NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG NGUYÊN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

100 3,903 18
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 11:18

Vấn đề ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm của toàn xã hội, trong đó tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn từ chất thải rắn đã và đang trở thành vấn đề nổi cộm. Trung Nguyên là một khu vực có tiến độ đô thị hóa diễn ra mạnh so với các xã trong huyện Yên Lạc. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải được đặt ra trước mắt mà chưa có một giải pháp cụ thể về quản lý rác thải tại địa bàn xã. Xuất phát từ vấn đề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:“Nghiên cứu thực trạng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc”.Để thực hiện đề tài chúng tôi sử dụng kết hợp nhiều phương pháp như: Phương pháp chọn điểm và chọn mẫu điều tra, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp xử lý và phân tích số liệu, phương pháp khảo sát thực địa và sử dụng hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.Hiện nay, trên địa bàn xã Trung Nguyên có 2 hình thức thu gom chính gắn với điểm đổ rác là: thu gom RTSH ngay tại các hộ gia đình, thu gom tại các điểm tập kết rác. Thời gian thu gom rác là không thường xuyên cứ 3 ngàylần đội thu gom đến gom rác một lần vào chiều tối từ 16 – 18h. Kết quả điều tra về thời gian thu gom rác cho thấy 18,33% số hộ cho là hợp lý; 56,67% cho là bình thường; 25% cho là chưa hợp lý, họ mong muốn được tăng tần suất thu gom rác hoặc đặt thêm các thùng rác tại các điểm trung chuyển để hộ tự đem rác đến thùng rác đổ khi lượng rác thải trong ngày nhiều.Trên địa bàn xã chưa có một nơi nào tiến hành xử lý rác thải mà chủ yếu là đổ lộ thiên, không chôn lấp, xử lý rác bằng biện pháp đốt, lấp đất do đó hiệu quả xử lý không cao, không đáp ứng được vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. Bên cạnh đó, ý thức của người dân vẫn còn kém, nếu không có người là đổ rác bừa bãi, rác không được phân loại để lộ thiên ở mé đê nên mỗi khi có gió thì rác cuốn tung gây ô nhiễm môi trường và làm xấu cảnh quan. Kết quả điều tra cho thấy cách xử lý bằng biện pháp tổ VSMT chiếm 63,33%. Tỷ lệ thu gom khá cao, đây là một trong những yếu tố thuận lợi cho công tác xử lý RTSH tại xã Trung Nguyên.Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoạt động thu gom và xử lý địa bàn xã Trung Nguyên:+Giải pháp trước mắt:Trên góc độ quản lý: Đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng một hệ thống đồng bộ các văn bản, chính sách liên quan. + Giải pháp lâu dài: Tiến hành tuyên truyền, giáo dục cho người dân đẩy mạnh việc phân loại rác thải tại nguồn từ các hộ gia đình. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN * * * KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THU GOM XỬ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TRUNG NGUYÊN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC Tên sinh viên : NGUYỄN THỊ HOA Chuyên ngành đào tạo : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Lớp : K55 - KTNNB Niên khóa : 2010 – 2014 Giảng viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN HỮU KHÁNH HÀ NỘI – 2014 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng toàn bộ số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực chưa từng được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Hoa i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, các thầy cô giáo đã dạy dỗ, chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập rèn luyện tại truờng. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo TS.Nguyễn Hữu Khánh, giảng viên của bộ môn Kinh tế - khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn đã tận tình giúp đỡ trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Qua đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình, UBND Trung Nguyên bạn bè đã giúp đỡ tận tình tôi trong suốt thời gian thực tập nghiên cứu đề tài. Tuy nhiên, do trình độ thời gian có hạn nên luận văn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, rất mong nhận được sự góp ý chỉ bảo của các thầy cô giáo các bạn sinh viên để luận văn tốt nghiệp được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Hoa ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Vấn đề ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm của toàn hội, trong đó tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn từ chất thải rắn đã đang trở thành vấn đề nổi cộm. Trung Nguyên là một khu vực có tiến độ đô thị hóa diễn ra mạnh so với các trong huyện Yên Lạc. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải được đặt ra trước mắt mà chưa có một giải pháp cụ thể về quản rác thải tại địa bàn xã. Xuất phát từ vấn đề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:“Nghiên cứu thực trạng thu gom xử rác thải sinh hoạt trên địa bàn Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc”. Để thực hiện đề tài chúng tôi sử dụng kết hợp nhiều phương pháp như: Phương pháp chọn điểm chọn mẫu điều tra, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp xử phân tích số liệu, phương pháp khảo sát thực địa sử dụng hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu. Hiện nay, trên địa bàn Trung Nguyên có 2 hình thức thu gom chính gắn với điểm đổ rác là: thu gom RTSH ngay tại các hộ gia đình, thu gom tại các điểm tập kết rác. Thời gian thu gom rác là không thường xuyên cứ 3 ngày/lần đội thu gom đến gom rác một lần vào chiều tối từ 16 – 18h. Kết quả điều tra về thời gian thu gom rác cho thấy 18,33% số hộ cho là hợp lý; 56,67% cho là bình thường; 25% cho là chưa hợp lý, họ mong muốn được tăng tần suất thu gom rác hoặc đặt thêm các thùng rác tại các điểm trung chuyển để hộ tự đem rác đến thùng rác đổ khi lượng rác thải trong ngày nhiều. Trên địa bàn chưa có một nơi nào tiến hành xử rác thải mà chủ yếu là đổ lộ thiên, không chôn lấp, xử rác bằng biện pháp đốt, lấp đất do đó hiệu quả xử không cao, không đáp ứng được vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. Bên cạnh đó, ý thức của người dân vẫn còn kém, nếu không có người là iii đổ rác bừa bãi, rác không được phân loại để lộ thiên ở mé đê nên mỗi khi có gió thì rác cuốn tung gây ô nhiễm môi trường làm xấu cảnh quan. Kết quả điều tra cho thấy cách xử bằng biện pháp tổ VSMT chiếm 63,33%. Tỷ lệ thu gom khá cao, đây là một trong những yếu tố thuận lợi cho công tác xử RTSH tại Trung Nguyên. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoạt động thu gom xử địa bàn Trung Nguyên: +Giải pháp trước mắt:Trên góc độ quản lý: Đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng một hệ thống đồng bộ các văn bản, chính sách liên quan. + Giải pháp lâu dài: Tiến hành tuyên truyền, giáo dục cho người dân đẩy mạnh việc phân loại rác thải tại nguồn từ các hộ gia đình. iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 2 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 3 PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4 2.1 Cơ sở luận của đề tài 4 2.1.1 Một số khái niệm 4 2.1.2 Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 5 2.1.3 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 6 2.1.4 Phân loại chất thải rắn 7 2.1.5 Tác động của chất thải rắn tới môi trường 8 2.1.6 Các phương pháp xử chất thải rắn sinh hoạt 10 v 2.1.7 Các nguyên tắc hoạt động quản rác thải 13 2.2 Cơ sở thực tiễn của đề tài 18 2.2.1 Tình hình chất thải rắn sinh hoạt của một số nước trên thế giới 18 2.2.2 Tình hình chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam 26 PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 36 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 36 3.1.2 Đặc điểm kinh tế hội 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 42 3.2.1 Khung phân tích 42 3.2.2 Phương pháp chọn điểm chọn mẫu điều tra 42 3.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 43 3.2.4 Phương pháp xử số liệu 44 3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 44 3.2.6 Phương pháp khảo sát thực địa 45 3.2.7 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 45 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 47 4.1 Thực trạng môi trường RTSH trên địa bàn Trung Nguyên 47 4.1.1 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 47 4.1.2 Thành phần rác thải sinh hoạt trên địa bàn 49 4.2. Đánh giá hiện trạng công tác quản RTSH ở Trung Nguyên 50 4.2.1 Thực trạng các điểm chứa rác thải trên địa bàn 50 4.2.2 Nhân sự trang thiết bị 52 4.2.3 Tình hình thu gom, vận chuyển xử RTSH trên địa bàn Trung Nguyên 54 4.3 Những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản rác thải tại địa bàn Trung Nguyên 63 4.3.1 Những thuận lợi 63 vi 4.3.2 Những khó khăn trong công tác quản rác thải tại địa bàn 66 4.4 Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoạt động thu gom xử RTSHở Trung Nguyên trong thời gian tới 70 4.4.1 Các căn cứ chung để đề xuất giải pháp 70 4.4.2 Một số giải pháp chủ yếu 70 PHẦN V: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Kiến nghị 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Định nghĩa thành phần của CTRSH 6 Bảng 2.2 Thu gom chất thải rắn đô thị trên toàn thế giới năm 2004 18 Bảng 2.3 Nguồn phát sinh rác thải nguy hại 28 Bảng 2.4 Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tỷ lệ thu gomnăm 2004, 2008 29 Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất của Trung Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 37 Bảng 3.2 Tình hình dân số lao động của Trung Nguyên giai đoạn 2011 – 2013 38 Bảng 3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của Trung Nguyên 40 Bảng 4.1 Tình hình bố trí các khu vực dịch vụ đời sống hội trên địa bàn 47 Bảng 4.2Tỷ lệ thành phần hữu cơ có trong RTSH trên địa bàn 50 Bảng 4.3 Tình hình dân cư số điểm đổ rác thảitrên địa bàn 52 Bảng 4.4 Trang thiết bị cho công tác VSMT ở Trung Nguyên 53 Bảng 4.5Ý kiến đánh giá của người dân về thời gian thu gom rác thải 54 Bảng 4.6 Mức đóng góp lệ phí cho hoạt động thu gom rác thải 55 Bảng 4.7 Tổng hợp ý kiến đánh giá của người thu gom rác thải 57 Bảng 4.8 Cách xử RTSHcủa người dân trong khu vực nghiên cứu 58 Bảng 4.9 Ý kiến đánh giá về hiệu quả thu gom rác của các hộ dân 59 Bảng 4.10 Tỷ lệ sử dụng thùng đựng rác 60 Bảng 4.11 Tình hình phân loại rác thải trong hộ gia đình ở 61 Bảng 4.12 Các mục đích của quỹ giả định cho hoạt động quản thu gom xử rác thải tại 65 Bảng 4.13 do hộ gia đình không đồng ý sẵn lòng chi trả cho việc thu gom xử rác thải tại 69 viii [...]... - hội liên quan đến rác thải công tác xử rác thải sinh hoạt trên địa bàn Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Đối tượng nghiên cứu trực tiếp là các hộ dân Trung Nguyên 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu -Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu thực trạng thu gom xử rác thải sinh hoạt Trung Nguyên từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác xử rác thải sinh hoạt rắn trên. .. môi trường, rác thải xử rác thải sinh hoạt - Đánh giá thực trạng thu gom xử rác thải sinh hoạt tại khu vực Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoàn thiện công tác thu gom xử RTSH tại Trung Nguyên trong thời gian tới 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn... sinh hoạt trên địa bàn Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cở sở đánh giá thực trạng công tác thu gom xử rác thải sinh hoạt trên địa bàn Trung Nguyên Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác xử rác thải sinh hoạt trên địa bàn trong thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở luận thực. .. địa bàn nghiên cứu - Phạm vi về không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại khu vực Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 2 - Phạm vi về thời gian: + Đề tài điều tra, thu thập tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu trong 3 năm từ 2011 – 2013 + Đề tài được nghiên cứu từ 24/01/2014 – 03/06/2014 1.4 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng thu gom xử rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã. ..  Thu gom rác thải Thu gom rác thải hoạt động tập hợp, phân loại, đóng gói lưu giữ tạm thời rác thải tại nhiều điểm thu gom tới địa điểm hoặc cơ sở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thu n Thu gom rác thải ở đô thi đã phức tạp khó khăn thì thu gom ở nông thôn lại càng phức tạp hơn Việc thu gom thường đi qua một quá trình 2 giai đoạn thu gom rác từ các nhà ở thu gom về các bãi tập trung. .. hội hoá công tác thu gom, phân loại, vận chuyển xử rác thải 13 b Hệ thống quản rác thải Các hợp phần chức năng của một hệ thống quản rác thải sinh hoạt Việt Nam được minh họa ở sơ đồ 2.1 Nguồn phát sinh rác thải Gom nhặt, tách, lưu trữ tại nguồn Thu gom Trung chuyển vận chuyển Tách, xử lý, tái chế Tiêu hủy Sơ đồ 2.2 Các hợp phần chức năng của một hệ thống quản rác thải (Nguồn:Hoàng Xuân... bãi chôn lấp rác cần phải thiết kế khu thu gom xử nước rác trước khi thải vào môi trường Việc thu khí ga để biến đổi thành năng lượng là một cách để tận dụng từ rác thải rất hữu ích 2.1.7 Các nguyên tắc hoạt động quản rác thải a Nguyên tắc quản rác thải Theo điều 4 của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ thì: - Tổ chức, cá nhân xả thải hoặc có hoạt động làm phát sinh rác thải phải... gom về các bãi tập trung chứa rác rồi từ đó vận chuyển tới trạm trung chuyển 15  Vận chuyển rác thải Vận chuyển rác thải là quá trình chuyên chở rác thải từ nơi phát sinh, thu gom, lưu giữ, trung chuyển đến nơi xử lý, tái chế, tái sử dụng hoặc bãi chôn lấp cuối cùng  Xử rác thải các phương pháp xử Xử rác thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thu t làm giảm, loại bỏ, tiêu... nguồn thải (trong trường hợp chủ nguồn thải vận chuyển trực tiếp đến cơ sở xử hoặc chủ xử thực hiện dịch vụ trọn gói thu gom, vận chuyển xử lý) hoặc thông qua chủ thu gom, vận chuyển Quản chi phí xử rác thải sử dụng vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định hiện hành Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập quản dự toán dịch vụ công ích xử rác thải Ủy ban nhân dân các tỉnh. .. trình xử rác thải sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng pháp luật khác có liên quan 16 Đối với rác thải sinh hoạt, chi phí xử được bù đắp thông qua ngân sách nhà nước ngoài nguồn thu phí vệ sinh từ chủ nguồn thải Chủ xử thu chi phí từ chủ thu gom, vận chuyển theo hợp đồng dịch vụ Đối với rác thải công nghiệp, chi phí xử được thu trực . TỈNH VĨNH PHÚC Tên sinh viên : NGUYỄN THỊ HOA Chuyên ngành đào tạo : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Lớp : K55 - KTNNB Niên khóa : 2010 – 2014 Giảng viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN HỮU KHÁNH HÀ NỘI – 2014 ii LỜI. tháng 06 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Hoa i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & Phát triển. được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Hoa ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Vấn đề ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm của toàn xã hội, trong
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG NGUYÊN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC, NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG NGUYÊN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC, NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG NGUYÊN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay