Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh pptx

24 391 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 03:20

. Câu 1: Trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh? + Khái niệm tư tưởng: Tư tưởng là sự phản ánh hiện thức trong ý thức, là biểu hiện quan hệ. rộng: Trong thuật ngữ tư tưởng HCM” khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Khái niệm này ở đây không phải dùng với ý nghĩa tinh thần - tư tưởng. Ý nghĩa tư tưởng của một cá nhân,. 10: Trình bày nội dung công tác xây dựng ĐCSVN theo tư tưởng HCM? Nội dung công tác xây dựng ĐCSVN theo tư tưởng HCM: • Xây dựng Đảng về tư tưởng lí luận: Để đạt được mục tiêu CM HCM chỉ rõ phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh pptx, Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh pptx, Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay