ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - giải tích 2 (trung cấp chuyên nghiệp) ppt

3 569 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 07:20

. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Toán học phần 2( Giải tích) 2. Mã môn học: 3. Số tiết: 105 tiết – 5(4;1) 4. Thời điểm thực hiện: Học kì 3, trung cấp TH, MN 9+3. 5 học phần: 1- Thi viết, thời gian 120 phút. 12. Đê cương chi tiết môn học: 1 CHƯƠNG I: CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (4;4) 1.1 Cấp số cộng (2; 2) 1 .2 Bài tập: tự học (0 ;2) 1.3 Cấp số nhân (2; 2) 1.4. tự học (0 ;2) CHƯƠNG II: GIỚI HẠN (10;8) 2. 1 Dãy số, dãy số có giới hạn 0, dãy số có giới hạn L (3 ;2) 2. 2 Bài tập: tự học (0;1) 2. 3 Các định lí về giới hạn (2; 2) 2. 4 Bài tập: tự học (0;1) 2. 5
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - giải tích 2 (trung cấp chuyên nghiệp) ppt, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - giải tích 2 (trung cấp chuyên nghiệp) ppt, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - giải tích 2 (trung cấp chuyên nghiệp) ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay