Cách làm một robot dò đường đơn giản pdf

14 1,422 31
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 16:20

. Cách làm một robot dò đường đơn giản. Hướng dẫn cách làm một robot dò đường đơn giản (đúng hơn là một chiếc xe lần mò theo vạch đen) * Chuẩn bị: -. hàn, kéo, băng keo đen (làm vạch)… * Bắt đầu làm: + Phần mạch (ta tách riêng thành 2 phần, 1 phần cảm biến và 1 phần mạch chính cho dễ lắp đặt): 1. Bộ phận “cảm biến”: -Cách làm: Sử dụng 2 quang. vẫn quay => robot sẽ rẽ sang trái. - Tương tự khi cảm biến phải nhận vạch đen (robot đang lệnh trái). >Moto phải ngừng, moto trái vẫn quay => robot sẽ rẽ phải. Như vậy, robot (chiếc xe
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm một robot dò đường đơn giản pdf, Cách làm một robot dò đường đơn giản pdf, Cách làm một robot dò đường đơn giản pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn