Nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ppsx

42 722 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 13:20

5/28/2012 1 1 HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ KẾT CẤU CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ KẾT CẤU CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 2 PHẦN MỞ ĐẦU NHỮNG THÔNG TIN VỀ CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH HỢP ĐỒNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 5/28/2012 2 PHẦN MỞ ĐẦUPHẦN MỞ ĐẦU Thông thường, phần mở đầu bao gồm:  Quốc hiệu  Tên hợp đồng và số ký hiệu hợp đồng  Thời gian, địa điểm ký kết hợp đồng  Những căn cứ xác lập hợp đồng NHỮNG THÔNG TIN VỀ CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG NHỮNG THÔNG TIN VỀ CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG NHỮNG THÔNG TIN VỀ CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG THƯỜNG BAO GỒM:  Tên, địa chỉ, các số máy fax, điện thoại.  Người đại diện, ký tên, chức vụ. 5/28/2012 3 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNGNHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG Thường bao gồm rất nhiều điều khoản, tập trung vào 3 nhóm điều khoản sau:  Những điều khoản chủ yếu  Những điều khoản thường lệ  Những điều khoản tùy nghi KÝ KẾT HỢP ĐỒNGKÝ KẾT HỢP ĐỒNG Thường bao gồm:  Số bản của hợp đồng  Ngôn ngữ của hợp đồng và giá trị pháp lý của các bản khác ngôn ngữ  5/28/2012 4 CONTRACT NO DATE Between: Name Address Tel Fax E mail Represented by Mr Hereinafter called as the SELLER And: Name Address Tel Fax E mail Represented by Mr Hereinafter called as the BUYER The SELLER has agreed to sell and the BUYER has agreed to buy the commodity under the terms and conditions provided in this contract as follows Or It is mutually agreed between both side to sign this contract with terms and condition as follows Or This contract is made between A company (reference to as the Seller) and B company (reference to as the Buyer) whereby it is agreed as follows  Art. 1: Commodity  Art. 2: Quality  Art. 3: Quantity  Art. 4: Price  Art. 5: Shipment  Art. 6: Payment 5/28/2012 5  Art. 7: Packing and marking  Art. 8: Warranty  Art. 9: Penalty  Art. 10: Insurance  Art. 11: Force majeuce  Art. 12: Claim  Art. 13: Arbitration  Art. 14: Other terms and conditions For the Seller For the Buyer 1. ĐIỀU KHOẢN TÊN HÀNG (Commodity/Items) 1. ĐIỀU KHOẢN TÊN HÀNG (Commodity/Items)  Là điều khoản chủ yếu của HĐ  Nói lên chính xác đối tượng của HĐ  Yêu cầu diễn đạt chính xác  Có thể dùng các cách sau hoặc kết hợp các cách khác nhau để diễn đạt tên hàng: - Ghi tên hàng kèm với tên thông thường, tên thương mại, tên khoa học (áp dụng cho các loại hóa chất, giống cây, thủy sản ) VD: Sweet crude oil – dầu thô ngọt, aceton solvent – dung môi aceton, Pangasius Bocourti ("Basa" Fish), Urea fertilizer (phân bón đạm u-rê) 5/28/2012 6 1. ĐIỀU KHOẢN TÊN HÀNG (tt)1. ĐIỀU KHOẢN TÊN HÀNG (tt) - Ghi tên hàng kèm với tên địa phương sản xuất ra nó, nếu nơi đó làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm VD: Vietnamese grain (gạo Việt Nam), Bordeaux wine (rượu Bordeaux) - Ghi tên hàng kèm với quy cách của hàng đó VD: white long grain (gạo trắng hạt dài), fertilizer nitrogen 46% min (Phân bón với hàm lượng nito tối thiểu là 46%) - Ghi tên hàng kèm với tên nhà sản xuất: áp dụng cho các nhãn hiệu nổi tiếng VD: Cooking oil produced by Golden Hope (dầu ăn do tập đoàn Golden Hope sản xuất) 1. ĐIỀU KHOẢN TÊN HÀNG (tt)1. ĐIỀU KHOẢN TÊN HÀNG (tt) - Ghi tên hàng kèm với công dụng VD: Lubricant oil for motorbike (dầu nhờn bôi trơn xe máy) - Ghi tên hàng kèm với mô tả sơ bộ (kích thước, hình dáng) VD: LCD TV sets 45 inches - Ngoài ra, có thể kết hợp các cách trên VD: Vietnames white long grain, crop 2008, 10% broken Frozen Tiger Shrimp (Pennnues Monodon) Head on Shell on Urea ferilizer, Nitrogen 46% min, origin Indonesia Toshiba LCD TV set 45 inches, origin Japan 5/28/2012 7 2. Điều khoản về phẩm chất (Specification/Quality) 2. Điều khoản về phẩm chất (Specification/Quality)  Là điều khoản chủ yếu của HĐ  Nói lên chính xác mặt chất của đối tượng mua bán  Có thể có nhiều cách quy định: - Theo mẫu hàng (Sample) - Dựa vào tiêu chuẩn (standard) và phẩm cấp. - Dựa vào chỉ tiêu đại khái quen dùng - Dựa vào hàm lượng chất chủ yếu - Dựa vào lượng thành phẩm thu được từ HH 2. Điều khoản về phẩm chất (Specification/Quality) (tt) 2. Điều khoản về phẩm chất (Specification/Quality) (tt) - Dựa vào hiện trạng hàng hóa (tale quale) - Dựa vào xem hàng trước - Dựa vào tài liệu kỹ thuật: - Dựa vào nhãn hiệu hàng hoá - Dựa vào mô tả hàng hoá 5/28/2012 8 Theo mẫu hàngTheo mẫu hàng Mẫu hàng là 1 đơn vị hàng hoá lấy ra từ lô hàng và đại diện cho lô hàng đó về mặt qui cách phẩm chất. Trong hợp đồng ghi “as the sample” hoặc “as agreed sample”  Trường hợp áp dụng: hàng hoá khó tiêu chuẩn hoá, khó mô tả (đồ trang sức, đồ mỹ nghệ)  Hàng hoá là phù hợp với mẫu khi: Hàng hóa phù hợp về mặt phẩm chất với mẫu Người mua có điều kiện hợp lý để đối chiếu mẫu Mẫu ko có ẩn tỳ Theo mẫu hàng (tt)Theo mẫu hàng (tt) CÁCH LẤY MẪU  Mẫu do bên bán đưa ra: Bên bán làm 3 mẫu giao cho 3 bên - Bên bán - Bên mua - Bên thứ 3 được 2 bên thoả thuận  Mẫu do bên mua đưa ra: Bên bán sản xuất thành ba mẫu theo như mẫu của bên mua đưa ra 5/28/2012 9 Theo mẫu hàng (tt)Theo mẫu hàng (tt) CHÚ Ý - Mẫu phải được đặc định hoá, ghi rõ ngày tháng chọn mẫu. - Mẫu phải được bảo quản cẩn thận đến khi hết hạn khiếu nại về phẩm chất - Mỗi HĐ nên có 1 mẫu riêng - Mẫu thường không bị tính tiền Theo mẫu hàng (tt)Theo mẫu hàng (tt) Phẩm chất hàng hoá tương tự/ tương ứng như mẫu số … do bên bán đưa ra, được lập thành 3 mẫu, được 2 bên ký tên trên mẫu ngày … ; giao cho bên bán, bên mua, và Vinacontrol nắm giữ The specification of…under this contract shall be according/corresponding to the sample as agreed and signed by both parties on….which is an intergral part of this contract. The Seller shall establish 3 samples, one for the seller’s holing, one for the buyer’s holding and one for Vinacontrol’s holding. 5/28/2012 10 Dựa vào tiêu chuẩn và phẩm cấpDựa vào tiêu chuẩn và phẩm cấp  Tiêu chuẩn là những qui định về sự đánh giá chất lượng về phương pháp sản xuất, chế biến đóng gói, kiểm tra hàng hoá… thường ban hành bới các cơ quan có thẩm quyền hoặc các tổ chức quốc tế  Trong khi xác định tiêu chuẩn người ta cùng qui định cả phẩm cấp (loại 1, loại 2, loại 3) VD: Robusta Coffee Grade 1, Vietnam cement P.500 TCVN 140/84 Dựa vào tiêu chuẩn và phẩm cấpDựa vào tiêu chuẩn và phẩm cấp Chú ý: - Cần dẫn chiếu đến tiêu chuẩn hoặc đính kèm tiêu chuẩn với HĐ - Tiêu chuẩn là chỉ tiêu tổng hợp ko nên qui định thêm - Ghi rõ tên cơ quan ban hành cùng năm ban hành, số hiệu VD: Chất lượng hàng hoá được xác định theo tiêu chuẩn quốc gia VN số hiệu TCVN… do tổng cục tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành ngày… Một bản sao của tiêu chuẩn này được 2 bên ký và đính kèm như một bộ phận ko tách rời của HĐ [...]... i ta v n quy đ nh thêm thông báo giao hàng và nh ng n i dung c n đư c thông báo: Ngư i bán thông báo cho ngư i mua v hàng s n sàng đ giao, ngư i mua thông báo cho ngư i bán nh ng đi u ki n c n thi t đ g i hàng ho c chi ti t con tàu đ n nh n hàng, d ki n ngày tàu c p b n (ETA), d ki n ngày tàu đi (ETD) Sau khi giao hàng, ngư i bán ph i thông báo tình hình giao hàng 26 5/28/2012 Notice of Shipment :... u kho n giao hàng Các v n đ c n lưu ý: Th i h n giao hàng Đ a đi m giao hàng Phương th c giao hàng Thông báo giao hàng Th i gian làm hàng 24 5/28/2012 Th i h n giao hàng Có th có nhi u cách quy đ nh trong h p đ ng Th i h n giao hàng trong kho ng th i gian nào đó: - From 16th July 2009 to 28th July 2009 - Not later than 28th July 2009 - To be effected latest 28th July 2009 Th i h n giao hàng căn c theo... 5/28/2012 Ví d Xét 2 đơn hàng mua m t xe hơi hi u Toyota Nh t B n - Đơn hàng 1: FOB c ng Osaka, 10000USD/1 cái thanh toán ngay sau khi giao hàng - Đơn hàng 2: CIF c ng Cát Lái 10900USD/1 cái thanh toán ngay sau khi giao hàng Bi t ti n cư c Osaka – Cát Lái: 500USD, su t phí b o hi m là 0.4% Quy d n giá có đi u ki n tín d ng Xét 2 đơn hàng mua m t xe hơi hi u Toyota Nh t B n - Đơn hàng 1: FOB c ng Osaka,... theo tình tr ng hàng hoá mua bán và tính ch t c a cu c trao đ i, mà ngư i bán ph i cung c p cho ngư i mua thêm nh ng ch ng t khác (n u có yêu c u) như: Gi y ch ng nh n b o hi m do công ty b o hi m c p (n u bán hàng theo giá CIF ho c CIP) Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá do cơ quan chuyên môn c a chính ph nư c xu t kh u c p (Certificate of Origin – C/O) Gi y ch ng nh n ki m tra, giám đ nh hàng hoá do cơ... 10000USD/1 cái thanh toán ngay sau khi giao hàng - Đơn hàng 2: CIF c ng Cát Lái 11000USD/1 cái thanh toán 80% 4 tháng sau khi giao hàng, 20% 8 tháng sau khi giao hàng Bi t ti n cư c Osaka – Cát Lái: 500USD, su t phí b o hi m là 0.4%, lãi su t là 12%/1 năm N u đơn hàng 1 thay đ i thành 50% tr 4 tháng sau khi giao hàng và 50% tr sau 8 tháng giao hàng thì s ch n đơn hàng nào 23 5/28/2012 Gi m giá Gi m giá... ng v i nh ng h p đ ng mua bán các lo i hàng hoá sau khi đư c trưng bày t i h i ch tri n lãm, ho c d a vào các chuy n hàng trư c n u hai bên đã có quan h mua bán lâu dài, ho c m t s hoá ch t, h p ch t khác khó quy đ nh Ví d như là “SEAPRINT T420 as previous shipment” 3.Đi u kho n v tr ng lư ng (Quantity) Là đi u kho n ch y u c a HĐ Nói lên chính xác m t lư ng c a đ i tư ng mua bán Các v n đ chính: -... effective date of agreement Th i h n giao hàng ph ng ch ng (không nên s d ng) - Prompt delivery, as soon as possible Đ a đi m giao hàng Vi c l a ch n đ a đi m giao hàng thư ng đư c quy đ nh theo các cách sau: - Quy đ nh rõ c ng (ga) giao hàng, c ng (ga) đ n, c ng (ga) trung chuy n - Quy đ nh rõ nhi u c ng (ga) giao hàng, c ng (ga) d hàng Thư ng áp d ng cho hàng bách hóa - Quy đ nh các c ng (ga) ch y u c... xác đ nh b ng công th c: 100 +Wtc Gtm = Gtt × 100 +Wtt Đ a đi m xác đ nh s lư ng C ng b c hàng hay c ng d hàng Tùy thu c vào th a thu n c a ngư i bán ho c ngư i mua Thông thư ng, n u ngư i bán có quy n ch n dung sai thì đ a đi m xác đ nh s lư ng là c ng nư c ngư i bán và ngư c l i 18 5/28/2012 4 Đi u kho n v giá Đồng tiền tính giá Các phương pháp xác định giá Giảm giá Các qui định khác có liên quan Đ... Thư tín d ng đ i ng (Reciprocal L/C) 31 5/28/2012 N i dung c a h p đ ng quy đ nh v L/C - Loại thư tín dụng - Người hưởng lợi, người yêu cầu mở L/C - Trị giá, đồng tiền - Hàng hoá - Ngân hàng phát hành, ngân hàng thông báo, ngân hàng trả tiền, NH xác nhận - Ngày phát hành - Thời gian giao hàng - Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền và thời hạn giao hàng, thanh tóan - Chứng từ xuất trình để thanh toán... nh ch t lư ng theo hi n tr ng th c t c a hàng hoá: có nghĩa là hàng hoá th nào thì bán th Theo phương pháp này ngư i bán không ch u trách nhi m v ch t lư ng hàng đã giao Trong h p đ ng thư ng dùng c m t “as it is” ho c “as it sale” Xác đ nh ch t lư ng hàng hoá d a vào b ng thi t k k thu t ho c catalogue: phương pháp này thư ng áp d ng trong các h p đ ng mua bán máy móc thi t b có nhi u chi ti t l p . 5/28/2012 1 1 HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ KẾT CẤU CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ KẾT CẤU CỦA HỢP ĐỒNG. HÀNG HÓA QUỐC TẾ KẾT CẤU CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 2 PHẦN MỞ ĐẦU NHỮNG THÔNG TIN VỀ CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH HỢP ĐỒNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 5/28/2012 2 PHẦN MỞ ĐẦUPHẦN MỞ. Quốc hiệu  Tên hợp đồng và số ký hiệu hợp đồng  Thời gian, địa điểm ký kết hợp đồng  Những căn cứ xác lập hợp đồng NHỮNG THÔNG TIN VỀ CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG NHỮNG THÔNG TIN VỀ CHỦ THỂ CỦA HỢP
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ppsx, Nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ppsx, Nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay