TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 3 ĐiỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ DC doc

21 549 4
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 02:20

1 Chương 3 ĐiỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG DC 2 Hệ thống điều khiển vòng kín động một chiều 3 Hàm truyền động DC kích từ độc lập 4 Hàm truyền động DC kích từ độc lập Xét với M c = 0: 5 Hàm truyền động DC kích từ độc lập Hệ thống trên thể rút gọn thành: Xét với M c = 0: 6 Hàm truyền Bộ biến đổi & Khâu hiệu chỉnh 7 Hệ thống điều khiển vòng kín Xét với M c = 0 và tín hiệu đặt ω*: 8 Hệ thống điều khiển vòng kín Xét với M c = 0 và tín hiệu đặt ω*: 9 Hệ thống điều khiển vòng kín 10 Hệ thống điều khiển vòng kín Xét với tín hiệu đặt ω*= 0 và M c : [...]... ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động 16 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động 17 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động 18 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động 19 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động 20 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chopper – Động 21 ...Hệ thống điều khiển vòng kín Xét với tín hiệu đặt ω*= 0 và Mc : Tốc độ ở ngõ ra ω(s) lúc này biểu thị độ sụt tốc của động khi mang tải Mc 11 Tác dụng của khâu hiệu chỉnh P lên vòng điều khiển tốc độ 12 Tác dụng của khâu hiệu chỉnh PI lên vòng điều khiển tốc độ 13 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động 14 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động 15 Đáp . 1 Chương 3 ĐiỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ DC 2 Hệ thống điều khiển vòng kín động cơ một chiều 3 Hàm truyền động cơ DC kích từ độc lập 4 Hàm truyền động cơ DC kích từ độc lập Xét. hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động cơ 18 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động cơ 19 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động cơ 20 Đáp. thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động cơ 15 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động cơ 16 Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động cơ 17 Đáp ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 3 ĐiỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ DC doc, TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 3 ĐiỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ DC doc, TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 3 ĐiỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ DC doc, Hàm truyền động cơ DC kích từ độc lập, Hệ thống điều khiển vòng kín, Đáp ứng của hệ thống điều khiển vòng kín Bộ chỉnh lưu – Động cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay