De thi lai mon toan 7

2 400 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 05:00

Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề thi lại Năm học 2007 -2008 Môn : Toán lớp 7 Thời gian làm bài 60 phút không kể giao đề Họ và tên học sinh: lớp: Điểm Lời phê của thầy cô giáo (Học sinh làm bài vào tờ đề thi này) Đề bài Bài 1 ( 1 điểm) : Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức a) - 3 b) 2x 2 y 3 z c) 2x 2 + 3 Bài 2 ( 3 điểm ): Cho đa thức: A(x) = 7x 5 + 2x 4 2x 2 B(x) = - 3x 2 x 4 5 + 7x 5 Tính a) A(x) + B(x) b) A(x) + Q(x) Bài 3 ( 2 điểm) : Tìm nghiệm của đa thức sau: a) 2x 7 b) 2x 2 50 Bài 4( 4 điểm ) : Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD. Kẻ DE BC (E BC) Gọi F là giao điểm của BA và ED .Chứng minh rằng: a) BD là trung trực của AE b) DF = DC Bài làm ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… . Ngọc Đề thi lại Năm học 20 07 -2008 Môn : Toán lớp 7 Thời gian làm bài 60 phút không kể giao đề Họ và tên học sinh: lớp: Điểm Lời phê của thầy cô giáo (Học sinh làm bài vào tờ đề thi này) Đề. ): Cho đa thức: A(x) = 7x 5 + 2x 4 2x 2 B(x) = - 3x 2 x 4 5 + 7x 5 Tính a) A(x) + B(x) b) A(x) + Q(x) Bài 3 ( 2 điểm) : Tìm nghiệm của đa thức sau: a) 2x 7 b) 2x 2 50 Bài 4(. sau: a) 2x 7 b) 2x 2 50 Bài 4( 4 điểm ) : Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD. Kẻ DE BC (E BC) Gọi F là giao điểm của BA và ED .Chứng minh rằng: a) BD là trung trực của AE b)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi lai mon toan 7, De thi lai mon toan 7, De thi lai mon toan 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay