Bai kiem tra vat li 9 hoc ki 1

2 451 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 17:00

Trờng THCS Thanh Kỳ Kiểm tra Môn: Viết bài tập làm văn số 5 Thời gian: phút Họ và tên:Lớp 8. Điểm Lời nhận xét của giáo viên Đề bài Em hãy thuyết minh về một món ăn mà em u thích để những ngời khác cùng làm. Bài làm . Trờng THCS Thanh Kỳ Ki m tra Môn: Viết bài tập làm văn số 5 Thời gian: phút Họ và tên:Lớp 8. Điểm Lời nhận xét của
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai kiem tra vat li 9 hoc ki 1, Bai kiem tra vat li 9 hoc ki 1, Bai kiem tra vat li 9 hoc ki 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn