giao an hoa 9.day du

177 183 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 17:00

Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa Phòng giáo dục huyện nh thanh Giáo án giảng dạy Môn : Hóa học 9 Giáo viên :Trơng Văn Hỏi Trờng : THCS Thanh Kỳ Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết : 1 ôn tập đầu năm. I. mục tiêu: 1. Kiến thức : Củng cố, hệ thống hóa các kiến thức và các khái niệm hóa học về chất, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất, những đơn chất và hợp chất cụ thể, hệ thống hóa kiến thức về các công thức tính toán. 2. Kỹ năng : Rèn luyện kĩ năng : Nhận biết các dạng chất đã học, viết phơng trình hóa học, t duy lo gíc về hệ thống các kiến thức đã học. 3. Thái độ : Nghiêm túc, có tinh thần học tập cao,hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao. II. Phơng tiện: 1. Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập. 2. Học sinh : Nghiên cứu trớc bài. III. Hoạt động học tập : 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Tiến trình học bài: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động I Kiến thức về chất . (20 phút) HS : Nghiên cứu sơ đồ và trả lời câu hỏi của giáo viên đa ra. HS: Nêu các khái niệm , cách phân loại, gọi tên các đơn chất, hợp chất trong chơng trình học ở lớp 8 theo yêu cầu của giáo viên. HS : Sự khác nhau đó là : - Đơn chất kim loại dẫn điện, dẫn nhiêt tốt, có ánh kim, tồn tại chủ yếu ở dạng rắn. - Đơn chất phi kim chủ yếu tồn tại ở cả ba trạng thái, không có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt kém. GV : Cho học sinh nghiên sơ đồ: Nguyên tố Chất Đơn chất Hợp chất Oxi Hiđro Oxit Bazơ Axit Muối GV : Cho học sinh nêu các khái niệm : Đơn chất, hợp chất. - Nêu các khái niệm và nêu tên gọi, cách phân loại của các hợp chất : Oxit, bazơ, muối, axit. GV : Em hãy nêu sự khác nhau giữa đơn chất kim loại và đơn chất phi kim ? GV : Oxit axit khác oxit bazơ ở điểm nào ? Trang : 1 HS : Oxit axit cấu tạo từ phi kim và oxi còn oxit bazơ cấu tạo từ kim loại và oxi. HS : Nêu các khái niệm phân tử khối, nguyên tử khối, khối lợng mol . GV : Cho học sinh nêu các khái niệm phân tử khối, nguyên tử khối, khối l- ợng mol. Hoạt động II Kiến thức về các công thức tính toán. (20 phút) HS : Nghiên cứu sơ đồ và trả lời câu hỏi của giáo viên đa ra. HS: Hoạt động nhóm nêu các công thức : - n, C M , V dd : n = C M . V dd ; C M = dd V n , V dd = M C n HS : Nêu ý nghĩa của các đại lợng trong công thức. - n, m, M : n = M m ; m = n.M ; M = n m . HS : Nêu đợc ýa nghĩa của các đại lợng trong công thức vừa nêu. - n, V khí : n = 4,22 V ; V = 22,4 . n - n, C% : C% = %100. . dd m Mn ; n= 100. %. M mC dd HS : Hoạt động cá nhân biểu diễn nồng độ phần trăm theo nồng độ dung dịch. C%= %100. . %100. . d MC dV MVC M dd ddM = Trong đó : M là khối lợng mol của chất tan, d là khối lợng riêng của dung dịch. HS : Dùng công thức tính tỉ khối của chất khí : - d A/B = B A M M ; M A = d A/B . M B ; M B = BA A d M / . Đối với không khí : M kk = 29. HS : Nêu các bớc tính theo phơng trình hóa học : - Viết phơng trình hóa học. GV : Cho học sinh nghiên sơ đồ: GV : Cho học sinh nêu các công thức có biểu diễn mối quan hệ của các đại l- ợng nh sơ đồ trên. GV : Em hãy nêu ý nghĩa của các đại lợng trong công thức vừa nêu ? GV : Cho cả lớp nhận xét, bổ sung cho đúng. GV: Em hãy biểu diễn công thức tính nồng độ C% theo nồng độ dung dịch ? GV : Cho học sinh nghiên cứu, nhận xét, đánh giá cho đúng. GV : Làm thế nào để so sánh khí nào nặng hay nhẹ hơn khí nào bao nhiêu lần ? GV : Cho học sinh nêu các bớc tính theo phơng trình hóa học. Giáo viên: Trơng Văn Hỏi Trang : 2 C% M m n Vdd Vk Cm Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ - Tính số mol của chất đã cho dữ liệu có thể chuyển đổi thành số mol trong bài toán. - Theo phơng trình hóa học tính số mol của chất bài toán yêu cầu xác định. - Chuyển sang khối lợng hoặc thể tích, nồng độ Theo yêu cầu của bài toán. GV : Cho cả lớp nhận xét, bổ sung cho đúng 4. Hớng dẫn học bài: Giáo viên cho học sinh củng cố bài. Hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: - Nghiên cứu kỹ lại bài, nghiên cứu chơng I, bài 1 Tính chất của oxit : Theo em oxit có những tính chất hoá học nào ? Chúng đợc chia thành mấy loại ? 5. Phần đánh giá , nhận xét của tổ chuyên môn: Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết : 2 Tính chất hóa học của oxit - phân loại oxit. I. mục tiêu: 1. Kiến thức :-HS biết những tính chất hóa học của oxit bazơ, oxit axit và dẫn ra đợc những phơng trình hóa học để minh họa. - Học sinh hiểu đợc để phân loại oxit ngời ta dựa vào tính chất hóa học của các oxit đó. 2. Kỹ năng : Vận dụng những tính chất hóa học để giải các bài tập định tính và định lợng. 3. Thái độ : Nghiêm túc, có tinh thần học tập cao,hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao. II. Phơng tiện: 1. Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập. 2. Học sinh : Nghiên cứu trớc bài. Iii. Hoạt động học tập : 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Tiến trình học bài: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động I Nghiên cứu tính chất hóa học của oxit bazơ . (18 phút) 1. Tác dụng với nớc. HS : Hoạt động nhóm làm thí nghiệm GV : Cho học sinh hoạt động nhóm làm các thí nghiệm sau : Trang : 3 theo hớng dẫn của giáo viên. Hiện tợng : ống chứa CaO tác dụng với nớc toả nhiệt và tạo thành dd Ca(OH) 2 , còn ống nghiệm chứa CuO không có hiện tợng gì sảy ra : - PTHH : CaO + H 2 O Ca(OH) 2 . HS : Một số oxit bazơ tác dụng với nớc tạo thành dung dịch bazơ. 2. Tác dụng với axit. HS : Nêu mục tiêu của thí nghiệm - Làm thí nghiệm theo nhóm. Thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm một ít bột CuO màu đen, nhỏ tiếp 2 -3 giọt dd HCl vào ống nghiệm. Hiện tợng quan sát đợc: Bột CuO tan ra tạo thành dung dịch có màu xanh của muối đồng II clorua. PTHH: CuO + 2 HCl CuCl 2 + H 2 O ( r) (dd) (dd) (l) HS : Oxit bazơ tác dụng với axit tạo ra dung dịch muối và nớc. 3. Tác dụng với oxit axit. HS : Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối. PTHH : CaO + CO 2 0 t CaCO 3 ( r ) (k) (r ) - Cho cùng lúc CaO và CuO vào 2 ống nghiệm, nhỏ nớc dần dần vào cả 2 ống nghiệm, quan sát hiện tợng sảy ra. GV : Vậy qua thí nghiệm trên em rut ra đợc kiến thức gì về tính chất của oxit bazơ với nớc ? GV : Cho học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung cho đúng. GV : Cho học sinh nghiên cứu thí nghiệm trong SGK nêu mục tiêu của thí nghiệm - Làm thí nghiệm theo nhóm. GV : Qua thí nghiệm trên em có nhận xét gì về tính chất hóa học của oxit bazơ với axit ? GV : Em hãy nghiên cứu SGK và cho biết oxit bazơ tác dụng với oxit axit thì sản phẩm là gì ? GV : Cho học sinh nhận xét, bổ sung cho đúng. Hoạt động II Nghiên cứu tính chất hóa học của oxit axit. (15 phút) HS : Hoạt động nhóm nêu tính chất hóa học của oxit axit. 1. Tác dụng với oxit bazơ. - Một số oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối. VD : Na 2 O + CO 2 Na 2 CO 3 (r ) (k) (r ) 2. Tác dụng với nớc . - Một số oxit axit tác dụng với nớc tạo thành dd axit. GV : Em hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và nghiên cứu SGK nêu tính chất hóa học của oxit axit ? Giáo viên: Trơng Văn Hỏi Trang : 4 Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ VD : P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4 (k) (l) (dd) 3. Tác dụng với dd bazơ. - Một số oxit axit tác dụng với dd bazơ tạo thành muối. VD : CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O (k) (dd) (r ) (l) GV : Cho học sinh các nhóm bổ sung, đánh giá - giáo viên nhận xét, đánh giá. Hoạt động III Nghiên cứu phân loại oxit. (7 phút) HS : Để phân loại oxit ngời ta dựa vào tính chất hóa học của chúng với nớc, axit, bazơ - Các oxit đợc chia thành 4 loại : Oxit axit. Oxit bazơ. Oxit trung tính và oxit lỡng tính. HS : Trả lời câu hỏi của giáo viên nh SGK. GV : Cho học sinh nghiên cứu SGK nêu cách phân loại oxit. GV : Yêu cầu học sinh cho biết oxit trung tính là oxit nh thế nào, tơng tự với oxit lỡng tính ? GV : Cho học sinh nhận xét, đánhg giá, bổ sung cho đúng. 4. Hớng dẫn học bài: Giáo viên cho học sinh củng cố bài. Hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: - Nghiên cứu kĩ lại bài trong SGK. -Làm bài tập từ 1 đến 6 SGK trang 6. - Nghiên cứu trớc bài Một số oxit quan trọng : Theo em CaO có những tính chất và ứng dụng gì ? 5. Phần đánh giá , nhận xét của tổ chuyên môn: Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết : 3 một số oxit quan trọng. canxi oxit. I. mục tiêu: Trang : 5 1. Kiến thức :-HS biết những tính chất hóa học của canxi oxit, biết đợc những ứng dụng và phơng pháp điều chế trong công nghiệp . 2. Kỹ năng : Vận dụng những tính chất hóa học để giải các bài tập lí thuyết và bài tập thực hành hóa học. 3. Thái độ : Nghiêm túc, có tinh thần học tập cao,hăng say xây dựng bài. II. Phơng tiện: 1. Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập. 2. Học sinh : Nghiên cứu trớc bài. 3. Dụng cụ và hóa chất. a. Dụng cụ : ống nghiệm, pipét, sơ đồ hình 1.4 và hình 1.5 phóng to. b. Hóa chất : Nớc, CaO, dd HCl. Iii. Hoạt đ ộng học tập : 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ : Nêu tính chất hóa học của oxit bazơ ? Viết phơng trình hóa học để minh họa ? 3. Nêu vấn đề bài mới : Theo em Canxit oxit có những tính chất nào ? Nó có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất ở nớc ta ? 4. Tiến trình học bài: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động I Nghiên cứu tính chất hóa học của Canxi oxit . (18 phút) 1. Tác dụng với nớc. HS : Hoạt động nhóm làm thí nghiệm theo hớng dẫn của giáo viên. Hiện tợng : Có khói bốc lên, phản ứng toả nhiệt, đồng thời có chất rắn màu trắng lắng xuống đáy ống nghiệm, dd trong xuốt. - PTHH : CaO + H 2 O Ca(OH) 2 . (r ) (l) (r ). HS : Sản phẩm tạo thành là Canxi hiđroxit, là một chất ít tan trong nớc. 2. Tác dụng với axit. HS : Nêu mục tiêu của thí nghiệm - Làm thí nghiệm theo nhóm. Thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm một ít bột CaO, nhỏ tiếp 2 -3 giọt dd HCl vào ống nghiệm. Hiện tợng quan sát đợc: Bột CaO tan ra tạo thành dung dịch không màu, đồng thời ống nghiệm nóng lên, chứng GV : Cho học sinh nghiên cứu SGK nêu mục tiêu và các bớc tiến hành thí nghiệm - Tiến hành thí nghiệm theo nhóm. GV : Qua thí nghiệm em có nhận xét gì về phản ứng và sản phẩm tạo thành ? GV : Cho học sinh nhận xét, bổ sung cho đúng. GV : Giáo viên cho học sinh quan sát hình vẽ và làm thí nghiệm theo hớng dẫn của giáo viên. Giáo viên: Trơng Văn Hỏi Trang : 6 Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ tỏ phản ứng tỏa nhiệt. PTHH: CaO + 2 HCl CaCl 2 + H 2 O ( r) (dd) (dd) (l) 3. Tác dụng với oxit axit. HS : Canxi oxit tác dụng với một số oxit axit tạo thành muối. PTHH : CaO + CO 2 0 t CaCO 3 ( r ) (k) (r ) HS : Canxi oxit là một oxit bazơ. GV : Cho học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung cho đúng. GV : Cho học sinh nghiên cứu SGK nêu tính chất hóa học của Canxi oxit với oxit axit ? GV : Qua những tính chất hóa học trên ta phân loại Canxi oxit trong nhóm oxit nào ? Hoạt động II Nghiên cứu ứng dụng của canxi oxit . (7 phút) HS : Hoạt động cá nhân nêu ứng dụng của Canxi oxit. - Dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp xây dựng, luyện kim, làm nguyên liệu cho hóa học, làm nguyên liệu để khử chua đất trồng trọt, khử trùng, hút ẩm GV : Cho học sinh nghiên cứu SGK nêu ứng dụng của Canxi oxit . GV : Cho học sinh nhận xét, bổ sung và đánh giá cho đúng. Hoạt động III Nghiên cứu phơng pháp sản xuất Canxi oxit . (13 phút) HS : Sản xuất CaO trong công nghiệp theo các bớc chính sau: - Cho nguyên liệu vào lò nung : CaCO 3 , than đá. - Nâng nhiệt độ : Đốt cho than đá cháy, tỏa nhiệt để phân hủy CaCO 3 thành CaO. PTHH : CaCO 3 0 t CaO + CO 2 (r ) (r ) (k) HS : u điểm : Sản xuất một mẻ đợc nhiều hơn, giá re hơn, cần ít nhân công lao động hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. HS : Làm bài tập 1.a tại lớp. - Hòa tan cả hai chất vào 2 ống nghiệm, sục khí CO 2 vào cả hai ống nghiệm, ống nghiệm nào có kết tủa là ống cha Ca(OH) 2 , vậy ta phân biệt đợc CaO và Na 2 O. GV : Cho học sinh nghiên cứu các sơ đồ 1.4 và 1.5 phóng to : GV : Em hãy nêu các bớc chính sản suất CaO trong công nghiệp ? GV : So với lò thủ công thì lò công nghiệp có u điểm gì ? GV : Cho học sinh làm bài tập tại lớp bài tập 1.a SGK trang 9. GV : Cho học sinh nhận xét, đánh giá cho đúng . Trang : 7 4. Hớng dẫn học bài: Giáo viên cho học sinh củng cố bài. Hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: - Nghiên cứu kĩ lại bài trong SGK. -Làm bài tập từ 1 đến 4 SGK trang 9. - Nghiên cứu trớc bài Lu huỳnh đi oxit. . Theo em SO 2 có những tính chất hoá học gì ? Nó có ứng dụng gì trong cuộc sống ? 5. Phần đánh giá , nhận xét của tổ chuyên môn: Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết : 4 một số oxit quan trọng. lu huỳnh đi oxit. I. mục tiêu: 1. Kiến thức :-HS biết những tính chất hóa học của lu huỳnh đi oxit, biết đợc những ứng dụng và phơng pháp điều chế trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm. 2. Kỹ năng : Vận dụng những tính chất hóa học để giải các bài tập lí thuyết và bài tập thực hành hóa học. 3. Thái độ : Nghiêm túc, có tinh thần học tập cao,hăng say xây dựng bài. II. Phơng tiện: 1. Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập. 2. Học sinh : Nghiên cứu trớc bài. 3. Dụng cụ và hóa chất. a. Dụng cụ : ống nghiệm, pipét, bộ điều chế lu huỳnh đi oxit, giấy quỳ tím, cốc thủy tinh. b. Hóa chất : Na 2 SO 3 , dd Ca(OH) 2 , dd HCl. Iii. Hoạt đ ộng học tập : 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ : Nêu tính chất hóa học của Canxi oxit ? Viết phơng trình hóa học để minh họa ? 3. Nêu vấn đề bài mới : Theo em Lu huỳnh đi oxit có những tính chất nào ? Nó có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất ở nớc ta ? 4. Tiến trình học bài: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động I Nghiên cứu tính chất hóa học của Lu huỳnh đi oxit . (18 phút) Giáo viên: Trơng Văn Hỏi Trang : 8 Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ HS : Lu huỳnh đi oxit là chất khí không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí. 1. Tác dụng với nớc. HS : Hoạt động nhóm quan sát thí nghiệm biểu diễn của giáo viên - nhận xét hiện tợng, giải thích và viết phơng trình hóa học. Hiện tợng : Có khí bay ra qua ống dẫn khí tan vào ống nghiệm chứa nớc làm hồng giấy quỳ tím. - PTHH : SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 . (k ) (l) (dd ). HS : Dung dịch làm hồng giấy quỳ tím đó là dd axit sunfurơ H 2 SO 3 . 2. Tác dụng với dd bazơ. HS : Quan sát hiện tợng theo nhóm và giải thích, viết phơng trình hóa học . Thí nghiệm : Sục khí SO 2 qua ống dẫn khí vào cốc đựng dd Ca(OH) 2 . Hiện tợng quan sát đợc: Có kết tủa màu đục xuất hiện, đó là kết tủa CaSO 3 tạo ra khi SO 2 tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2 . PTHH: SO 2 + Ca(OH) 2 CaSO 3 ( k) (dd) (r ) 3. Tác dụng với oxit bazơ. HS : Lu huỳnh đi oxit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối. PTHH : CaO + SO 2 0 t CaSO 3 ( r ) (k) (r ) HS : Lu huỳnh đi oxit là một oxit axit. GV : Cho học sinh nghiên cứu SGK nêu tính chất vật lí của SO 2 . GV : Giới thiệu các dụng cụ điều chế SO 2 cho học sinh quan sát, yêu cầu học sinh quan sát hình minh họa SGK, quan sát biểu diễn thí nghiệm của giáo viên nêu nhận xét. GV : Vậy dung dịch làm hồng giấy quỳ tím đó là dung dịch gì ? GV : Cho học sinh nhận xét, bổ sung cho đúng. GV : Biểu diễn thí nghiệm cho học sinh quan sát, yêu cầu học sinh nêu hiện tợng quan sát đợc và giải thích. GV : Cho học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung cho đúng. GV : Cho học sinh nghiên cứu SGK nêu tính chất hóa học của SO 2 khi tác dụng với oxit bazơ. GV : Qua những tính chất hóa học trên ta phân loại Lu huỳnh đi oxit trong nhóm oxit nào ? Hoạt động II Nghiên cứu ứng dụng của Lu huỳnh đi oxit . (7 phút) HS : Hoạt động cá nhân nêu ứng dụng GV : Cho học sinh nghiên cứu SGK nêu ứng dụng của lu huỳnh đi oxit . Trang : 9 [...]... tính chất quan sát hình 1.17 SGK nêu tính chất vật lí vật lí của canxi hiđroxit - Là chất rắn, màu trắng, tan ít trong nớc tạo thành dung dịch trong suốt không màu GV : Cho học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung cho đúng Hoạt động II Nghiên cứu tính chất hóa học của canxi hiđroxit (15 phút) 2 Tính chất hóa học HS : Hoạt động nhóm nghiên cứu SGK nêu tính chất hóa học của canxi hiđroxit a dd canxi hiđroxit... bài tập từ 1 đến 4 SGK trang 27 - Nghiên cứu phần còn lại của bài Một số bazơ quan trọng 5 Phần đánh giá , nhận xét của tổ chuyên môn: Ngày soạn : Ngày dạy: một số bazơ quan trọng canxi hiđroxit - thang ph Tiết : 13 I mục tiêu: 1 Kiến thức 2 Kỹ năng : 3 Thái độ : :-HS biết những tính chất hóa học của canxi hiđroxit, và dẫn... ta thấy CaO tan ra và tỏa nhiệt mạnh, cứ cho nớc vào chất rắn tan hết vào nớc - Khi cho giấy quỳ tím vào ta thấy giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh Trang : 23 GV : Cho học sinh giải thích hiện tợng PTHH: CaO + H2O Ca(OH)2 trên, yêu cầu học sinh nêu kết luận về (r) (l) (dd) HS : Do dd sau phản ứng là dung dịch tính chất hóa học của CaO bazơ nên nó làm cho giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh - Vậy CaO... sung cho đúng GV : Cho học sinh hoạt động nhóm Trang : 15 HS : Hoạt động nhóm làm thí nghiệm 3: Thí nghiệm : Cho vào ống nghiệm đựng dd HCl một ít Cu(OH)2 quan sát hiện tợng ta thấy Hiện tợng quan sát đợc: Cu(OH)2 tan ra tạo thành dung dịch màu xanh lam PTHH: 2HCl + Cu(OH)2 CuCl2 + H2O (dd ) (r) (dd ) (l) HS : dd HCl tác dụng với bazơ tạo thành muối và nớc làm thí nghiệm sau : GV : Qua thí nghiệm... xét, đánh giá cho đúng 4 Tác dụng với oxit bazơ GV : Yêu cầu học sinh làm thí nghiêm theo nhóm và giải thích hiện tợng quan HS : Hoạt động nhóm làm thí nghiệm sát đợc 4: Thí nghiệm : Cho vào ống nghiệm chứa CuO 2-3 ml dung dịch HCl Hiện tợng : CuO tan ra tạo thành dung dịch màu xanh PTHH : CuO + 2HCl CuCl2 + H2O ( r ) (dd) (dd ) (l) HS : qua thí nghiệm ta thấy ddHCl tác GV : Cho các nhóm học sinh... Axit sunfuric (5phút) 1 Làm giấy quỳ tím hóa đỏ GV : Cho học sinh quan sát ống nghiệm chứa axit sunfuric đặc, nghiên cứu SGK nêu tính chất vật lí của axit HS : Hoạt động cá nhân trả lời sunfuric - Là chất lỏng, không màu, sánh, tan tốt trong nớc và tỏa nhiều nhiệt Trang : 16 Giáo viên: Trơng Văn Hỏi Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ GV : Cho học sinh nhận xét, đánh giá Hoạt động IV Nghiên cứu... đun nóng ống nghiệm 2, quan sát hiện tợng GV : Cho học sinh nghiên cứu nêu mục tiêu của thí nghiệm 1, nêu các bớc tiến hành thí nghiệm - làm thí nghiệm theo nhóm Hiện tợng : ống nghiệm 1 không có hiện tợng gì sảy ra, ống nghiệm 2 có khí bay lên mùi hắc, đồng thời dd trong ống nghiệm chuyển thành màu xanh PTHH : Trang : 18 Giáo viên: Trơng Văn Hỏi Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ Cu + 2H2SO4 CuSO4... (10 phút) HS : Làm thí nghiệm theo nhóm Thí nghiệm : Cho vào ống nghiệm Trang : 12 GV : Cho học sinh nghiên cứu SGK nêu mục tiêu và các bớc tiến hành thí nghiệm - Làm thí nghiệm theo nhóm Giáo viên: Trơng Văn Hỏi Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ chứa dd H2SO4 một ít bột Fe2O3, quan sát hiện tợng Hiện tợng : Bột Fe2O3 tan ra, dd chuyển thành màu vàng nâu PTHH : Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O... thành dung dịch axit 0 Hoạt động III Nhận biết các dung dịch (13 phút) 3 Thí nghiệm 3: Nhận biết ba dung dịch HCl, H2SO4, Na2SO4 GV : Cho học sinh nêu mục tiêu của thí nghiệm và các bớc tiến hành thí HS: Đại diện một nhóm nêu mục tiêu nghiệm các bớc tiến hành thí nghiệm Các nhóm còn lại bổ sung HS : Tiến hành thí nghiệm theo sự h- GV : Cho các nhóm tiến hành quan sát ớng dẫn của giáo viên - quan sát... nhận xét hiện tợng biêt ba chất, thí nghiệm theo hớng dẫn của giáo viên - Ghi số thứ tự 1, 2, 3 vào 3 lọ Trang : 24 Giáo viên: Trơng Văn Hỏi Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ - Lấy ở mỗi lọ một giọt dung dịch nhỏ vào giấy quỳ tím, mẫu dd nào không làm đổi màu giấy quỳ tím là dd Na2SO4, hai dung dịch còn lại đều làm giấy quỳ tím chuyển màu đỏ - Lấy 1ml dd của mỗi lọ axit còn lại vào 2 ống nghiệm . giáo dục và đào tạo Thanh Hóa Phòng giáo dục huyện nh thanh Giáo án giảng dạy Môn : Hóa học 9 Giáo viên :Trơng Văn Hỏi Trờng : THCS Thanh Kỳ Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ Ngày soạn :. tợng quan sát đợc: Bột CuO tan ra tạo thành dung dịch có màu xanh của muối đồng II clorua. PTHH: CuO + 2 HCl CuCl 2 + H 2 O ( r) (dd) (dd) (l) HS : Oxit bazơ tác dụng với axit tạo ra dung. chế SO 2 cho học sinh quan sát, yêu cầu học sinh quan sát hình minh họa SGK, quan sát biểu diễn thí nghiệm của giáo viên nêu nhận xét. GV : Vậy dung dịch làm hồng giấy quỳ tím đó là dung dịch gì ? GV
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an hoa 9.day du, giao an hoa 9.day du, giao an hoa 9.day du

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay