích cách ứng xử. - HS đọc ghi nhớ. đạo đức Bài: Gọn gàng, ngăn nắp (tiết 2) I/ Mục tiêu 1. Học sinh hiểu: - Biểu hiện của việc gọn gàng, ngăn nắp. - ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. 2. HS thực hiện sống gọn gàng,ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt. 3. HS có thái độ yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng,ngăn nắp. Không đồng tình, ủng hộ những ngời sống không gọn gàng, ngăn nắp. II/ Đồ dùng dạy học : - Tranh ảnh, t liệu về chủ đề bài học. - Vở bài tập Đạo đức 2. III/ Các hoạt động dạy học : TG Các hoạt động dạy Các hoạt động học 5 2 30 A. Bài cũ: Kiểm tra nội dung bài Gọn gàng, ngăn nắp - Vì sao cần giữ gọn gàng, ngăn nắp ? - Nếu không gọn gàng, ngăn nắp thì sẽ gây ra hậu quả gì? - GV nhận xét và đánh giá. B. Bài mới: 1) Giới thiệu bài:. Ghi đầu bài . 2) Các hoạt động chính : a) Hoạt động 1: Tự liên hệ bản thân - GV yêu cầu một vài HS lên kể về cách giữ gọn gàng, ngăn nắp góc học tập và nơi sinh hoạt hàng ngày của mình. - GV khen những HS đã biết giữ gọn gàng, ngăn nắp góc học tập và nơi sinh hoạt. Nhắc nhở những HS cha biết giữ gọn gàng, ngăn nắp góc học tập và nơi sinh hoạt. b.Hoạt động2: Trò chơi: gọn gàng, ngăn nắp - GV phổ biến luật chơi + Mỗi dãy lập thành 1 đội chơi, cử đội tr- ởng để điều khiển đội của mình. + Nhiệm vụ của các đội chơi: lấy đồ dùng sách vở, cặp sách của các bạn trong nhóm đẻ lên bàn không theo thứ tự và chơi theo 2 vòng : + Vòng 1 : Thi xếp lại bàn học tập. Nhóm nào xếp nhanh, gọn gàng, ngăn nắp nhất là nhóm thắng cuộc. + Vòng 2 : Thi lấy nhanh đồ dùng theo yêu cầu. GV yêu cầu, HS các nhóm cử 1 bạn mang đồ dùng lên. Th kí ghi kết quả của các nhóm. Nhóm nào mang đồ dùng lên đầu tiên đợc tính điểm. Kết thúc cuộc chơi, nhóm nào có điểm cao nhất sẽ thắng cuộc. - GV tổ chức cho HS chơi mẫu. - GV tổ chức cho HS chơi. - GV nhận xét HS chơi. - GV phát thởng cho đội thắng cuộc. c) Hoạt động 3: Kể chuyện Bác Hồ ở Pắc - 2 học sinh trả lời. - 4, 5 HS lên kể . - Cả lớp trao đổi, nhận xét . - HS chơi trò chơi 3 Pó - GV kể chuyện Bác Hồ ở Pắc Pó. - Nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời. + Câu chuyện này kể về ai, với nội dung gì +Qua câu chuyện này, em học tập đợc điều gì ở Bác Hồ ? + Em có thể đặt những tên gì cho câu chuyện ? - GV nhận xét các câu trả lời của HS. - GV tổng kết và yêu cầu HS đọc và ghi nhớ : Bạn ơi chỗ học, chỗ chơi Gọn gàng, ngăn nắp ta thời chớ quên Đồ chơi, sách vở đẹp bền Khi cần khỏi mất công tìm kiếm lâu 3) Củng cố, dặn dò: - GV n.xét chung giờ học, nhắc HS thực hiện tốt nội dung bài học. - HS lắng nghe câu chuyện. - HS trả lời câu hỏi. - 5,6 HS đọc ghi nhớ. đạo đức bài: Chăm làm việc nhà (tiết 1) I/ Mục tiêu : 1. Học sinh hiểu: - Trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng và sức lực của mình. - Chăm làm việc nhà là thể hiện tình thơng yêu của em đối với ông bà, cha mẹ. 2. HS tự giác tích cực tham gia làm việc nhà giúp đỡ ông bà, bố mẹ. 3. HS có thái độ yêu mến, đồng tình với những bạn chăm làm việc nhà. Không đồng tình, ủng hộ những ngời bạn không chăm làm việc nhà. II/ Đồ dùng dạy - học : - Tranh ảnh cho các hoạt động 1, 2. - Vở bài tập Đạo đức 2. - Phiếu thảo luận nhóm III/ Các hoạt động dạy học : TG Các hoạt động dạy Các hoạt động học 5 2 30 A. Bài cũ: Bài Gọn gàng, ngăn nắp GVnêu câu hỏi, gọi 2 HS trả lời - Nhận xét cho điểm . B. Bài mới: 1)Giới thiệu bài:. Ghi đầu bài. 2) Các hoạt động chính: - 2 học sinh trả lời. 3 a) Hoạt động 1: Phân tích bài thơ Khi mẹ vắng nhà - GV đọc bài thơ, phát phiếu thảo luận nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận : - Bạn nhỏ đã làm gì khi mẹ vắng nhà ? - Thông qua những việc đã làm, bạn nhỏ muốn bày tỏ tình cảm gì với mẹ ? - Theo em, mẹ bạn nhỏ sẽ nghĩ gì khi thấy các công việc mà bạn đã làm ? - GV tổng kết lại các ý kiến của các nhóm thảo luận. .b. Hoạt động 2: Trò chơi Đoán xem tôi đang làm gì ? - GV phổ biến luật chơi. + Lợt 1: Đội 1 cử một bạn làm một công việc bất kì, đội 2 quan sát, sau đó nói xem hành động của đội kia là làm việc gì. Nếu đúng sẽ ghi đợc 5 điểm, nếu sai quyền trả lời thuộc về HS ngồi dới lớp. + Lợt 2: Hai đội đổi vị trí cho nhau (chơi khoảng 6 lợt). Đội thắng cuộc là đội ghi đ- ợc nhiều điểm nhất. - GV nhận xét HS chơi và trao phần thởng cho các đội chơi. - Kết luận : Chúng ta nên làm những công việc nhà phù hợp với khả năng của bản thân. c) Hoạt động 3: Tự liên hệ bản thân - Yêu cầu HS kể về những công việc nhà mà em đã tham gia. - GV tổng kết các ý kiến của HS. - Kết luận : ở nhà, các em nên giúp đỡ ông bà, cha mẹ làm các công việc phù hợp với khả năng của bản thân mình. 3) Củng cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ. - Nhận xét tiết học - HS mở vở bài tập tr 11. - HS nghe đọc thơ. - Các nhóm HS thảo luận, cử đại diện lên trình bày kết quả, lớp trao đổi nhận xét và bổ sung. - HS nghe và ghi nhớ. - HS nghe phổ biến luật chơi. - HS chơi trò chơi. - Một số HS tự kể, lớp nghe, bổ sung và nhận xét xem bạn làm những việc nhà nh thế đã phù hợp với khả năng của mình cha, đã giúp đỡ ông bà, cha mẹ cha. - HS nghe và ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ. [...]... Quan tâm, giúp đỡ bạn - Thế nào là quan tâm, giúp đỡ bạn bè ? - Quan tâm, giúp đỡ bạn mang lại lợi ích gì - GV nhận xét và đánh giá B Bài mới: 2 1) Giới thiệu bài: Quan tâm, giúp đỡ bạn (tiết 2) 30 2) Các hoạt động chính : a) Hoạt động 1: Đoán xem điều gì sẽ xảy ra + Mục tiêu : Giúp HS biết cách ứng xử trong một tình huống cụ thể có liên quan đến việc quan tâm giúp đỡ bạn bè - GV cho HS quan sát tranh... cộng b Hoạt động 2: Xử lí tình huống (BT 2 - tr 27 ) - GV giới thiệu với HS 1 tình huống qua tranh, yêu cầu các nhóm thảo luận cách giải quyết rồi sau đó thể hiện qua trò chơi sắm vai - Nội dung tranh: Trên ô tô, 1 bạn nhỏ tay cầm bánh ăn, tay kia cầm lá bánh và nghĩ Các hoạt động học - 2 học sinh trả lời - HS mở vở bài tập tr 26 , 27 - HS quan sát tranh phóng to nh tranh ở vở BT tr 26 - Một buổi biểu... treo tranh, yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi : - HS quan sát tranh và thảo luận theo + Các bạn trong tranh đang làm gì ? nhóm 2 + Em có đồng tình với các bạn trong tranh không ? Vì sao ? - Một số HS trình bày trớc lớp * Kết luận : Việc làm trong 2 tranh 2, 3 là đúng vì các bạn đã biết dùng lời đề nghị lịch - 3 HS nhắc lại kết luận TG Các hoạt động dạy sự khi cần đợc giúp đỡ Việc làm trong tranh... việc quan tâm giúp đỡ bạn - Quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em 2 HS có hành vi quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hàng ngày 3 HS có thái độ : - Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ bạn bè xung quanh - Đồng tình với những biểu hiện quan tâm, giúp đỡ bạn bè II/ Đồ dùng dạy học : - Bài hát : Tình bạn thân Nhạc và lời của Việt Anh - Tranh dùng cho hoạt động 1 tiết 2 - Vở bài tập Đạo đức 2 III/ Các... - Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ bạn bè xung quanh - Đồng tình với những biểu hiện quan tâm, giúp đỡ bạn bè II/ Đồ dùng dạy - học : - Bài hát : Tình bạn thân Nhạc và lời của Việt Anh - Vở bài tập Đạo đức 2 - Bộ tranh nhỏ 6 cái dùng cho hoạt động 2 tiết 1 - Câu chuyện Trong giờ ra chơi III/Các hoạt động dạy - học : TG Các hoạt động dạy 5 A Bài cũ: Bài Chăm chỉ học tập GVnêu câu hỏi, gọi 2 HS trả lời... luận : Quan - HS bày tỏ ý kiến và nêu lí do tâm, giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi HS Khi quan tâm đến bạn, em sẽ mang lại niềm vui cho bạn, cho mình và tình bạn càng thêm thân thiết, gắn bó - 2HS trả lời 3) Củng cố, dặn dò: - Thế nào là quan tâm, giúp đỡ bạn bè ? - Liên hệ bản thân - Nhận xét tiết học Đạo đức Quan tâm, giúp đỡ bạn (tiết 2) Bài: I/ Mục tiêu : 1 Học sinh biết: - Quan tâm giúp... em hiểu vì sao trong giao tiếp ta phải biết nói lời yêu cầu, đề nghị cho phù hợp Ghi đầu bài 2) Các hoạt động chính: a) Hoạt động 1: Thảo luận lớp * Mục tiêu : HS biết một số mẫu câu đề nghị và ý nghĩa của chúng - GV yêu cầu HS quan sát và cho biết nội dung tranh vẽ Các hoạt động học - 2 học sinh trả lời - HS mở vở bài tập tr 31 - HS phán đoán nội dung tranh * Cảnh 2 bạn nhỏ đang ngồi cạnh nhau Một... xét - 2HS trả lời Bài: Đạo đức Chăm chỉ học tập (tiết 2) I/ Mục tiêu : 1 Học sinh hiểu: - Nh thế nào là chăm chỉ học tập - Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì 2 HS thực hiện đợc giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, đảm bảo thời gian tự học ở trờng 3 HS có thái độ tự giác học tập II/ Đồ dùng dạy học : - Tranh ảnh, tài liệu về chủ đề bài học - Vở bài tập Đạo đức 2 III/ Các hoạt động dạy - học : TG 5 2 30... cầu, đề nghị phù hợp thể hiện sự tự trọng và tôn trọng ngời khác 2 HS biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hằng ngày 3 HS có thái độ quý trọng những ngời biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp II/ Đồ dùng dạy - học : - Tranh tình huống cho hoạt động 1 - Bộ tranh nhỏ cho hoạt động2 - Vở bài tập Đạo đức 2 - Các tấm bìa đỏ, xanh, trắng III/ Các hoạt động dạy học : TG Các hoạt động dạy... ý kiến của các nhóm *Kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn phải đúng lúc, đúng chỗ và không vi phạm nội quy của nhà trờng b.Hoạt động 2: Tự liên hệ Mục tiêu : Định hớng cho HS biết quan tâm, giúp đỡ bạn trong cuộc sống hàng ngày - GV nêu yêu cầu : Hãy nêu các việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè hoặc Các hoạt động học - 2 học sinh trả lời - HS quan sát tranh - HS đoán cách ứng xử của bạn Nam . cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ. - Nhận xét tiết học - 2 học sinh trả lời. - HS mở vở bài tập tr 26 , 27 . - HS quan sát tranh phóng to nh tranh ở vở BT - Các nhóm chú ý nghe câu chuyện. - Các nhóm. Việt Anh. - Tranh dùng cho hoạt động 1 tiết 2. - Vở bài tập Đạo đức 2. III/ Các hoạt động dạy- học: : TG Các hoạt động dạy Các hoạt động học 5 2 30 A. Bài cũ: Kiểm tra nội dung bài Quan tâm, giúp. bạn - Thế nào là quan tâm, giúp đỡ bạn bè ? - Quan tâm, giúp đỡ bạn mang lại lợi ích gì - GV nhận xét và đánh giá. B. Bài mới: 1) Giới thiệu bài: Quan tâm, giúp đỡ bạn (tiết 2) 2) Các hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dao duc lop 2, giao an dao duc lop 2, giao an dao duc lop 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay