giao an hoa 9.day du

177 155 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 17:00

. giáo dục và đào tạo Thanh Hóa Phòng giáo dục huyện nh thanh Giáo án giảng dạy Môn : Hóa học 9 Giáo viên :Trơng Văn Hỏi Trờng : THCS Thanh Kỳ Phòng GD Nh Thanh- Trờng THCS Thanh Kỳ Ngày soạn :. tợng quan sát đợc: Bột CuO tan ra tạo thành dung dịch có màu xanh của muối đồng II clorua. PTHH: CuO + 2 HCl CuCl 2 + H 2 O ( r) (dd) (dd) (l) HS : Oxit bazơ tác dụng với axit tạo ra dung. chế SO 2 cho học sinh quan sát, yêu cầu học sinh quan sát hình minh họa SGK, quan sát biểu diễn thí nghiệm của giáo viên nêu nhận xét. GV : Vậy dung dịch làm hồng giấy quỳ tím đó là dung dịch gì ? GV
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an hoa 9.day du, giao an hoa 9.day du, giao an hoa 9.day du

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay