, luật kết hợp, khai phá luật kết hợp-Các kỹ thuật phân nhóm docx

35 432 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 22:20

. các nhóm khác 4 Khai Phá Dữ Liệu Phân nhóm – Ví d ụ ụ Mộtvídụ về phân nhóm – trong đ , các ví dụ đ hâ hi thà h 3 hó đ ượcp hâ nc hi a thà n h 3 n hó m [Liu, 2006] 5 Khai Phá Dữ Liệu Phân nhóm. Khai phá dữ liệu ề  Giới thiệu v ề công cụ WEK A  Tiền xử lý dữ liệu  Phát hiện các luật kết hợp  Các kỹ thuật phân lớpvàdự đoán  Các kỹ thuật phân lớp và dự đoán  Các kỹ thuật. đoán  Các kỹ thuật phân nhóm  Phân nhóm dựatrênchiacắt(k - Means)  Phân nhóm dựa trên chia cắt (k - Means)  Phân nhóm dựa trên tích tụ phân cấp (HAC) 2 Khai Phá Dữ Liệu H ọ c có
- Xem thêm -

Xem thêm: , luật kết hợp, khai phá luật kết hợp-Các kỹ thuật phân nhóm docx, , luật kết hợp, khai phá luật kết hợp-Các kỹ thuật phân nhóm docx, , luật kết hợp, khai phá luật kết hợp-Các kỹ thuật phân nhóm docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn