Một số giải pháp để nâng cao chất lượng và hứng thú trong giờ học hát dân ca của học sinh lớp 9

23 740 4
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 15:13

Sáng kiến kinh nghiệm môn Nhạc trường của giáo viên THCS tại Hà Nội. Đây là một báo cáo sáng kiến kinh nghiệm chi tiết về phương pháp mới dạy môn âm nhạc của giáo viên trường Trung học cơ sở (lớp 9) tại một trường ở Hà Nội. . ngày ca ng cao của xã hội phát triển, việc nâng cao hứng thú cho học sinh trong giờ học hát dân ca không phải ngày một ngày hai. Chính vì vậy, tôi xin đề xuất một số giải. tượng học sinh. Đó là: Học sinh hát tốt, hát được và hát kém. Tôi lấy học sinh hát tốt để sửa sai cho học sinh hát kém, động viên những học sinh hát được để ca c em hát. nghiệm cho năm học 2013 – 2014 của mình là: Một số giải pháp gây hứng thú trong giờ học hát dân ca của học sinh THCS. 4 B – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ GIẢI QUYẾT ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng và hứng thú trong giờ học hát dân ca của học sinh lớp 9, Một số giải pháp để nâng cao chất lượng và hứng thú trong giờ học hát dân ca của học sinh lớp 9, Một số giải pháp để nâng cao chất lượng và hứng thú trong giờ học hát dân ca của học sinh lớp 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn